Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

DIGIMON v Olomouci

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

DIGIMON v Olomouci

0 comments

V přednáškové síni Arcibiskupského muzea v Olomouci proběhla ve dnech 6. a 7. října 2010 pracovní konference na téma "Ochrana kulturního dědictví - mikrofilmování a digitalizace". Konferenci uspořádala Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) a přítomné uvítala RNDr. Jitka Holásková, pověřená ředitelka VKOL.

Obr. 1: Pověřená ředitelka VKOL RNDr. Jitka Holásková zahajuje konferenci

Obr. 1: Pověřená ředitelka VKOL RNDr. Jitka Holásková zahajuje konferenci

Na konferenci zazněla řada zajímavých příspěvků. V hlavním příspěvku byl přítomným účastníkům představen projekt DIGIMON. Pod tímto téměř tajemně znějícím slovem se skrývá zkratka digitalizace a mikrofilmování moravských novin. O projektu hovořili jeho vedoucí Mgr. Lubomír Novotný a odborná garantka projektu Radomíra Vítková. Víceletý projekt byl finančně podpořen grantem z Finančního mechanismu EHP/Norska. V rámci projektu bylo v roce 2008 vybudováno v knihovně digitalizační a mikrofilmovací pracoviště a po zaškolení pracovníků se započalo s mikrofilmováním moravských novin. Především byla mikrofilmována a následně digitalizována periodika z 19. století, která měla regionální význam a byla nejvíce ohrožena degradací papíru. Projekt by měl být ukončen na jaře příštího roku, ale počítá se s tím, že reformátovací pracoviště bude pokračovat v ochranném mikrofilmování a výběrové digitalizaci tak, aby byl zachráněn celý ohrožený novinový fond olomoucké knihovny. O projektu podrobněji informuje publikace autorů L. Novotného, M. Korhoně a M. Ticháka pod názvem DIGIMON - Digitalizace a mikrofilmování moravských novin, která byla vydána k této konferenci. O budoucnosti digitalizace ve Vědecké knihovně a o dalších záměrech i možnostech digitalizačního pracoviště mluvil Mgr. Miloš Korhoň.

O důsledcích budování digitálních zdrojů písemného a dokumentárního dědictví pro koncového uživatele uvažoval ve svém zajímavém příspěvku PhDr. Zdeněk Uhlíř z Národní knihovny ČR. Dr. Vrbenská z téže instituce mluvila o digitalizaci v kontextu ochrany knihovních fondů. Připomněla, že je potřeba pečovat i o již zdigitalizované dokumenty. S projektem EOD (e-Books on Demand), s vytvářením elektronických knih na požádání a s touto službě, kterou poskytuje svým uživatelům Vědecká knihovna v Olomouci, seznámil přítomné Mgr. Rostislav Krušinský z Vědecké knihovny v Olomouci. Referát nazvaný Od záchranné digitalizace k elektronickým textům pro uživatele přednesla Mgr. Eva Měřínská z Městské knihovny v Praze.

Obr. 2: PhDr. Zdeněk Uhlíř z Národní knihovny ČR

Obr. 2: PhDr. Zdeněk Uhlíř z Národní knihovny ČR

S digitalizaci zajímavých dokumentů byli přítomní seznámeni v příspěvku Mgr. Daniela Soukupa Moravská geníza: Projekt Books within books a digitalizace hebrejských zlomků na Moravě. Přítomné rovněž zaujaly dva příspěvky pracovníků z Památníku Terezín Mgr. Jana Vajskebra a Mgr. Dalibora Krčmáře, které se týkaly elektronických edic Měsíčních zpráv pražského řídícího úseku bezpečnostní služby říšského vůdce SS a Periodického zpravodajství vedoucího úseku SD v Praze. K těmto příspěvkům bylo v následné diskusi vzneseno nejvíce dotazů.

V svém příspěvku Ing. Jan Dominec (z firmy Ampaco s.r.o.) představil technické novinky ve snímacích kamerách a dalších zařízeních sloužících digitalizaci.

Součástí konference byly také dvě odborné exkurze. Jedna z nich byla do Dómu sv. Václava, kde byla rovněž z tzv. norských fondů financována kompletní rekonstrukce elektrického osvětlení, restaurování několika nástěnných maleb a restaurování veškerého historického kostelního mobiliáře i několika cínových rakví.

Obr. 3: Účastníci konference odpočívají po náročném sestupu z věže Dómu sv. Václava

Obr. 3: Účastníci konference odpočívají po náročném sestupu z věže Dómu sv. Václava

Druhá exkurze se zavedla účastníky konference na prohlídku reformátovacího pracoviště ve Vědecké knihovně v Olomouci, které, jak už bylo řečeno, bylo rovněž vybudováno z finančních prostředků norských fondů.

Závěrem se dá říci, že konference, které se zúčastnilo 49 osob, byla velice zajímavá a podnětná. Příspěvky ukázaly různé možnosti využívání digitalizovaných a mirkofilmovaných dokumentů v budoucnosti i napověděly, jak digitalizované dokumenty umožní a pomohou rozvoji vědeckého bádání v různých oblastech výzkumu. Konference byla vzorně připravená, velmi dobře zorganizovaná a o účastníky bylo znamenitě postaráno, za což patří jejím organizátorům upřímné poděkování.

Logo 125 let uměleckoprůmyslového musea v Praze

Autorkou fotografií je Radomíra Vítková (Vědecká knihovna v Olomouci).
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila. DIGIMON v Olomouci. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 11 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-13561. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13561

automaticky generované reklamy