Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Diplomové práce obhájené na ÚISK 2. 10. 2000

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Diplomové práce obhájené na ÚISK 2. 10. 2000

0 comments
Autoři: 
BOŽKOVÁ, Hana. Druhy rešeršních strategií a technik pro zpracování retrospektivních rešerší : komparace profesionálních systémů a vyhledávacích nástrojů WWW.
Ved. Mgr. Richard Papík, PhD. Oponent Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.

EISMAN, David. Podpora a vliv ISDN na vývoj informační společnosti.
Ved. Doc. PhDr. Rudolf Vlasák. Oponent Ing. Vladimír Horák.

GOTTWALD, David. Vybrané programy Evropské unie v oblasti informatizace společnosti.
Ved. Doc. PhDr. Rudolf Vlasák. Oponent Peter Pálka.

HECHTOVÁ-VANČUROVÁ, Alexandra. Informační zdroje legislativy Evropské unie.
Ved. Marie Baslová. Oponent Jana Mouchová.

KRATOCHVÍL, Roman. Informační zabezpečení zákaznické podpory.
Ved. Zdeněk Vaněk. Oponent Mgr. Vlastimil Červený, Peter Pálka.

LIVONCOVÁ, Klára. Informační podpora v oblasti venture kapitálu : analýza informačního systému ve společnosti Fond rizikového kapitálu, s. r. o.
Ved. Peter Pálka. Oponent Michal Nosek.

SEDLÁKOVÁ, Barbora. Unifikované názvy hudebních děl.
Ved. PhDr. Anna Stöcklová. Oponent PhDr. Ludmila Benešová.

SEMOTÁNOVÁ, Jana. Internet a jeho komunikační role v marketingu : reklama na Internetu.
Ved. Mgr. Richard Papík, PhD. Oponent Petr Miláček.

SIRKOVÁ, Veronika. České právní informační systémy.
Ved. JUDr. František Novák. Oponent Mgr. Daniela Přibylová.

STŘÍBRNÁ, Silvie. Individuální informační příprava odborné či vědecké práce.
Ved. Prof. PhDr. Marie Königová. Oponent Mgr. Richard Papík, PhD.

VOJTÁŠEK, Filip. Role digitalizace v systému ochrany historických fondů se zvláštním zřetelem na projekt Národní knihovny ČR "Memoriae Mundi Series Bohemica" realizovaný v rámci programu UNESCO "Memory of the World".
Ved. Mgr. Adolf Knoll. Oponent PhDr. Zdeněk Uhlíř.

VOJTÍŠEK, David. Věcné zpracování chemických informací : informační prostředí v chemii.
Ved. Peter Pálka. Oponent Mgr. Richard Papík, PhD.

VORLOVÁ, Blanka. Výchova ke čtenářství.
Ved. PhDr. Lidmila Vášová. Oponent PhDr. Milena Černá.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Diplomové práce obhájené na ÚISK 2. 10. 2000. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 9 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-10630. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10630

automaticky generované reklamy
registration login password