Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v září 1998

Čas nutný k přečtení
12 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v září 1998

0 comments
Autoři: 
Představujeme Vám novou rubriku, v níž budeme přinášet výběr titulů, které se v právě uplynulém měsíci objevily na našem knižním trhu. Půjde vždy o tituly, které se vztahují k našemu oboru a oborům příbuzným (výpočetní technika, ekonomie, sociologie, psychologie, právo, výtvarné umění, historie apod.). Údaje budeme přebírat z bibliografické části týdeníku Nové knihy.
Text rubriky je rozdělen na dvě části: abecední seznam titulů (tj. bibliografické záznamy včetně anotací, seřazeny abecedně dle prvního slova z názvu) a předmětový rejstřík. U každého hesla v předmětovém rejstříku jsou uvedeny příslušné názvy - hypertextové odkazy do abecedního seznamu titulů. Text je opatřen ještě dalšími možnostmi sloužícími k rychlejšímu vyhledávání požadovaných záznamů, respektive hesel. V jednotlivých bibliografických záznamech také odkazujeme na webovské stránky nakladatelů, pokud tito mají stránky založené.ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A D H I J K M N O P S V Z

Access 97 : kompletní kapesní průvodce / Josef Steiner, Robert Valentin. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 352 s.
ISBN 80-7169-618-8 (brož.) : 290 Kč

Kniha je věnována programu pro tvorbu a správu databází Access 97, který je součástí programového balíku Office 97, a je určena začátečníkům i odborníkům.


Adobe PageMaker 6.5 CZ : podrobná příručka / Pavel Kočička, Zuzana Motyčková. - Praha : Computer Press, 1998. - 270 s.
ISBN 80-7226-064-2 : 280 Kč

Publikace je určena pro všechny typy uživatelů programu PageMaker. Především je však určena pokročilým uživatelům a měla by sloužit pro dosažení vysoké profesionality a efektivity operátora.


Amerika v proměnách staletí / Josef Opatrný. - Praha : Libri, 1998. - 850 s., il.
ISBN 80-85983-42-7 (váz.) : 440 Kč

Encyklopedie našeho předního amerikanisty je pandánem k titulu Evropa v proměnách staletí. Kniha obsahuje nejen úplný výčet současných i minulých států a území, ale také významné aféry, doktríny, hnutí, organizace, smlouvy, spory, války, bitvy, objevitelské expedice a další mnohé pojmy spjaté s americkým kontinentem, jeho dějinami i současností.


Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin / Jiří Cejpek, L. Hlaváček, P. Kneidl. - Praha : Karolinum, 1998. - 192 s.
ISBN 80-7184-163-3 : 99 Kč

První část knihy zahrnuje vybrané kapitoly ze světových dějin knihoven a knihovnictví (s důrazem na knihovnictví v českých zemích), druhou část tvoří souvislý přehled českých dějin této kulturně vzdělávací instituce.


Dynamické HTML / Scott Isaacs. - Praha : Computer Press, 1998. - 436 s. + 1 CD-ROM
ISBN 80-7226-083-9 : 448 Kč

Publikace naučí čtenáře vytvářet interaktivní webovské stránky. Doprovodný CD-ROM obsahuje vzor programu uvedený v knize spolu se stránkou rejstříku, která zahrnuje propojení ke všem příkladům a napomáhá k rychlému nalezení určitého programu.


Hacker proof : váš počítač, vaše sítě a vaše připojení na Internet. Je to opravdu bezpečné? / Lars Klander ; z anglického originálu přeložili Vérosta ... [et al.] - Brno : Unis Publishing, 1998. - 648 s. + 1 CD-ROM ; 21 cm
ISBN 80-86097-11-0 (váz.) : 490 Kč

Publikace se zabývá neoprávněným pronikáním do dat počítačů připojených na Internet a ochranou proti němu.


High output management : řízení orientované na výkon / Andrew S. Grove ; z anglického originálu přeložil Nikolaj Šatochin. - Praha : Management Press , 1998. - 221 s. ; 21 cm
ISBN 80-85943-42-7 (brož.) : 220 Kč

Kniha jedné z nejpozoruhodnějších manažerských osobností současného amerického byznysu. Autor vychází ze svých zkušeností úspěšného manažera a ukazuje, jak systematicky rozvíjet všechny podstatné komponenty výkonného řízení.


