Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické informační zdroje v oblasti chemie

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Elektronické informační zdroje v oblasti chemie

0 comments
V další části našeho seriálu o elektronických informačních zdrojích se setkáváme se zdroji z oboru chemie. Vybrali jsme několik titulů, které by rozhodně neměly ujít Vaší pozornosti.

Jedná se především o MSDS, CHEMICAL ABSTRACTS a jejich "menšího bratříčka" CAS Surveyor, dále pak ANALYTICAL ABSTRACTS, CHEMICAL BUSINESS NEWSBASE a CHEMICAL ENGENEERING AND BIOTECHNOLOGY ABSTRACTS. Tyto a jiné databáze i z jiných oborů si můžete sami zdarma vyzkoušet online na adrese http://www.aip.cz. Stačí si pouze zažádat o vstupní heslo, které Vám umožní volný přístup na dobu čtyř týdnů. Jednotlivé databáze si můžete také zapůjčit na CD-ROM.

ANALYTICAL ABSTRACTS

Producent dat:
Royal Society of Chemistry
Vydavatel:
The Dialog Corporation
SilverPlatter

Analytical Abstracts je unikátní abstraktová databáze z oblasti analytické chemie produkovaná Royal Society of Chemistry. Disk obsahuje pres 200 000 záznamů z mezinárodní vědecké literatury od roku 1980, sledovano je více než 1100 časopisů, knihy, sborníky a další materiály publikované ve více než 20 jazycích. Všechny abstrakty jsou psány z hlediska analytické chemie a stejně tak jsou také indexovány všechny položky. Roční přírůstek 15 000 záznamů.

Formát:
CD-ROM
online
Varianty přístupu:
DIALOG ANALYTICAL ABSTRACTS [305]
DATASTAR ANALYTICAL ABSTRACTS ANAB
SilverPlatter CD-ROM ANALYTICAL ABSTRACTS
SilverPlatter online ANALYTICAL ABSTRACTS
Aktualizace CD-ROM:
předplatné 4x ročně

CHEMICAL ABSTRACTS (CA SEARCH)

Producent dat:
Chemical Abstracts Service
Vydavatel:
Chemical Abstracts Service
The Dialog Corporation

Renomovaná databáze CHEMICAL ABSTRACTS obsahuje bibliografické informace a abstrakty ze světové chemické literatuře z více než 8.000 vědeckých a technických publikaci 150 národů v celkem 50 jazycích. CA pokrývají také informace z 28 patentových úřadů, technické zprávy, disertace, sborníky z konferenci a knihy. Od založení v roce 1907 zpracovaly CA pres 16 milionu dokumentů. Každoroční přírůstek představuje pres 650.000 záznamů a 123.000 patentových ekvivalentech. Záznamy obsahují také strukturní vzorce.

Formát:
CD-ROM
online
Varianty přístupu: CAS CD-ROM CA ON CD
CAS CD-ROM 13CI
CAS CD-ROM 12CI
DIALOG CA SEARCH: CHEMICAL ABSTRACTS [399,308,309,310,311,312,313,314]
DATASTAR CA SEARCH: CHEMICAL ABSTRACTS CHEM
Aktualizace CD-ROM:
předplatné 12x ročně
jednorázové (backfiles)

CASurveyor

Producent dat:
Chemical Abstracts Service
Vydavatel:
Chemical Abstracts Service
Jednotlivé tituly série CASurveyor obsahují relevantní výběr z databází Chemical Abstracts Service - bibliografické reference, strukturní diagramy atd. Každý disk obsahuje data aktuálního roku a dva roky retrospektivy CAS. Na konci předplatného roku obdržíte disk, který kumuluje celkem tři roky dat CAS. Jednotlivé tituly CASurveyor jsou:

CANCER CHEMICAL RESEARCH

CANCER THERAPEUTIC AGENTS

CHROMATOGRAPHY

FOOD AND FEED CHEMISTRY

HAZARDOUS MATERIALS

MAGNETIC RESONANCE

MASS SPECTROMETRY AND APPLICATIONS

NEW PHARMACOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS ORGANIC PHOTOCHEMISTRY

ORGANOMETALLIC CHEMISTRY

PEPTIDES AND AMINO ACIDS

POLLUTION CONTROL AND THE ENVIRONMENT

POLYMER COATINGS AND ADHESIVES

POLYMER SYNTHESIS

WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION

Předplatné CASurveyor platí na kalendářní rok.

