Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické informační zdroje II. - Informační zdroje v oblasti obchodu a ekonomice

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Elektronické informační zdroje II. - Informační zdroje v oblasti obchodu a ekonomice

0 comments
Tentokrát se na stránkách Ikara setkáváme s informačními zdroji, které se nějakým způsobem vztahují k obchodu a ekonomice. Tuto oblast samozřejmě pokrývá velké množství přístupů a titulů a tak je velice těžké vybrat jen některé.

Dnes jsme pro Vás vybrali BUSINESS & INDUSTRY, FINDEX: WORLDWIDE MARKET RESEARCH DATABASE a QUEST ECONOMICS. Konkrétně u těchto tří produktů Vám také můžeme umožnit testovací online přístup maximálně na 4 týdny a to zcela zdarma.

Dále pak přinášíme několik základních ekonomických přístupů jako jsou: ABI/INFORM, MANAGEMENT & MARKETING ABSTRACTS, PROMT a BUSINESS PERIODICALS INDEX.

Budete-li mít zájem informovat se o některém jiném titulu nebo části z obchodního spektra, dejte nám vědět a my se Vám pokusíme vyjít vstříc v některé další části našeho seriálu nebo se Vám budeme věnovat individuálně. Příště na téma chemie a přírodní vědy.

BUSINESS & INDUSTRY

Producent: Responsive Data Services
Vydavatel: The Dialog Corporation

Databáze B&I pokrývá více než 700 obchodních periodik z celého světa: přední obchodní časopisy, newsletters, všeobecný tisk, regionální noviny a mezinárodní obchodní denníky. Každý měsíc přibývá do B&I přes 30.000 článků! Všechny články publikované v jiném jazyce než angličtině jsou přeloženy a doplněny o tzv. "management summary", která obsahují všechna relevantní fakta. Kolem 90% záznamů o článcích, které jsou původně publikovány v angličtině, obsahuje plné texty - a pokud je rozsah textu přes 450 slov, jsou doplněny abstraktem. Každý záznam obsahuje jak původní název, tak rozšířený název, který blíže popisuje obsah článku. B&I obsahuje fakta, čísla a klíčové události týkající se veřejných i soukromých společností, průmyslových odvětví, tržních segmentů a výrobků pro všechna výrobní i servisní odvětví na mezinárodní úrovni. Všechny záznamy obsahují detailní klasifikace a kódy včetně konceptuálních a marketingových termínů z přirozeného obchodního jazyka. Tyto termíny jsou použity jako řízené slovníky, které umožňují snadné vyhledávání a obsahují např. velikost trhu, tržní podíl, odvětvové odhady, firemní předpovědi, průzkum trhu, zákazníky, joint ventures, trendy, krizový management a mnoho dalších. B&I obsahuje rovněž unikátní terminologii Industry Name, která umožňuje efektivní vyhledávání výrobkových kódů.

Varianty přístupu:
DIALOG BUSINESS & INDUSTRY [9]
DATASTAR BUSINESS & INDUSTRY(R) BIDB
DIALOG ONDISC BUSINESS & INDUSTRY Complete posledních 30 měsíců


FINDEX: WORLDWIDE MARKET RESEARCH DATABASE

Producent: Cambridge Scientific Abstracts
Vydavatel: Cambridge Scientific Abstracts
The Dialog Corporation
SilverPlatter
Světový adresář marketingových zpráv, studií a přehledů obsahuje cca 21 000 abstraktů zpráv od 850 světových vydavatelů. Umožňuje vyhledat relevantní výzkumné zprávy pro specifické trhy, najít zdroje o spotřebitelských trendech na nových trzích, a také identifikovat společnosti provádějící průzkum trhu, které mají zkušenosti s danou geografickou oblastí nebo odvětvím. Retrospektiva od roku 1984.

