Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 21. května 2001

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 21. května 2001

0 comments
Autoři: 

ANDERSOVÁ, Denisa. Zavádění nových médií v reklamě a v public relations.
Vedoucí práce Peter Pálka. Oponent Richard Papík.


CIHLÁŘOVÁ, Irena. Přechod od klasické k hybridní knihovně na příkladu Knihovny pro univerzitní základ.
Vedoucí práce Anna Stöcklová. Oponent Martina Hábová.


ČERNÁ, Tereza. Vyhledávání, zpracování a zpřístupňování informací v prostředí sítě WWW - na příkladu elektronického průběžníku České noviny.
Vedoucí práce Rudolf Vlasák. Oponent Eva Vítková.


HUMLOVÁ, Martina. Informační brokering a jeho organizace.
Vedoucí práce Richard Papík. Oponent Peter Pálka.


KALAŠOVÁ, Simona. Role informačního profesionála v průmyslovém podniku v době síťové komunikace.
Vedoucí práce Richard Papík. Oponent Rudolf Vlasák.


KOŘENSKÁ, Kristina. Možnosti komunikace informací ve vědě na příkladu fyziky.
Vedoucí práce Peter Pálka. Oponent L. Kadlecová.


KUČERA, Petr. Komunikační infrastruktura informačních systémů.
Vedoucí práce Rudolf Vlasák. Oponent Martin Souček.


MIKUŠKOVÁ, Michaela. Metodologie práce s informačními zdroji v oboru historie na příkladu „Slovenská reemigrace v letech 1945-1950".
Vedoucí práce Jiří Cejpek. Oponent Helena Nosková.


PĚNKAVOVÁ, Petra. Proměny seriálových publikací v podmínkách elektronické informační komunikace a problematika jejich zpracování v informačních systémech.
Vedoucí práce Eva Bratková. Oponent Hana Nová.


PETRUŽELKOVÁ, Alena. Knihovna Vladimíra Holana.
Vedoucí práce Aleš Zach. Oponent Jana Papcunová.


PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Hodnocení WWW prezentací resortu životního prostředí.
Vedoucí práce Marie Königová. Oponent Jan Činčera.


ŘÍHOVÁ, Petra. Informační politka Spojených států amerických.
Vedoucí práce Rudolf Vlasák. Oponent Stanley Kalkus.


SKARLANTOVÁ, Pavla. Reklama jako komunikační prostředek : zdroj informací a desinformací.
Vedoucí práce Peter Pálka. Oponent Richard Papík.


SOUČEK, Jakub. Systémová opatření bezpečnosti intranetových sítí.
Vedoucí práce Richard Papík. Oponent Martin Souček.


ŠTĚPANOVSKÝ, Štěpán. Význam tvorby datových prvků pro zprůhlednění informační základny organizace.
Vedoucí práce Rudolf Vlasák. Oponent Oldřich Vacek.


VÍTŮ, Martin. Tezaurus pro obor informační věda - možnost vytvoření a návrh koncepce.
Vedoucí práce Peter Pálka. Oponent Josef Schwarz.


ZÁBRODSKÁ, Zuzana. Knihovny Univerzity Karlovy v letech 1918-1958.
Vedoucí práce Marie Štemberková. Oponent Milena Černá.


Poznámka:
Záznamy všech diplomových prací obhájených na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v letech 1988-2001 naleznete v naší databázi.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 21. května 2001. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 7 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-10762. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10762

automaticky generované reklamy