Formát:
CD-ROM
Aktualizace CD-ROM:
předplatné 4x ročně

CHEMICAL BUSINESS NEWSBASE

Producent dat:
Royal Society of Chemistry
Vydavatel:
The Dialog Corporation

Databáze z produkce Royal Society of Chemistry pokrývá celosvětový chemický průmysl se zvláštním důrazem na Evropu. Pokrývá novinky a informace ze všech chemických trhů od roku 1976. ČBNB je vynikající informační zdroj pro management chemických a farmaceutických společností stejně jako pro jejich dodavatele. Každý záznam obsahuje "management summary" - shrnutí, které poskytuje primární informace a přitom šetří čas vedoucích pracovníků. Od roku 1996 je k dispozici s měsíční aktualizaci za stejně výhodnou cenu jako dříve.

Formát:
CD-ROM
online
Varianty přístupu: DIALOG CHEMICAL BUSINESS NEWSBASE [319]
DATASTAR CHEMICAL BUSINESS NEWSBASE CBNB
DIALOG ONDISC CHEMICAL BUSINESS NEWSBASE
Aktualizace CD-ROM:
předplatné 12x ročně
Slevy:
40% pro akademické a veřejné knihovny

CHEMICAL ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY ABSTRACTS

Producent dat:
Roayl Society of Chemistry
Vydavatel:
The Dialog Corporation

Tato databáze poskytuje vyčerpávající informace týkající se chemického inženýrství - chemických reakcí, kapalin, pevných látek a plynů. Zachází podrobně do všech aspektů chemické výroby a reaktivního inženýrství včetně informací o výrobě, pilotních studiích, inženýrských teoriích, laboratorních experimentech, počítačových aplikacích, měření, řídících procesech, podnikové a personální bezpečnosti, ochranné prostředí atp. Retrospektiva je od r. 1971.

Formát:
CD-ROM
online
Varianty přístupu:
DIALOG CHEMICAL ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY ABSTRACTS [315]
DATASTAR CHEMICAL ENGINEERING & BIOTECHNOLOGY ABSTRACTS CEAB
DIALOG ONDISC CHEMICAL ENGINEERING & BIOTECHNOLOGY ABSTRACTS Aktualizace CD-ROM:
předplatné 4x ročně

KIRK-OTHMER ENCYCLOPEDIA OF CHEMICAL TECHNOLOGY (4th EDITION)

Producent dat:
Wiley & Sons
Vydavatel:
The Dialog Corporation

Plné texty nejnovějšího čtvrtého vydání Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Jsou zahrnuty obory jako zemědělské chemikálie, energetika, léky, optická vlákna a textilie, potraviny, fosilní paliva, sklo a keramika, kovy a metalurgie, polovodiče a elektronické materiály atd. Poskytuje informace o specifických chemikáliích podle registračního čísla CAS včetně použití, fyzikálních a chemických vlastností, přípravy, chemických reakci a průmyslových procesů.
Obsahuje i doprovodná vyobrazení.

Formát:
CD-ROM
online
Varianty přístupu:
DIALOG KIRK-OTHMER ENCYCLOPEDIA OF CHEMICAL TECHNOLOGY [302]
DIALOG ONDISC DIALOG KIRK-OTHMER ENCYCLOPEDIA OF CHEMICAL TECHNOLOGY 4th EDITION
Aktualizace CD-ROM:
předplatné 1x ročně

MATERIAL SAFETY DATA SHEETS (MSDS)

Producent dat:
Canadian Centre for Occupational Safety and Health
Vydavatel:
SilverPlatter

MSDS je renomovaná kolekce přes 70 000 informačních listů o materiálech s negativními dopady na zdraví a životní prostředí. Údaje, které shromažduje Canadian Centre for Occupational Safety and Health, poskytuje více než 500 světových výrobců. MSDS obsahuje data o chemických a fyzikálních vlastnostech, nebezpečnost z hlediska zdraví, ekologie a požárních vlastností, procedury pro ukládání a zneškodňování, doporučení pro první pomoc apod.

Formát:
CD-ROM
online
Aktualizace CD-ROM:
předplatné 4x ročně

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DOSTÁLOVÁ, Lenka. Elektronické informační zdroje v oblasti chemie. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 7 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-10259. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10259

automaticky generované reklamy
registration login password