Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EMTECH & TECHFILM 2007

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

EMTECH & TECHFILM 2007

0 comments
Autoři: 

Ve dnech od 5. do 9. března 2007 probíhaly v budově Masarykovy koleje Českého vysokého učení technického (ČVUT) dvě zajímavé a vzájemně propojené akce: EMTECH & TECHFILM 2007. První zkratka označuje odbornou konferenci, která se zabývá technikou, technologiemi a vzděláním; zkratka číslo dvě patří již 44. ročníku festivalu filmů s populárně vědeckou tematikou. A aby toho nebylo málo, tak samotné ČVUT oslavilo již neuvěřitelné 300. výročí.

Kromě onoho výročí byl letošní ročník významný i pro obě akce. Festival TECHFILM se totiž poprvé po více než 40 letech přesunul do Prahy, zatímco minulé ročníky se obvykle konaly v Hradci Králové. Za zmínku také stojí, že se v současnosti jedná o jeden z nejstarších festivalů v Evropě. Konference EMTECH tak letitou historii sice nemá (letos to byl teprve její druhý ročník), ale to jí na zajímavosti rozhodně neubralo.

Hned první den se akce účastnila (a byla představena) celá řada významných osobností. Kupříkladu rektor Českého vysokého učení technického, prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., výkonná ředitelka festivalu Milada Balounová, starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, nebo docent Antonín Pokorný, předseda realizačního týmu festivalu a zástupce výběrové komise, která prováděla selekci soutěžních snímků. Společně s ČVUT byl vyhlašovatelem akce i Krátký Film Praha, ale jeho zástupce pan Polách se bohužel nemohl dostavit. Nicméně byla představena mezinárodní porota (jejíž předsedou byl pan Alessandro Griffini z Itálie), která vybrané snímky hodnotila, a na závěr tak mohla vyhlásit vítěze. Ale k tomu se ještě dostanu…

Technikou nabitý týden probíhal zhruba takto: v Kongresovém sále probíhaly každý den dopoledne odborné přednášky, a v odpolední části se promítaly filmové a dokumentární snímky. Další filmy také běžely celý den paralelně v jiné místnosti, plus byl vyhrazený ještě jeden prostor pro projekce na přání. Pokud by někdo náhodou neměl zrovna chuť ani a jeden promítaný film, ve vstupní chodbě bylo veliké množství letáků, brožurek a časopisů k rozebrání. Navíc bylo nedaleko vybudováno „press centrum“, kde byly počítače s přístupem na internet a další zajímavé dokumenty (program konference, katalog filmů (zde v .pdf), informace o výročí ČVUT, tiskové zprávy a podobně).

Filmy i přednášky se pochopitelně točily kolem techniky a vzdělávání. Jednalo se o snímky různých žánrů; od autentických dokumentů po vzdělávací videa, od hraných filmů po počítačové animace. Témata byla také velice různorodá; samotný program festivalu byl pro přehlednost rozdělen do pěti tematických bloků (na každý den jeden): „Historie techniky“, „Technologie podporující studium“, „Technika pomáhá překonávat bariéry“, „Technika a medicína“ a „Technika pro člověka, člověk pro techniku“. Zejména středeční ‚překonávání bariér‘ bylo v kontextu letošního Března, měsíce internetu obzvlášť aktuální (automatické titulkování, ovládání PC hlasem a podobně). Ale to je jen zmínka na okraj, protože velmi zajímavá byla i ostatní témata.

Ovšem kromě přednášek a projekcí si organizátoři připravili i jedno zajímavé překvapení (teď nemám na mysli závěrečný raut, což je prakticky nedílná součást jakékoliv podobné akce). Tím překvapením byl komorní koncert ČVUT, neboli koncert k výročí 300 let ČVUT. Já osobně jsem tedy ani netušil, že České vysoké učení technické má svůj vlastní komorní sbor, ale evidentně tomu tak opravdu je. Dirigentem Komorního orchestru ČVUT byl Ivo Kraupner, a v průběhu večera zazněly melodie Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, nebo třeba Giuseppe Verdiho.

Poslední částí bylo vyhlášení výsledků. Velkou cenu Techfilmu získal dánský snímek „Škodlivý prach“, Cenu mezinárodní poroty získal německý dokument „Děti Černobylu“, a kupříkladu Cenu rektora ČVUT dostal snímek „Tsunami – modelace“ od belgických tvůrců. Ocenění byla celá řada a kompletní seznam si můžete stáhnout zde (formát .pdf).

Pětidenní maraton odborných přednášek a vědeckých filmů byl svým způsobem docela náročný, nicméně byl také minimálně právě tak zajímavý a poučný. V průběhu celého týdne bylo v sálech přibližně stejné množství lidí (a tím myslím stejně velké množství, protože sál byl pravidelně plný), takže bych řekl, že se akce povedla. Příští rok už sice nebude 300. výročí ČVUT, ale i tak se na EMTECH & TECHFILM pravděpodobně opět vypravím. A vy se tam, milí čtenáři, podívejte také. Jste srdečně zváni.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. EMTECH & TECHFILM 2007. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 4 [cit. 2023-03-24]. urn:nbn:cz:ik-12465. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12465

automaticky generované reklamy
registration login password