Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do knihovny Židovského muzea v Praze

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze do knihovny Židovského muzea v Praze

0 comments

Dne 26. 9. 2007 jsme navštívili knihovnu Židovského muzea v Praze. Díky exkurzi, kterou uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR), jsme se navíc dostali do míst, kam se běžný návštěvník nedostane.

Knihovna se nachází v ulici U Staré školy 1. Byla do těchto míst přestěhována v roce 2001. Místnostmi nás provázela paní Markéta Kotyzová, pracuje zde již osm let a je vrchní katalogizátorkou knihovny.

Návštěvník musí zazvonit na vrátnici a teprve potom bude vpuštěn do objektu. Zde ještě projde chráněnými dveřmi (otevírají se kartou) a dostane se do referenčního centra. Stálí čtenáři dostávají speciální „prostupovou“ kartu, která opravňuje ke vstupu do budovy. Neprostupová karta opravňuje pouze ke vstupu do referenčního centra, které se nachází v přízemí.

Referenční centrum je určeno laické veřejnosti. Je zde základní literatura zaměřená na výklad judaismu a historii Židů a také databáze obětí holocaustu. Návštěvníci mají přístup ke čtyřem počítačům s připojením na internet. Je otevřeno od pondělí do pátku od 9:30 do16:00 kromě sobot a židovských svátků.

Po prohlídce referenčního centra jsme se vydali do studovny. Zde se použije „prostupová“ karta. Součástí studovny je prosklená uzavřená místnost - klimatizovaná badatelna, určená ke zkoumání vzácných starých tisků. Ve studovně jsou k dispozici počítače a kopírka. V knihovně je zaměstnáno sedm pracovníků, z toho pět na stálý úvazek a dvě hebraistky na poloviční úvazek.

Průvodkyně nám při malém občerstvení podala ucelený výklad o historii a současnosti židovské knihovny. Existuje od roku 1857. Její katalog již v roce 1938 obsahoval soupis cca 16 000 svazků, vzácných tisků a sbírku rukopisů. V dnešní době zahrnuje cca 100 000 svazků. Současné přírůstky tvoří převážně dary, výměna, pozůstalosti a nákupy. Za rok má knihovna kolem 1 600 přírůstků. Knihy z historického fondu se půjčují pouze prezenčně. Knihovna je financována Židovským muzeem a sponzorskými dary.

Fond se postupně zpracovává v knihovnickém systému ALEPH, který umožňuje propojení s ostatními knihovnami a otevření fondu badatelům. On-line databáze v současné době obsahuje 33 000 záznamů.

Knihovnu navštíví měsíčně cca 200 osob za měsíc. Čtenářský poplatek se dosud neplatil, o zavedení stokorunového poplatku se uvažuje. Knihovna má dva externí depozitáře jeden je v Pinkasově synagoze a druhý na Spořilově .V Pinkasově synagoze jsou hlavně periodika a na Spořilově jsou knihy, které byly původně uskladněny v Brandýse nad Labem. Najdeme zde ještě nezpracované knihy, například z Terezína, a to jak náboženské, tak beletrii.

Dva rozsáhlé depozitáře jsou přímo v budově. Jejich kapacita je přibližně 1 740 metrů což odpovídá asi 75 000 svazků. Knihy jsou uloženy ve speciálních regálech, které byly postaveny v roce 2001. Nad regály jsou vtipně vyřešené stříšky, které brání usazování prachu v horních patrech polic. V místnosti se zakrytými okny, jsou chlazené stěny, zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu. Do těchto míst s bezpečnostními dveřmi na kód je povolen vstup pouze knihovníkům. Celá knihovna je zabezpečená centrálním elektronickým bezpečnostním systémem, protipožárním systémem a zátopovými kanálky na vodu.

Knihovna je moderně zařízena a myslím,že stojí za se podívat na to, co ukrývá. Její využívání je možné doporučit laické veřejnosti (zejména referenční centrum) a samozřejmě i badatelům a studentům, kteří zde naleznou vše potřebné pro studijní a badatelské účely.

Po prohlídce knihovny jsme byli ještě pozváni na prohlídku výstavy v muzeu nazvané „Naděje je na další stránce“ 100 let knihovny Židovského muzea v Praze. Provázel nás kurátor výstavy pan Michal Bušek. Jeho výklad byl velmi poutavý, celá výstava byla pak výborně připravena. Bylo ji možné zhlédnout do 21. 10. 2007.

Svůj příspěvek bych ráda zakončila citátem slov kurátora výstavy: „Knihovníci mají nejen mozek, ale také srdce!“ Knihovníci jsou lidé kteří své práci rozumí a jsou ji schopni jí obětovat kousek svého srdce. Která z jiných profesí to dnes dokáže?

Uvítání v referenčním centru

Uvítání v referenčním centru

Naše průvodkyně Markéta Kotyzová

Naše průvodkyně Markéta Kotyzová

Výklad ve studovně knihovny Židovského muzea

Výklad ve studovně knihovny Židovského muzea

Výklad ve studovně knihovny Židovského muzea

Depozitář (sklad) knihovny s kompaktními regály

Depozitář (sklad) knihovny s kompaktními regály

Police na regálech umožňují knihám volně dýchat

Police na regálech umožňují knihám volně dýchat

Díky stříšce nad kompaktními regály knihy ani příliš netrpí prachem

Díky stříšce nad kompaktními regály knihy ani příliš netrpí prachem

Poškozené knihovní jednotky, které ještě neprošly restaurací, jsou umístěny v ochranných obalech

Poškozené knihovní jednotky, které ještě neprošly restaurací, jsou umístěny v ochranných obalech

Své místo v knihovně má i knižní pohotovost :-)

Své místo v knihovně má i knižní pohotovost :-)

Účastníci exkurze si v praxi vyzkoušeli i pohyb s kompaktními regály

Účastníci exkurze si v praxi vyzkoušeli i pohyb s kompaktními regály

Autorkou fotografií je Linda Skolková.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KYNCLOVÁ, Hana a KYNCLOVÁ, Tereza. Exkurze do knihovny Židovského muzea v Praze. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 11 [cit. 2023-11-30]. urn:nbn:cz:ik-12633. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12633

automaticky generované reklamy