Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Databáze EBSCO díky podpoře z programu 1N přístupná do roku 2008

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Databáze EBSCO díky podpoře z programu 1N přístupná do roku 2008

0 comments
Autoři: 

Mezi schválenými projekty druhého kola grantového programu 1N vyhlášeného MŠMT ČR je projekt podaný Národní knihovnou ČR „Databáze EBSCO - zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory”. Projekt se na základě hodnocení oponentních posudků a rozhodnutí odborné komise umístil jako osmý v celkovém pořadí, jeho financování je tedy v letech 2004-2008 zabezpečeno.

Cílem projektu je zajistit pokračování multilicenčního přístupu do plnotextových databází fy EBSCO a tím zachovat možnost získávání nejaktuálnějších odborných informací především z humanitních a společenských věd. Projekt zahrnuje přístup do dvou nejdůležitějších databází fy EBSCO.

Databáze Academic Search Premier obsahuje více než 4455 plnotextových odborných časopisů z oblasti vzdělávání, lingvistiky, umění, literatury, etnologie, počítačových věd, techniky a lékařství. S abstrakty je zde zhruba 7888 titulů a retrospektiva sahá až k roku 1975, výběrově až k prvnímu vydanému číslu. Celkem 3248 časopisů je vydáváno evropskými (1517) a neamerickými (1731) vydavateli.

Druhou databází je Business Source Premier s tematickým zaměřením na ekonomii, finance, management, účetnictví a mezinárodní obchod. V plném textu je zde více než 3677 titulů a s abstrakty více než 4508 časopisů. Retrospektiva 352 titulů jde až k roku 1965 a evropskými (771) a neamerickými (910) vydavateli je vydáváno 1681 periodik.

Databáze obsahují odborné recenzované časopisy, z nichž většina má přidělen impakt faktor, v databázi Academic Search Premier je jich cca 1660. U článků jsou od minulého roku používána autorská abstrakta a klíčová slova, odkaz na autora je včetně jeho e-mailové adresy. Bibliografické záznamy článků jsou doplněny o odkazy na citace a reference.

Databáze zůstávají dostupné prostřednictvím Jednotné informační brány, portálu STM a případně i dalších portálů. Pro knihovny, které jsou zapojeny do mezinárodního projektu EZB, jsou odborné tituly přístupné také v rámci Elektronické knihovny časopisů. Informace o projektu a databázích budou zařazeny také do systému Infozdroje.

Fa EBSCO nabízí jako bonus přístup do dalších databází, a to: MasterFILE Premier, Newspaper Source, Regional Business News, Communication & Mass Media Complete, American Humanities Index a ERIC.

Licenční podmínky přístupu a využívání databází jsou stejné jako v projektu předchozím, tj. přístup do databází včetně archivů a dalšího rozšíření o nové tituly a retrospektivního doplnění plných textů tak, jak budou postupně přidávány; současně s přístupem online mohou knihovny dostávat databáze na CD-ROM nebo DVD-ROM a po skončení trvání smlouvy zpřístupňovat databáze v lokální síti; pro MVS je dovoleno používat pouze tištěné kopie článků; je dovolen vzdálený přístup pro uživatele přes proxy servery.

Zájem o účast v pokračujícím projektu v souladu s podmínkami grantového programu projevilo 49 knihoven. Jedná se o 19 vysokoškolských knihoven, knihovny Akademie věd ČR, velké odborné knihovny, knihovny menších výzkumných ústavů a krajské knihovny. Avšak i pro ostatní knihovny máme velice příznivou zprávu - na základě dopisu p. Paula Donovana, ředitele evropské sekce fy EBSCO, mohou i nadále databáze využívat knihovny, které se zaregistrovaly v předchozím projektu.

Pro neformální konsorcium knihoven jsou připraveny nové webové stránky projektu a zůstává zachována elektronická konference. Také budou pokračovat školení k využívání databází především se zaměřením na konečné uživatele - vědecko-výzkumné pracovníky a studenty doktorandského studia. Bude připravena aktualizovaná příručka pro vyhledávání a další materiály, jak prezentační tak informační, podporující práci s databázemi. Stejně tak budou i nadále zpracovávány a zveřejňovány statistiky využívání databází. O průběhu řešení projektu bude odborná veřejnost informována prostřednictvím knihovnického a odborného tisku, na seminářích a konferencích.

Vážené kolegyně a kolegové, na závěr mi dovolte, abych Vás pozvala na setkání členů neformálního konsorcia knihoven, které se uskuteční 7. září 2004 v Národní knihovně ČR v Praze a 8. září 2004 v Moravské zemské knihovně v Brně (http://www.stk.cz/Akce).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana. Databáze EBSCO díky podpoře z programu 1N přístupná do roku 2008. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 8 [cit. 2023-12-03]. urn:nbn:cz:ik-11660. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11660

automaticky generované reklamy
registration login password