Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Douglas Merrill v Praze aneb Google (vy)hledá

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Douglas Merrill v Praze aneb Google (vy)hledá

0 comments
Autoři: 

Dne 8. října 2007 se v Praze v posluchárně ČVUT představil Douglas Merrill, víceprezident pro engineering společnosti Google, s prezentací s názvem "Secrets of Search". Slibný název a prestižní host přilákaly desítky posluchačů, takže kapacita nestačila stejně, jako tomu bylo při návštěvě Vinta Cerfa na témže místě na jaře tohoto roku. Očekávání se ale příliš nenaplnila - celá akce se nakonec nesla v duchu "we are hiring" čili "pojďte pro nás pracovat". Místo odborné diskuze na teoretické úrovni nebo prezentace (alespoň části) know-how společnosti Google šlo o obecné shrnutí historie vyhledávání Googlem, jeho funkcí a několik očekávání do budoucna, která nijak nevybočila ze současných trendů.

Za zmínku nicméně stojí následující informace:

  • funkce opravy gramatiky a hledaných slov vůbec využívá analýzy chování uživatel v kombinaci se statistikou - více než porovnávání se slovníkem tedy hraje roli fakt, že jiní uživatelé udělali tutéž chybu (např. překlep), ale v následujícím dotazu ji opravili. Google se tedy a priori nesnaží naučit své algoritmy chápat význam dotazu, jeho sémantickou rovinu. Zároveň může pro sběr uživatelských dat o chování využívat různé aplikace, a tím i jejich specifické typy ve specifickém prostředí. Akvizice nových firem Googlem jsou tedy motivovány i tímto směrem.
  • výsledky vyhledávání Googlem (resp. algoritmus vyhledávání) není nijak měněn v případě, že je uživatel přihlášen - např. když hledá přes svůj emailový účet na Gmail. Personalizace se týká pouze reklamy, která se zobrazuje. Zohledněna je nicméně geografická pozice skrze jazykovou verzi rozhraní, které používáte.
  • budoucnost vidí Google (kromě dalších možností personalizace a zvyšování prostupnosti a návaznosti svých služeb) zejména v rozšíření dostupnosti svých služeb o mobilní zařízení (zejména telefony) a využití potenciálu, který nabízí kombinace s geografickou polohou uživatele. Dále se snaží rozšířit službu automatického strojového překladu a kombinovat výsledky vyhledávání různých typů dokumentů do jediného rozhraní (od webových stránek přes obrázky, videa až třeba po mapy a knihy). Zájemci mohou shlédnout záznam prezentace a dovědět se více např. na: http://google-cz.blogspot.com/2007/10/video-prezentace-douglase-merilla.html.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠTOGR, Jakub. Douglas Merrill v Praze aneb Google (vy)hledá. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 11 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-12639. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12639

automaticky generované reklamy