Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digitální archiv Paměť národa má i svoji e-badatelnu

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Digitální archiv Paměť národa má i svoji e-badatelnu

0 comments

Přesně v den oslav 90. výročí vzniku samostatného Československa, tj. 28. října 2008, byl spuštěn nový pamětnický portál Paměť národa. Jde o bohatý digitální archiv, který obsahuje svědectví stovek pamětníků významných historických událostí 20. století. Portál je přístupný veřejnosti, pro registrované badatele nabízí rozšířený obsah i funkce.

Hlavním koordinátorem projektu je občanské sdružení Post Bellum, které se natáčení vzpomínek pamětníků věnuje od roku 2001. Dalšími spolutvůrci jsou Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů. Projekt byl realizován s podporou Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky.

Na portálu Paměť národa jsou k dispozici osobní vzpomínky doposud více než dvou stovek pamětníků, kteří souhlasili se zveřejněním svého svědectví za účelem zkoumání moderních dějin. Celkem je v databázi projektu ovšem 927 záznamů osob. Kromě biografických údajů a příběhů (přepisů natáčení) si uživatel může prohlížet fotografie a poslouchat zvukové nahrávky. Těch je v archivu přes dva tisíce. Veškeré materiály může využít každý za předpokladu, že bude respektovat pravidla citace.

Portál komunikuje s uživateli v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, maďarštině, polštině, ruštině a slovenštině. Texty jsou v české verzi zveřejněny v češtině, v ostatních mutacích (dokonce i ve slovenské) v angličtině.

V archivu lze vyhledávat plnotextově, přímo na hlavní stránce je políčko pro zadání dotazu. Záznamy je možné procházet podle dějinné epochy nebo kategorie pamětníků. Zajímavá je animovaná časová osa, na které lze zvolit přímo rok, ke kterému se svědectví váže. U jednotlivých záznamů jsou nabídnuty související kategorie a výročí. Portál nabízí RSS kanál.

Ke správnému digitálnímu archivu patří e-badatelna. Do té může vstupovat každý, kdo se zaregistruje. Správci mu poštou zašlou badatelský certifikát s oprávněním – „klíčem od badatelny“. V současnosti je na www.pametnaroda.cz 560 registrovaných badatelů, kteří mají přístup k celým nahrávkám a dalším dokumentům. Mají možnost k jednotlivým pamětníkům v databázi připojit svůj komentář, vést v e-badatelně odborné diskuze či otevírat nová badatelská témata.

Paměť národa má ambice stát se evropskou platformou pro sbírky realizátorů orálněhistorických projektů. Jsou a mohou jimi být jednotlivci, neziskové organizace, školy a vzdělávací, státní a příspěvkové instituce v Evropě, které chtějí své nahrávky, texty, fotografie a jiné archivní dokumenty sdílet, analyzovat, vyhodnocovat a vést nad nimi diskuzi. Všichni, kdo se svými sbírkami zapojili, pak tvoří mezinárodní Společenství evropské paměti a setkávají se na mezinárodních badatelských sympoziích.

Dějiny 20. století jsou stále vnímány jakou soubor velkých politických událostí, které určovaly dějiny národů, států i jednotlivců. Historická věda se však v posledních desetiletích stále častěji snaží o zmapování osudů konkrétních osudů a dokreslení zcela konkrétních dopadů těchto „velkých dějin“. Jedině propojení jednotlivých životních příběhů s celospolečenskými procesy přitom dokáže podat výpověď o skutečném charakteru nacistického a komunistického režimu na našem území od roku 1939 do roku 1989. Portál www.pametnaroda.cz využívá nových možností prezentace dějin, propojení s konkrétními příběhy, a to vše při zarámování do evropských i světových procesů takovým způsobem, že vytváří skutečně plastický obraz dějin 20. století. Od jednotlivosti zde vede cesta k celospolečenské situaci a naopak. Historie a studium dějin tak dostávají nové kontury díky použití nových technologií, přičemž je ovšem vždy mít na paměti nutnost kritické práce s prameny, včetně uveřejňování v rámci elektronických médií.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
POJEROVÁ, Kateřina a STEHLÍK, Michal. Digitální archiv Paměť národa má i svoji e-badatelnu. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 12 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-12975. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12975

automaticky generované reklamy
registration login password