Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Databáze AGRICOLA, ERIC a MEDLINE částečně s plnými texty v online službě ProQuest 5000

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Databáze AGRICOLA, ERIC a MEDLINE částečně s plnými texty v online službě ProQuest 5000

0 comments

Nabídka online služby ProQuest 5000, kterou díky národní licenci využívá v současnosti 245 institucí převážně z neziskového sektoru, se dočasně - od 1. září do 31. prosince 2001 - rozroste o další tři významné oborové databáze: AGRICOLA PlusText, ERIC PlusText a MEDLINE with Full Text. Tyto produkty vznikly spojením původních bibliografických databází s vybraným souborem titulů v plnotextové podobě. Uživatelé těchto zdrojů mají tak k dispozici nejen kvalitně zpracované záznamy (pomocí řízených slovníků) s abstrakty, ale také částečně samotné články.

ERIC PlusText je zaměřena na různé aspekty vzdělávání (včetně vývojové psychologie, protidrogové prevence, managementu škol, poradenství, výuky odborných předmětů, celoživotního vzdělávání). Úplná retrospektiva bibliografických záznamů z 1060 časopisů sahá do roku 1966 (zhruba čtvrtina z nich je přístupná v plnotextové podobě od roku 1994 - např. Adult Education Quarterly, American Educational Research Journal, American Journal of Education, British Educational Research Journal, Communication Education, Comparative Education, Educational Policy, Educational Research, Educational Review, Harvard Educational Review, Higher Education, Journal of Educational Research aj.). Databázi ERIC najdeme pochopitelně v portfoliu databázových center. Kromě toho je však také volně přístupná v rámci služby AskERIC. Do tematického záběru této databáze spadá i informační věda a knihovnictví. Z oborových časopisů v plném znění můžeme jmenovat např.:

AGRICOLA PlusText pokrývá zemědělství, veterinární lékařství, lesnictví, ekologii, zoologii, botaniku a výživu. Databáze zahrnuje bibliografické záznamy z více než 830 časopisů od roku 1970 (z toho je 52 titulů k dispozici v plném znění s průměrně čtyřletou retrospektivou - např. Biochemistry, Bioscience, Canadian Journal of Zoology, Journal of Nutrition aj.). (Pozn.: volný přístup k databázi AGRICOLA na serveru National Library of Agriculture: http://www.nalusda.gov/ag98.)

MEDLINE with Full Text obsahuje 11 miliónů záznamů ze 4300 časopisů z medicíny, zdravotnictví, ošetřovatelství, veterinárního lékařství (retrospektiva od roku 1966), z nichž 230 je přístupných v plném znění od roku 1997 (např. AIDS Care, British Medical Journal, Canadian Medical Association Journal, JAMA, Journal of the American Medical Association, Lancet aj.). Texty jsou doprovázeny reprodukcemi fotografií, schémat a tabulek. (Pozn.: volný přístup k databázi MEDLINE na serveru National Library of Medicine: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi.)

Licence na ProQuest 5000 s platností do konce roku 2003 je financována z prostředků přidělených z grantového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR "Informační zdroje pro výzkum a vývoj" na řešení projektu LI002043, který podala Ústřední knihovna Univerzity Karlovy. Fungování národní licence po technické stránce zajišťuje společnost Albertina icome Praha.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
VOJTÁŠEK, Filip. Databáze AGRICOLA, ERIC a MEDLINE částečně s plnými texty v online službě ProQuest 5000. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 9 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-10784. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10784

automaticky generované reklamy