Informační technologie. Díl 1 / Marie Franců, Jiří Hrbáček, Adam Švec. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1998. - 73 s. ; 29 cm
ISBN 80-210-1765-1 (brož.) : 50 Kč

Skripta jsou určena posluchačům - začátečníkům, studentům všech kombinací a oborů neinformatického zaměření na PdF MU v Brně, zabývající se použitím výpočetní techniky.


Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace / Richard Papík ... [et al.] - Praha : Ekopress, 1998. - 220 s.
ISBN 80-86119-03-3 (brož.) : 285 Kč

Odborná publikace, jejímž cílem je podpořit tzv. online marketing a vysvětlit principy užívání Internetu v podnikové a obchodní oblasti v praktických pohledech. Kniha zahrnuje následující témata: Internet jako marketingový nástroj a jeho místo na trhu, služby a prostředky Internetu a jejich používání ze strany výrobních podniků a obchodních institucí; rozbor hlavních služeb Internetu a jejich porovnání; uživatel Internetu jako příjemce informací i jako jejich tvůrce, navigační a vyhledávací nástroje v prostředí Internetu; vytváření webovských dokumentů, prezentace a reklama, informační zdroje ve vztahu k obchodu, financím a podnikání, informační průzkum trhu; firemní průzkum; systémy a informační zdroje v ČR ve vztahu k EU a k dalším významným světovým institucím.


Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele / Miroslav Disman. - Praha : Karolinum, 1998. - 374 s.
ISBN 80-7184-141-2 : 132 Kč

Kniha je určena širokému okruhu zájemců o metodologické aspekty sociologického výzkumu. Autor se snaží o humanistický přístup k technickým aspektům výzkumu. Publikace je čtivá a dokonce dokáže i pobavit.


JavaScript / Lee Purcel, Mery Jane Mara. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 400 s.
ISBN 80-7169-531-9 : 390 Kč

Kniha nabízí širokou škálu osvědčených skriptů připravených k experimentování. Je určena všem typům uživatelů - zájemců o tvorbu webovských stránek.


Komunikace na úrovni : jak dosáhnout ještě vyšší výkonnosti pomocí účinné komunikace / Patricia McLagan, Peter Krembs ; z anglického originálu přeložil Aleš Lisa. - Praha : Management Press, 1998. - 190 s. ; 23 cm
ISBN 80-85943-75-1 (brož.) : 210 Kč

Kniha seznamuje s moderními komunikačními postupy použitelnými při vedení či ovlivňování lidí. Úvodní část objasňuje zásady a principy komunikace, druhá část je věnována jejich praktickým aplikacím. Na pozadí praktických případů v podobě "scének" autoři předkládají doporučení, jak cílevědomě motivovat a komunikovat v takových situacích, jako je delegování pravomoci, přikazování či zajišťování zpětné vazby.


Křesťanstvo : historie, statistika, charakteristika křesťanských církví / Pavel Filipi. - Brno : CDK, 1998. - 195 s. ; 21 cm
ISBN 80-85959-35-2 (brož.) :139 Kč

Kniha představuje křesťanství v jeho různých církevních formách, podává aktuální informaci o jejich současném stavu a vykládá logiku jejich vzniku a vývoje.


Microsoft Excel 97 : pro manažery a ekonomy / Milan Brož. - Praha : Computer Press, 1998. - 350 s.
ISBN 80-7226-074-X : 280 Kč

Program Microsoft Excel se používá především ke získávání ekonomických, manažerských a statistických informací. Publikace naučí (již mírně pokročilého) čtenáře provádět s pomocí tohoto programu úkony, které nejvíce potřebuje ve své praxi.


Microsoft Project 98 : krok za krokem. - Praha : Computer Press, 1998. - 330 s., il. + 1 CD-ROM
ISBN 80-7226-077-4 : 275 Kč

Pomocí této knihy se uživatel naučí rychle pracovat s programem Project 98 a zvládne především vyvíjet, plánovat, navrhovat a sestavovat projektové informace, pracovat s kalendáři a využívat metody plánování.