Varianty přístupu:
CSA Internet Database Service FINDEX
DIALOG FINDEX [196]
DIALOG ONDISC MARKET RESEARCH LOCATOR/FINDEX 4x ročně
SilverPlatter CD-ROM FINDEX 12x ročně


QUEST ECONOMICS

Vydavatel Chadwyck-Healey
The Dialog Corporation

Quest Economics poskytuje podrobné makronomické, finanční a peněžní informace pro státy EC a EFTA, Severní a Latinské Ameriky, Asie, Východní Evropy a Středního Východu. Studie výroby, průmyslu a ekonomiky. Statistická data zahrnují shrnutí úrokových měr, devizových kurzů, inflace, spotřebu nafty a peněžní údaje. Dále jsou zde krátkodobé a dlouhodobé předpovědi fiskální, monetární a ekonomické politiky spolu s analýzou dopadů na domácí a mezinárodní trhy a obchod. Tyto detailní zprávy byly vytvořeny jako pomůcka pro investiční rozhodnutí, proto jsou zde hodnocena ekonomická a politická rizika pro více než 240 zemí.

Varianty přístupu:
DATASTAR QUEST ECONOMICS DATABASE QUES
Chadwyck-Healey CD-ROM QUEST ECONOMICS ON CD-ROM


ABI/INFORM

Producent: UMI
Vydavatel: UMI
SilverPlatter
The Dialog Corporation
OVID Technologies

Tato přední světová obchodní databáze obsahuje 1 milión záznamů z oblasti obchodu a managementu. Každý záznam obsahuje úplné bibliografické údaje o článku a výtažek o cca 150 slovech. Plná databáze pokrývá období od roku 1971 a abstrahuje přes 1100 periodik s rostoucím podílem evropských periodik (cca 350). Zhruba polovina záznamů každého vydání ABI/INFORM je k dispozici v plných textech v databázi fy UMI BUSINESS PERIODICALS ONDISC.

Varianty přístupu:
DIALOG ABI/INFORM [15]
DATASTAR ABI/INFORM INFO
Ovid Network ABI/Inform
Ovid Online ABI/Inform
SilverPlatter ERL ABI/Inform
SilverPlatter ERL ABI/Inform GLOBAL FULL TEXT s plnými texty 500 periodik
UMI ABI/Inform Global Edition 1.000 časopisů od r. 1987
UMI ABI/Inform Research Edition 800 časopisů od r. 1987
UMI ABI/Inform Select Edition 350 časopisů od r. 1987
UMI ABI/Inform Backfiles 1971-1980 a 1981-1986


MANAGEMENT & MARKETING ABSTRACTS

Producent: Pira
Vydavatel: The Dialog Corporation

Excerpuje cca 200 periodik a další primární zdroje z USA, UK a ostatní Evropy - všechny aspekty managementu a marketingu, včetně profilů nejvýznamnějších společností. Retrospektiva od r. 1975.

Varianty přístupu:
DATASTAR MANAGEMENT & MARKETING ABSTRACTS MMKA


PROMT

Producent: Information Access Company
Vydavatel: The Dialog Corporation

Excerpuje cca 1 200 světových obchodních periodik a publikací z neanglických jazyků a vybrané položky překládá do angličtiny. Pokrývá téma průmysl a služby, výrobky, trh, společnosti a podniky aplikované technologie. Retrospektiva od r. 1987.

Varianty přístupu:
DATASTAR PROMT: MARKETS & TECHNOLOGY PTSP
DIALOG PROMT [16]


BUSINESS PERIODICALS INDEX

Producent: H.W.Wilson
Vydavatel: H.W.Wilson
SilverPlatter

Business Periodicals Index pokrývá přes 350 nejvýznamnějších obchodních periodik v angličtině včetně Business Week, Forbes, Institutional Investor, Advertising Age, Fortune a Harvard Business Review. Zpracovávaná témata se týkají bankovnictví, účetnictví, reklamy, stavebního průmyslu, počítačů, komunikací, elektroniky, obchodu s nemovitostmi, managementu, marketingu, mezinárodního obchodu, daní, dopravy a mnoha dalších oblastí.

Varianty přístupu:
SilverPlatter CD-ROM BUSINESS PERIODICALS INDEX
SilverPlatter online BUSINESS PERIODICALS INDEX
Wilson CD-ROM BUSINESS PERIODICALS INDEX

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČEPKOVÁ, Lenka. Elektronické informační zdroje II. - Informační zdroje v oblasti obchodu a ekonomice. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 6 [cit. 2023-12-05]. urn:nbn:cz:ik-10223. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10223

automaticky generované reklamy
registration login password