Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Národní knihovny Irska a knihovny Trinity College v Dublinu

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Exkurze do Národní knihovny Irska a knihovny Trinity College v Dublinu

0 comments
Autoři: 

National Library of Ireland

Hlavní budova Národní knihovny Irska (National Library of Ireland, irsky Leabharlann Náisiúnta na hÉireann) se nachází v čestném těsném sousedství budovy Irského parlamentu a proti budově Národního muzea na Kildare Street poblíž centra irského hlavního města Dublin. Základem irské národní knihovny se stala knihovní sbírka Dublinské královské společnosti založené v roce 1731 (jejímž cílem bylo podporovat umění a vědy a zlepšit životní podmínky chudých). V roce 1877 byla velká část této sbírky zakoupena státem, který poté založil Národní knihovnu Irska. Nová již zmíněná hlavní budova knihovny, navržená sirem Thomasem Deanem, byla otevřena v roce 1890. Budova se vyznačuje impozantní půlkruhovou čítárnou zastřešenou mohutnou kopulí.

Irská národní knihovna uchovává ve svém fondu knihy, rukopisy, tisky, kresby, mapy, fotografie, noviny a také genealogické dokumenty; celkem tato sbírka čítá asi 6 milionů exemplářů. Knihovna má právo povinného výtisku, který se vztahuje na všechna díla vydaná v Irsku.
Mezi nejvýznamnější poklady knihovny patří iluminovaný rukopis ze 13. století nazvaný Topographia Hibernica od Giralda Cambrensise, dále sbírka galských rukopisů, rukopisy a dopisy básníka Williama Butlera Yeatse, rukopisy spisovatele Jamese Joyce, dramatika George Bernarda Shawa a politika a osvoboditele Daniela O´Connella.

Zajímavostí irské národní knihovny je Genealogická kancelář (Genealogical Office), která zdarma nabízí veřejnosti služby spojené se zjišťováním rodokmenu (pod záštitou Chief Herald of Ireland).
V knihovně se v průběhu roku koná řada výstav zaměřených na knihovní sbírky. V přízemí budovy knihovny se nachází heraldické muzeum. Knihovna vydává vlastní periodikum informující o dění v knihovně nazvané "National Library of Ireland News/Nuacht Leabharlann Náisiúnta na hÉireann" (ISSN 1393-8754) a publikace (biografie, historické či fotografické publikace aj.).

Pokud se rozhodnete knihovnu navštívit za účelem ukojení odborné zvědavosti a zařazení další knihovny "do sbírky", jednoduše požádáte vrátného v přízemí budovy, zanecháte u jeho nohou svá zavazadla a stoupáte po schodišti k očekávané studovně/čítárně. Zde jste požádáni o zapsání svého jména obyčejnou tužkou do návštěvní knihy (mimochodem jak sdělují nápisy - aktivním návštěvníkům studovny je od tohoto roku zakázáno používat vlastní psací náčiní, kterým byly zřejmě znehodnocovány studované dokumenty, a musejí používat tužky zapůjčené u službu konajícího knihovníka - ořezávání těchto tužek patří očividně do jeho pracovní náplně), je vám dovoleno fotografovat (bez blesku) a využívat vše, co je ve studovně dostupné - volně přístupný studijní fond v historických regálech opatřených římskými číslicemi, počítačové terminály s OPACem (na první pohled odhalíte, že se jedná o další historismus - program pod operačním systémem MS-DOS, jehož používání není ani zdaleka "user friendly") a webovými stránkami knihovny či lístkové katalogy obsahující dosud elektronicky nezpracovaný knižní fond a katalogy speciálních druhů dokumentů. A také velké množství přehledných a podrobných informačních materiálů seznamujících uživatele se službami knihovny, obsahem jejího fondu, způsobem používání OPACu, službách Genealogické kanceláře atd. (a to jak v angličtině, tak v irštině, která je vedle angličtiny oficiálním jazykem Irské republiky).

Ke studovně těsně přiléhá studovna mikrofiší a mikrofilmů, která je doslova přeplněná čtečkami těchto dokumentů i uživateli. Dokument umístěný ve skladu v budově knihovny je uživateli doručen do 15 minut (sklad mimo budovu za 24 hodin), a to na základě vyplnění papírové žádanky.

Knihovna slouží výhradně jako knihovna studijní, tzn. všechny dokumenty jsou určeny k prezenčnímu studiu (nelze půjčit domů). Volný vstup (na propustku) je umožněn těm, kteří chtějí provádět genealogický výzkum nebo studovat noviny. Pro studium všech ostatních dokumentů se čtenářům zdarme vystavuje legitimace opatřená fotografií.

Trinity College Library

Po maximálně pěti minutách chůze od Národní knihovny Irska se dostaneme do univerzitního komplexu a zároveň k další významné knihovně Irska - Trinity College Library. Historická knihovna vznikla spolu se založením univerzity královnou Alžbětou v roce 1592 a dnes uchovává obsáhlou sbírku rukopisů a tisků čítající asi 3 miliony exemplářů; od roku 1801 má právo povinného výtisku všech britských a irských publikací. Fond knihovny je umístěn celkem v osmi budovách; nejstarší z nich je tzv. Stará knihovna (Old Library) postavená v letech 1712 až 1732 podle návrhu Thomase Burgha.

V přízemí této budovy je dnes vedle obchodu se suvenýry umístěna výstava věnovaná irskému středověkému písemnictví a vzácnému bohatě iluminovanému rukopisu pravděpodobně z 9. století nazvanému Book of Kells (Kniha z Kellsu) (v majetku Trinity College od roku 1661).

Patro pak zabírá hlavní sál Staré knihovny, tzv. Dlouhá místnost (Long room). Délka místnosti, ve které je v regálech v přízemí a na galerii (vybudované v polovině 19. století z důvodu nedostatku místa na nové přírůstky) umístěno asi 200 tisíc svazků, je téměř 65 metrů. Místnost na první pohled zaujme svým nezvykle řešeným dřevěným stropem, který byl v polovině 19. století navržen a vybudován spolu s galerií.
Sál slouží jako výstavní exponát sám o sobě (podobně jako celá řada historických knihoven u nás), kromě toho si jeho návštěvníci mohou prohlédnout řadu tisků (monografií i periodik) vztahujících se více či méně k dějinám Irska, busty význačných osobností či nejstarší lyru - symbol Irska, pocházející z 10. století. Knihovna tak v celku ztělesňuje část historie této ostrovní země a neměla by ujít pozornosti žádného návštěvníka Dublinu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Exkurze do Národní knihovny Irska a knihovny Trinity College v Dublinu. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 11 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-11142. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11142

automaticky generované reklamy