MicroStation 95 : referenční příručka / Jíří Šlegr. - Praha : Computer Press, 1998. - 470 s.
ISBN 80-7226-048-0 : 330 Kč

Publikace je zaměřena na program MicroStation, který je jedním z nejznámějších a nejvíce používaných produktů pro počítačové navrhování a projektování. Jedná se o první knihu na našem trhu, která se tímto produktem zabývá.


Moderní počítačová grafika. - Praha : Computer Press, 1998. - 400 s.
ISBN 80-7226-049-9 : 400 Kč

Široký průřez metodami, které se v současnosti používají v oblasti jak rovinné, tak prostorové počítačové grafiky. Kniha předpokládá u svých čtenářů rozsah znalostí odpovídajících středoškolskému vzdělání. Každá kapitola obsahuje srozumitelný úvod do problematiky včetně zopakování principů a pojmů.


MS Access 97 / Martin Kořínek. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 205 s. ; 21 cm
ISBN 80-7323-030-0 : 129 Kč

Kniha se zabývá databázovým systémem Access 97, vysvětluje základní termíny, obsahuje mnoho praktických příkladů i návaznost na Internet.


Německo-český právnický slovník / M. Aleš. - Praha : Linde, 1998. - 543 s. ; 21 cm
ISBN 80-7201-136-7 (brož.) : 399 Kč

Důkladně zpracovaný slovník ze všech oblastí práva zahrnuje více než 10 000 hesel.


Nové Město pražské 1348-1784 / Michal Fiala ... [et al.] ; úvod napsal Jan Koukal ; fotografie Michal Bureš ... [et al.] - Praha : Archiv hl. m. Prahy : Muzeum hl. m. Prahy, 1998. - 224 s. ; 31 cm. - Bibliografie. - Anglické a německé resumé. - Tabulky
ISBN 80-85394-19-7 (Muzeum hl. m. Prahy, váz.) : 1190 Kč

Výpravná publikace, vydaná u příležitosti 650. výročí založení Nového Města pražského a stejnojmenné výstavy konané na Novoměstské radnici v Praze na jaře 1998, přibližuje historii této městské čtvrti od jejího založení až do doby osvícenského absolutismu.


Outsourcing a jeho aplikace při řízení informačního systému podniku / Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek. - Praha : Ekopress, 1998. - 119 s. ; 21 cm. - Tabulky. - Grafy
ISBN 80-86119-07-6 : 155 Kč (vč. DPH)

Vytěsnění některých personálně, finančně a jinak náročných činností mimo podnik a jejich následné zajišťování prostřednictvím externích dodavatelů se nazývá outsourcing. Publikace objasňuje jak teoretické základy tohoto přístupu, tak i na příkladech z praxe ukazuje jeho možnosti a přínosy. Hlavním cílem knihy je zmapovat problematiku outsourcingu v obchodní činnosti firem, komplexně analyzovat možnosti tohoto přístupu v oblasti informačních systémů a technologií se zaměřením na ČR a zjistit stav a rozvoj poskytovatelů outsourcingu v ČR.


Počítač v kanceláři : používáme Microsoft Windows 95, Word, Excel a Outlook / Petr Městecký. - Praha : Computer Press, 1998. - 380 s.
ISBN 80-7226-072-3 : 190 Kč

Kniha se věnuje potřebám pracovníků v kancelářích. Je založena na výcviku mnoha set pracovníků velkého českého podniku a vychází tedy ze standardizovaného a do dokonalosti dovedeného kurzu, který byl pečlivě vytvořen s jasným záměrem: zabezpečit, aby se běžný pracovník dostal co nejrychleji na požadovanou úroveň podstatných dovedností potřebných pro další práci.


Počítačové technologie na kapitálových trzích / Jiří Fanta. - Praha : Computer Press, 1998. - 240 s.
ISBN 80-7226-073-1 : 175 Kč

I v ČR v posledních letech zdomácněl nový fenomén - kapitálové trhy, různé druhy cenných papírů a práce s nimi. Samozřejmostí v této branži je i využívání výpočetní techniky. Autor knihy usiluje o kompletní, ucelený přehled programových řešení, postupů a technologií, které se v této oblasti používají.


