Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Do knihovny za časopisy?

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Do knihovny za časopisy?

0 comments
V rámci seminářů Institutu postgraduálního studia ve zdravotnictví proběhl 17. února seminář pro knihovníky lékařských knihoven na téma elektronické dodávání plných textů časopisů. V prostředí lékařských knihoven je toto téma nyní na výsluní, neboť Národní lékařská knihovna (spolu s několika dalšími lékařskými informačními institucemi) získala grant na projekt MEDVIK, jehož výsledkem bude systém na doručování digitálních dokumentů.  Na semináři zaznělo šest příspěvků, čtyři představily současné možnosti placeného i neplaceného přístupu k plnotextovým článkům a dva příspěvky seznámily s praktickým využíváním těchto služeb v Národní lékařské knihovně a na Univerzitě Palackého. Zajímavý a komplexní systém určený pro správu a poskytování digitalizovaných dokumentů představila dceřinná společnost Albertiny icome Praha AIP*Safe. Systém je součástí produktu AIP*Safe, software umožňující efektivní správu, uložení, poskytování a archivaci dokumentů. Systém využívá struktury harwarově i softwarově nezávislého formátu DOBM, o kterém jsme již psali v souvislosti s digitalizací historických knižních fondů v NK ČR. Inspiraci pro tuto aplikaci našla AiP ve službě INVIK, fungující již několik let v Státní technické knihovně.  Připomínám, že INVIK je služba umožňující objednat si online digitální kopii článku uchovávaného v STK. Co AIP*NetVik umožňuje? Systém je velmi otevřený a variabilní, jeho funkce je možno přizpůsobit vlastním potřebám a požadavkům. Základní úlohy systému jsou vedení evidence uživatelů, registrace objednávky a předání dokumentu oprávněnému uživateli, závisí na dohodě - buď zveřejněním na webu, ftp nebo zasláním elektronickou poštou. Poskytování služeb document delivery prostřednictvím tohoto produktu je v souladu s platným autorským zákonem, s tím, že po schválení nového autorského zákona bude dle potřeby přizpůsobeno nově vzniklým podmínkám. V praxi to nyní znamená, že se kopie článku (stejně jako u služby INVIK) pořizuje až na základě požadavku uživatele a použije se jen jednou, poté je zničena a při dalším požadavku je pořízena znovu. V případě, že by nový autorský zákon předepisoval knihovnám platit z každé kopie poplatek ochranným autorským organizacím, není pro systém problém, díky registraci všech objednávek, vést přehled uskutečněných kopií.  Cenová politika je přizpůsobena trhu, nechce-li instituce zatížit svůj rozpočet koupí systému, je možno ho získat do pronájmu a platit za každý dokument, který systémem projde. 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Do knihovny za časopisy?. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 3 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-10541. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10541

automaticky generované reklamy
registration login password