Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Důvody svého odvolání považuji za neopodstatněné, říká Vojtěch Balík

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Důvody svého odvolání považuji za neopodstatněné, říká Vojtěch Balík

0 comments
Rubrika: 

Málokterá událost v knihovnictví vzbudila takovou mediální pozornost jako nedávné nečekané odvolání ředitele Národní knihovny ČR Vojtěcha Balíka. Spontánně vyjadřovaná podpora ze strany jeho kolegů vyústila v otevřený dopis, který ministrovi kultury P. Dostálovi poslal V. Richter jménem výkonného výboru SKIP a v němž jsou kritizovány způsob a nejasné zdůvodnění tohoto kroku. P. Dostál navzdory tomu považuje tuto záležitost za uzavřenou a opět zdůraznil Balíkovu liknavost při přípravě investičního záměru rekonstrukce Klementina.

Mohl byste, prosím, zrekapitulovat okolnosti svého odvolání? Podle všeho šlo o nečekaný krok ze strany ministra kultury...
Je pravda, že jsem nepřímé projevy určité nevůle vůči mně ze strany ministerstva zaznamenával přímo či nepřímo už delší dobu, a pokud jde o případ kostela sv. Michala, tam mi před rokem napsal náměstek ministra, ať rychle řeším problémy kolem této nemovitosti - které ovšem nebyly na straně naší, ale na straně nájemce, jinak že bude uvažovat o mém dalším setrvání ve funkci. O skutečném rozhodnutí pana ministra odvolat mě a vypsat výběrové řízení mě však pan náměstek informoval několik dnů před prvním červnem, ale bez termínů. Odvolací dopis jsem dostal 31. května.

Nezdálo se Vám zvláštní, že v průběhu uplynulých čtrnácti let, kdy jste tuto funkci zastával, nebylo vypsáno výběrové řízení? Bral jste to jako projev důvěry?
Ačkoli v průběhu té doby, pokud si uvědomuji, dvakrát či třikrát některý z ministrů kultury nadhodil otázku, zda by nebylo správnější, aby ředitelé organizací měli termínovaná funkční období, například na pět či šest let s možností opakování – a já, pokud jsem byl tázán na názor, jsem byl vždy pro toto řešení, nakonec žádný z ministrů k této změně ve statutech nepřistoupil a ředitelé, jak mohl každý sledovat, byli odvoláváni a nahrazováni z jiných důvodů, než je uplynutí funkčního období, anebo prostě setrvávají ve funkci stejně tak dlouho jako já, nebo i déle. Takže nejsem mezi řediteli organizací v resortu kultury výjimkou. K té otázce důvěry: nedovedu si představit, a bylo by to z hlediska řízení podivné, abych ponechával některého ze svých přímo jmenovaných podřízených v důležité funkci, aniž bych k němu měl stále důvěru.

Podle tiskové mluvčí, kterou všechna média citovala, však Národní knihovna byla jedinou velkou kulturní institucí, kde se od roku 1990 neuskutečnilo výběrové řízení na post ředitele...
Právě jsem řekl, že, pokud vím, Národní knihovna v tom není výjimkou.

Co bylo podle Vás důvodem Vašeho odvolání? Spor o prodej zmíněného kostela sv. Michala, který Národní knihovna spravuje? Mluví se také - poněkud vágně – o "nedostatku razance při rekonstrukci Klementina"...
Oficiální prohlášení ministerstva kultury hovoří jen o onom záměru nechat projít tu funkci po tak dlouhé době konkursem. Ale že nejde o tak čisté systémové a řídicí rozhodnutí, jak se tváří, je patrné už z toho faktu, že na jiné stejně či déle sloužící ředitele se toto opatření nevztahuje, a hlavně z kvapu, s jakým byl ten krok podniknut, včetně okamžitého otevření konkursu a sotva měsíčního termínu na přihlášky. A k tomu jsou tu další verze: Pan náměstek mi z pověření pana ministra sdělil důvod odvolání spočívající v onom "nedostatku razance při rekonstrukci Klementina", zatímco pan ministr sám prohlásil do tisku, že jsem údajně neplnil jeho úkoly týkající se "projektu rozvoje Národní knihovny", ale zejména konkrétní úkoly, "např. při prodeji kostela sv. Michala". Ponechám-li teď stranou, proč tyto důvody odmítám jako neopodstatněné, jasně z toho vyplývá, že sv. Michal v tom hraje jistě důležitou roli. Mohu k tomu totiž přičíst řadu kontaktů s panem ministrem v posledních měsících (pouze telefonických), kdy mu šlo v podstatě právě jen o případ tohoto objektu ve správě Národní knihovny. O fungování Národní knihovny jako takové, o kvalitě jejího řízení či o jejím rozvoji se nikdy nezmiňoval.