Slovník českých filozofů. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1998. - 697 s. ; 25 cm. - Rejstřík
ISBN 80-210-1840-2 (váz.) : 355 Kč

Slovník zachycuje filosofy - specialisty, a to filosofy české i ty, kteří se na území českých zemí narodili či zde žili, dále filosofy slovenské (zejména z období 19. a 20. století), filosofující vědce, teology a umělce. Hesla obsahují biografická a bibliografická data.


Sociologie práva v textech / Miloš Večeřa, Martina Urbanová. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1998. - 154 s., příl. ; 21 cm. - (Edice učebnic PrF MU ; sv. 199)
ISBN 80-210-1815-1 (brož.) : 125 Kč

Komentovaná čítanka textů je určena jako základní výchozí studijní materiál pro semináře ze sociologie práva.


Visual Basic : sbírka řešených příkladů / Lucie Pelikánová, Jan Čihák, Lucie Knejpová ; editor Martin Havlák. - Praha : BEN-Technická literatura, 1998. - 205 s. + 1 disketa ; 21 cm
ISBN 80-86056-40-6 (brož.) : 249 Kč

Sbírka je vhodnou pomůckou pro úplné začátečníky, kteří se chtějí naučit programovat ve Visual Basicu. U čtenáře se nepředpokládá znalost nějakého programovacího jazyka. Kniha je napsána formou sbírky příkladů, neboť tak čtenář dané problematice rychleji porozumí. Všechny zdrojové kódy jsou k dispozici na přiložené disketě.


Visual Basic 5.0 : kompletní kapesní průvodce / Marcus Linke. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 504 s.
ISBN 80-7169-654-4 (brož.) : 390 Kč

Publikace přináší rozsáhlý popis (instalace, integrované vývojové prostředí, základní prvky jazyka, programování, referenční příručka) programového prostředí Microsoft Visual Basic verze 5.


Visual Basic pro SQL Server / William R. Vaught. - Praha : Computer Press, 1998. - 962 s. + 1 CD-ROM
ISBN 80-7226-085-5 : 650 Kč

Publikace je zaměřena na verze Microsoft Visual Basic 5.0 a Microsoft SQL Server 6.5, avšak v souvislostech se zabývá i verzemi nižšími. Kniha se dále zabývá různými klientskými prostředími, dodává srovnání a doplňuje návaznosti na jiné (i konkurenční) produkty a naznačuje, co bude obsaženo v nástupnických verzích.


Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site. - 2. vyd. - Praha : Computer Press, 1998. - 452 s.
ISBN 80-7226-080-4 : 293 Kč

Publikace představuje souhrn moderních, současných nástrojů pro tvorbu webovských stránek.


Významné mezinárodní dokumenty k ochraně lidských práv / Vladimír Flegl. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 338 s. - (Beckova skripta ; sv. 7)
ISBN 80-7179-204-7 (brož.) : 190 Kč

Publikace vychází z vnitrostátního i mezinárodního pojetí mezinárodních dokumentů. Všechny jsou opatřeny poznámkami o jejich platnosti a o charakteristických souvislostech.


Z dějin vývoje písma / František Čapka, Květoslava Santlerová. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1998. - 96 s., příl. ; 25 cm
ISBN 80-210-1792-9 (brož.) : 70 Kč

Skriptum podává přehled vzniku a vývoje písma od nejstarších dob až prakticky do současnosti. Sleduje materiální, technologické a společenské podmínky geneze písma a jeho rozvoj v civilizačních okruzích, hledá kořeny latinského písma, jeho šíření od antiky po současnost.


Začínáme v Pascalu : naučte se efektivně programovat / Pavel Satrapa. - Praha : Neokortex, 1998. - 253 s. ; 21 cm
ISBN 80-902230-6-0 (brož.) : 249 Kč (vč. DPH)

Učebnice programování v jazyce Pascal, jejímž cílem je z naprostého začátečníka udělat středně pokročilého programátora.


