Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Studijního a informačního centra České zemědělské univerzity v Praze

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze do Studijního a informačního centra České zemědělské univerzity v Praze

0 comments

Dne 26. 3. 2008 jsme měli v rámci exkurzí pořádaných pražskou organizací Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) možnost navštívit Studijní a informační centrum (SIC) České zemědělské univerzity v Praze.

Budova SIC se nachází v kampusu ČZU v Kamýcké ulici v Suchdole a je důležitou součástí univerzitního života. Původně se prostory SIC se nacházely v budově rektorátu a svou velikostní nevyhovovaly povozu SIC; také depozitář SIC byl nevyhovující. V roce 2002 byla proto otevřena nová budova SIC, která lépe odpovídá požadavkům na provoz. Nárůst provozu centra nám může dokumentovat i nárůst počtu studentů ČZU z 4 500 v roce 1990 na 20 000 v roce 2007.

Po Studijním a informačním centru nás provedli jeho ředitel ing. Daniel Novák, CSc., a jeho kolegyně Alena Racková a PhDr. Hana Landová.

Ve fondu knihovny bylo v roce 2007 na 155 000 svazků a přírůstek nových svazků je přibližně 8 000 jednotek za rok. K Studijnímu a informačnímu centru náleží i dílčí knihovny na fakultách a katedrách, kterých je v současné době 54 a je v nich umístěna jedna třetina celkového fondu knihovny. Poté, co knihovna vystřídala několik knihovnických programů, přešla v červenci roku 2007 ze systému KP-Win na systém Aleph.

SIC je moderně zařízenou vysokoškolskou knihovnou, v celé budově je přístupná wi-fi síť pro připojení notebooků k internetu, studenti a další uživatelé mají možnost využívat technická zařízení, např. skener, kopírku, barevnou tiskárnu nebo vypalovačku. SIC poskytuje studentům také doplňkové služby – patří mezi ně provoz studentské pokladny, prodej kuponů MHD či vydávání čipových studentských karet. V objektu se také nachází studentská kavárna.

V přízemí SIC najdeme oddělení výpůjčního protokolu, malou studovnu, která má celkem 36 studijních míst s počítačem a lze si zde vyžádat bakalářské, diplomové a disertační práce, sklad se statickými i kompaktními regály a také rezervní sklad s kompaktními regály, které ještě nebyly zaplněny a malou zasedací místnost s technickými prostředky pro pořádání telekonferencí. Ústředními prostory v přízemí jsou kongresový sál s 400 místy a velká studovna, ve které se nachází 100 studijních míst, z nichž je 36 vybaveno počítačem. Ve velké studovně je k dispozici volný výběr skript, poslední tři ročníky odebíraných periodik a příruční knihovna s literaturou z oboru.

V prvním patře je oddělení časopisů a čítárna časopisů, ve které je 20 studijních míst. V současnosti knihovna odebírá přibližně 260 titulů periodik. Další místností v prvním patře je zelený salónek s variabilním nábytkem, který umožňuje různé využití prostoru.

Součástí SIC je Oddělení sekundárních informací a rozvoje, které se zabývá elektronickými informačními zdroji, tvorbou rešerší pro pedagogy a doktorandy, informačním vzděláváním studentů, granty (např. na vybudování portálu OPOSSUM - Online POradenské Služby StUdentůM). SIC má také své reprografické centrum, které vytváří různé propagační materiály apod.

Příjemným zakončením exkurze byla návštěva výukového a výzkumného minipivovaru na České zemědělské univerzitě v Praze. Výrobu místního nefiltrovaného a nepasterizovaného piva se zákalem vytvořeným kvasinkami nám přiblížil sládek pivovaru ing. Ladislav Chládek, CSc. V úplném závěru akce jsme mohli ochutnat místní pivo značky Suchdolský Jeník.

Poznámka redakce: Ing. Ladislav Chládek, CSc., je také mj. autorem monografie Pivovarnictví (Praha : Grada Publishing, 2007. 207 s. ISBN 978-80-247-1616-9). Podrobnější informace o této monografii (včetně obsahu) najdete např. na webu nakladatelství Grada.

Účastnice exkurze před vstupem do kongresového sálu SIC ČZU

Účastnice exkurze před vstupem do kongresového sálu SIC ČZU

Daniel Novák, vedoucí SIC ČZU, a účastnice exkurze v zasedací místnosti, v níž je možné pořádat telekonference

Daniel Novák, vedoucí SIC ČZU, a účastnice exkurze v zasedací místnosti, v níž je možné pořádat telekonference

Pohled do velké studovny

Pohled do velké studovny

Kompaktní regály ve skladu

Kompaktní regály ve skladu

Plakát propagující nový portál OPOSSUM

Plakát propagující nový portál OPOSSUM

Hana Landová s dcerou Eliškou

Hana Landová s dcerou Eliškou

Digitalizační pracoviště

Digitalizační pracoviště

Alena Racková, Helena Slezáková (jedna z účastnic exkurze) a Daniel Novák

Alena Racková, Helena Slezáková (jedna z účastnic exkurze) a Daniel Novák

Scezovací káď ve výukovém a výzkumném minipivovaru

Scezovací káď ve výukovém a výzkumném minipivovaru

Ladislav Chládek, sládek minipivovaru, při výkladu

Ladislav Chládek, sládek minipivovaru, při výkladu

Pivní tácek aneb grafická reprezentace piva Suchdolský Jeník

Pivní tácek aneb grafická reprezentace piva Suchdolský Jeník

Ladislav Chládek ukazuje pivní sklenice s motivem piva Suchdolský Jeník

Ladislav Chládek ukazuje pivní sklenice s motivem piva Suchdolský Jeník

Knihovnická ochutnávka Suchdolského Jeníka

Knihovnická ochutnávka Suchdolského Jeníka

Autorkou fotografií je Linda Skolková.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BĚHOUNKOVÁ, Běla. Exkurze do Studijního a informačního centra České zemědělské univerzity v Praze. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 4 [cit. 2023-11-30]. urn:nbn:cz:ik-12766. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12766

automaticky generované reklamy
registration login password