Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Do Národního programu počítačové gramotnosti se zatím zapojily dvě knihovny

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Do Národního programu počítačové gramotnosti se zatím zapojily dvě knihovny

0 comments

Národní program počítačové gramotnosti (NPPG) je prvním konkrétním výsledkem činnosti nedávno zřízeného Ministerstva informatiky ČR (MI). Jak samotný název napovídá, cílem NPPG je nabídnout široké veřejnosti možnost získat základní dovednosti při práci s počítačem a usnadnit tak pozici na trhu práce. V rámci NPPG jsou ve více než 140 regionálních střediscích (zejména v základních, středních a vyšších školách) vypisovány dvouhodinové kurzy ve třech úrovních (Úvod, Poprvé u počítače a Internet - další dvě úrovně se mají objevit). Účastníci uhradí jednotný poplatek ve výši sto korun. Ministr V. Mlynář se několikrát nechal slyšet, že vítá spolupráci se soukromým sektorem - na realizaci NPPG se vedle MI podílí Intel, Vogel Burda Communications, LANGMaster International a Centrum Internetu, které spravuje webové stránky NPPG (jeho propagaci by jistě prospěla vlastní doména www.nppg.cz :-). Předpokládá se, že během tohoto roku absolvuje některý z kurzů asi čtyřicet tisíc lidí. Počet účastníků každého kurzu se má pohybovat mezi pěti a deseti, přičemž na každého z nich připadá jeden PC s nainstalovaným legálním softwarem a s připojením min. 128 kbs (příp. 64 kbs v případě kurzů Úvod a Internet v prvním čtvrtletí 2003). Kurzy se konají alespoň jednou týdně ve všední dny od 16 do 20 hodin.

Na hodnocení NPPG je ještě příliš brzy (oficiálně byl zahájen 4. února) - jedno je jisté již nyní: knihovny, s nimiž se více méně počítalo jako s přirozenými partnery, se do spolupráce zatím nehrnou. Na dotaz Ikara, kolik knihoven se do NPPG zapojilo, zástupce Centra Internetu P. Komárek nejprve sdělil, že pět, posléze tento údaj upřesnil na dvě, což koresponduje s přehledem regionálních center na www.centruminternetu.cz, v němž figurují rovněž Městská knihovna v Jindřichově Hradci (v březnu, dubnu a květnu se zde uskuteční devět kurzů) a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (tři kurzy v únoru a březnu). Podle jeho slov jsou knihovny podstatně méně pružné než školy.

Rezervovaný až nedůvěřivý postoj knihoven k NPPG potvrdil i průzkum Ikara z druhé poloviny února, do něhož bylo zařazeno šestnáct knihoven (všechny krajské a STK a NK ČR), které by přicházely v úvahu - vzhledem ke svým dobře vybaveným počítačovým učebnám - na prvním místě. Odpovědělo pouze sedm knihoven (včetně zmíněné Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, kterou pomineme): dvě uvedly, že mají zájem, resp. vedou s Centrem Internetu jednání (SVK v Ústí na Labem a Krajská knihovna v Karlových Varech), Vědecká knihovna v Olomouci se vyjádřila odmítavě bez bližšího vysvětlení.

Státní technická knihovna, která nezávisle na NPPG uspořádala v lednu a v únoru dva bezplatné kurzy (nejen pro registrované uživatele) "Základy Internetu", podle L. Kocánové (referát PR) zatím váhá smlouvu s Centrem Internetu uzavřít - nejprve se chystá s knihovnami již do NPPG zapojenými konzultovat některá ustanovení smlouvy, k nimž má výhrady, a také zjistit jejich praktické zkušenosti.

SVK v Hradci Králové nemá v úmyslu se na NPPG podílet, protože podle L. Málkové (odbor speciálních služeb) od roku 2001 organizuje pravidelně jednou týdně bezplatná školení otevřená pro širokou veřejnost, která jsou zaměřena na informační zdroje, které jsou v knihovně k dispozici. Součástí této série jsou také základy vyhledávání na Internetu a práce s elektronickou poštou. Z tohoto důvodu není ani v počítačové učebně volná kapacita.

Zásadní výhrady dala najevo Krajská knihovna Vysočiny. I. Rösslerová napsala, že školení v oblasti počítačové gramotnosti, které zde probíhá v rámci Univerzity volného času v osmi dvouhodinových lekcích v délce jednoho semestru, je po kvantitativní i kvalitativní stránce na nesrovnatelně vyšší úrovni. Jeho cena činí 300 korun (důvodci, nezaměstnaní a ženy na mateřské dovolené platí 200 korun). Kurzy vedou středoškolští učitelé s aprobací informatika a výpočetní technika. I. Rösslerová poukázala na administrativní zátěž, která je na regionální centra kladena (evidence účastníků, účetnictví), a v neposlední řadě se domnívá, že NPPG je komerční záležitostí a nafouknutou bublinou. Mezi závazky regionálních center vyplývající ze "Smlouvy o obchodní spolupráci na projektu Národního programu počítačové gramotnosti", kterou má Ikaros k dispozici, najdeme dodržování marketingové strategie Centra Internetu a propagace komerčních partnerů NPPG.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Do Národního programu počítačové gramotnosti se zatím zapojily dvě knihovny. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 3 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-11228. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11228

automaticky generované reklamy