Základy sociální psychologie / Nicky Hayesová ; z anglického originálu přeložila Irena Štěpaníková ; předmluvu napsal Vladimír Smékal. - Praha : Portál, 1998. - 165 s. ; 20 cm
ISBN 80-7178-198-3 (brož.) : 117 Kč

Přehledně, systematicky a čtivě napsaná učebnice shrnuje základní teorie a výzkumy jednoho z nejdůležitějších oborů psychologie.


Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů / Giorgio Vasari ; přeložil Jan Vladislav. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 2 sv. ; 24 cm
698 Kč
Obsahuje:
Díl 1: 416 s. - ISBN 80-204-0697-2 (váz.)
Díl 2: 400 s. - ISBN 80-204-0698-0 (váz.)

Monumentální dílo renesančního malíře a architekta je průkazným autentickým svědectvím o kulturní atmosféře v Itálii 16. století, o prostředí, v němž umělci žili a zároveň je spoluvytvářeli. Toto dílo dodnes zůstává základním pramenem poučení pro každého, kdo se laicky i jako odborník zajímá o fenomén italské renesance.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A C D E F H I J K L M N O P S V

Amerika
Amerika v proměnách staletí

architektura
Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů

česká filozofie
Slovník českých filozofů

dějiny knihovnictví
Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin

dějiny písma
Z dějin vývoje písma

ekonomika
High output management
Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace
Outsourcing a jeho aplikace při řízení informačního systému podniku
Počítačové technologie na kapitálových trzích

encyklopedie
Amerika v proměnách staletí

filozofie
Slovník českých filozofů

historie
Amerika v proměnách staletí
Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin
Nové Město pražské 1348-1784

informační technologie
Informační technologie. Díl 1
Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace

informační systémy
Outsourcing a jeho aplikace při řízení informačního systému podniku
Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace

Internet
Dynamické HTML
Hacker proof
Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace
JavaSrcipt
Access 97
Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site

jazykové slovníky
Německo-český právnický slovník

knihovnictví
Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin

komunikace
Komunikace na úrovni

křesťanství
Křesťanstvo

lidská práva
Významné mezinárodní dokumenty k ochraně lidských práv

malířství
Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů

marketing
Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace

management
High output management
Komunikace na úrovni

náboženství
Křesťanstvo

ochrana lidských práv
Významné mezinárodní dokumenty k ochraně lidských práv

písmo
Z dějin vývoje písma

počítačová grafika
Moderní počítačová grafika

Praha
Nové Město pražské 1348-1784

pragensie
Nové Město pražské 1348-1784

právo
Německo-český právnický slovník
Sociologie práva v textech

programování
Dynamické HTML
Visual Basic
Visual Basic5.0
Visual Basic pro SQL Server
Začínáme v Pascalu

psychologie
Komunikace na úrovni
Základy sociální psychologie

skripta
Informační technologie. Díl 1
Sociologie práva v textech
Z dějin vývoje písma

slovníky
Německo-český právnický slovník

sociální psychologie
Základy sociální psychologie

sociologické výzkumy
Jak se vyrábí sociologická znalost

sociologie
Jak se vyrábí sociologická znalost
Sociologie práva v textech

software
Access 97
Adobe PageMaker 6.5 CZ
Dynamické HTML
JavaScript
Microsoft Excel 97
Microsoft Project 98
MicroStation 95
MS Access 97
Počítač v kanceláři
Počítačové technologie na kapitálových trzích

sochařství
Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů

výpočetní technika
Access 97
Adobe PageMaker 6.5 CZ
Dynamické HTML
Hacker proof
Informační technologie. Díl 1
JavaScript
Microsoft Excel 97
Microsoft Project 98
MicroStation 95
Moderní počítačová grafika
MS Access 97
Počítačové technologie na kapitálových trzích
Visual Basic
Visual Basic 5.0
Visual Basic pro SQL Server
Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site
Začínáme v Pascalu

výtvarné umění
Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektůPoznámka:
Údaje o právě vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 38, č. 32-36 (1998).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v září 1998. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 8 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-11109. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11109

automaticky generované reklamy