Podle odpovědi ministra na otevřený dopis SKIP jste se s ním kvůli Vašemu odvolání sešel a dohodli jste se, že nebudete tuto záležitost medializovat. Je to pravda? Vy přitom říkáte, že v poslední době jste byl s ministrem pouze v telefonickém kontaktu...
K přímému setkání skutečně nedošlo, ostatně v dopise pana ministra se to také netvrdí, tam stojí, že "na jednání s Phdr. Balíkem bylo dohodnuto, že ..." atd. Bylo to jednání mezi náměstkem Novákem, představitelkami příslušného odboru MK a mnou. Tam jsem také řekl, že budou-li důvody mého odvolání zveřejněny, budu na ně reagovat. Bohužel, stalo se, pan ministr sdělil své důvody mého odvolání tisku hned první den.

Z toho, co říkáte, vyplývá, že oficiálně uvedené zdůvodnění může být jen krycím manévrem ministerstva. Lze se tedy domnívat, že za skutečným důvodem může stát tlak vyvíjený někým na ministra. Jaký je Váš názor?
Svůj názor na důvod mého odvolání jsem vám právě řekl. Ale spekulovat o tom, jaké k tomu koho vedly pohnutky, to bych si nedovolil.

Rozhodl jste se, že se výběrového řízení nezúčastníte, bezprostředně poté, co jste byl odvolán?
Řekl jsem hned a potom opakovaně do tisku, že za situace, kdy nemám podporu ministerstva kultury a ani ji nemohu do budoucna reálně očekávat, se mi zdá moje kandidatura neúčelná. Ponechám-li stranou osobní pocity, i kdybych se snad znovu octl v pozici ředitele, instituci samotné by to nemohlo přinést nic dobrého. Musím bohužel říci, že vývoj posledních týdnů mě v tomto přesvědčení jen utvrzuje.

Jaké máte další pracovní plány? Zůstanete v Národní knihovně?
Sám jsem si ovšem byl vědom toho, že po tak dlouhém působení v této funkci je pomalu čas na změnu, a začínal jsem uvažovat o nějakém nejlepším budoucím způsobu a čase tohoto kroku. Hlavně o klidném předání v časovém rozpětí přiměřeném významu této instituce a o zachování stability a kontinuity, kterou Národní knihovna potřebuje ze všeho nejvíce. Přišlo to však náhle a já jsem o své budoucnosti zatím neměl příliš možnost uvažovat.

Předpokládám ovšem, že navzdory tomu máte jasno v tom, zda odejdete do jiné instituce, příp. zda to vůbec bude knihovna...
Všechno je příliš čerstvé a otevřené, nemám v tomto okamžiku hotový plán, natož nějakou připravenou pozici.

Chystá se zúčastnit výběrového řízení některý z Vašich kolegů z Národní knihovny?
Já v tomto okamžiku o nikom nevím.


Děkujeme za rozhovor.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
VOJTÁŠEK, Filip a BALÍK, Vojtěch. Důvody svého odvolání považuji za neopodstatněné, říká Vojtěch Balík. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 7 [cit. 2023-12-03]. urn:nbn:cz:ik-11656. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11656

automaticky generované reklamy