Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Google následoval ostatní a má svůj rozcestník

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Google následoval ostatní a má svůj rozcestník

0 comments
Autoři: 
Tak jako ostatní vyhledávače i Google přidal v poslední době mezi své služby tematicky strukturovaný rozcestník. Ti, kteří nemají rádi vyhledávání mohou nyní procházet jednotlivými kategoriemi a snažit se najít, to, co hledají. Předem musím říct, že rozcestník (obchodní jméno Google web directory) není zdaleka tak dobrý jako samotný vyhledávač. Nenajdete v něm tolik jako ve vyhledávači. To ovšem nenajdete v žádném. Přesto uznávám, že rozcestníky mají svoje uživatele, a proto i ten v Googlu stojí za pozornost. A to z několika důvodů.

Zaprvé pro jeho tvorbu a údržbu je využívaná technologie stejná jako v Google. To znamená, že každý uvedený zdroj má u sebe zároveň i hodnocení relevance. Podle tohoto hodnocení jsou záznamy řazeny na stránce. To je rozdíl oproti ostatním rozcestníkům. Navíc to může sloužit jako filtr pro nerelevantní zdroje. Toto tvrzení by ovšem zasloužilo důkladné prozkoumání.

Rozcestník je hybridní, tzn. že je vytvářen částečně ručně a částečně automaticky. Tady spatřuji další výhodu velmi kvalitního vyhledávače, který může produkovat relevantní vstupy pro rozcestník. K tomuto modelu postupně přešly i ostatní služby tohoto typu. Dovoluje samozřejmě vložit do struktury mnohem více informací než je schopen vložit člověk. Metody tzv. slučování vzájemně souvisejících témat jsou poměrně pokročilé a dávají uspokojivé výsledky. Tak si můžete najít dokumenty související s daným tématem.

Část, která je vytvářena ručně je založena na Open Directory Project, což je systém vznikající na principu spolupráce lidí z celého světa. Tato spolupráce se např. uplatňuje při tvorbě volně šiřitelného programového vybavení.

Uživatelské prostředí je opět velmi jednoduché a účelné s minimem reklam. Nezdržuje a dělá velmi dobrý dojem.

Celkově Google působí příjemně. Není tak naplněn jako Yahoo a podobné velké služby, ale to co umí, dělá dobře. Našel jsem jen několik špatně zařazených odkazů. Pro příklad Národní knihovnu ČR mezi vládními institucemi v ČR. Největší poctou pro tuto službu může být skutečnost, že jsem ho už asi pětkrát použil. Abych to vysvětlil, za poslední rok jsem rozcestníky maximálně použil tak desetkrát.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOUDEK, Aleš. Google následoval ostatní a má svůj rozcestník. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 4 [cit. 2024-03-04]. urn:nbn:cz:ik-10523. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10523

automaticky generované reklamy