Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Chytrá výstřižková služba bez nůžek

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Chytrá výstřižková služba bez nůžek

0 comments
Zkuste si představit výstřižkovou službu na počátku jedenadvacátého století. Mohlo by to být například takhle: Několik dam s dostatečně silnými brýlemi, vůně kávy a hlavně velmi ostré nůžky vykrajující články podle zadavatelem předem stanovených požadavků. Ano, i tak bude zajisté vypadat začátek století informací. Není proč tuto službu hanět nebo odsuzovat. Někomu může zcela postačovat. Vy to však patrně nebudete. Představy uživatelů Internetu budou nepochybně odvážnější, neboť přinejmenším mají zkušenost s fulltextovým prohledáváním stránek WWW. Vědí také, jaký komfort a zejména operativnost Internet nabízí. Má-li už dnes někdo zájem o získávání článků publikovaných ve významných novinách nebo časopisech v ČR, může zkusit prohlédnout archivy daných periodik na Internetu, případně použít fulltextového vyhledávání na serveru Trafika. Tato služba je jednoduchá a prakticky zdarma.

Informační agentura Anopress

Na podstatně vyšší úrovni, a ovšem za peníze, své služby poskytuje informační agentura Anopress spol. s r. o., založená v roce 1997 jako dceřinná společnost a. s. PVT. Informační agentura Anopress se zaměřila na poskytování informací publikovaných českými médii. Shromažďuje je ve formě plných textů ve své databázi, která nese název AMID (Anopress Mediální Informační Databanka). Ta je, spolu s výkonným vyhledávacím systémem TOPIC vyvinutým firmou Verity, hlavním pilířem, na nichž stojí úspěšnost tohoto specializovaného poskytovatele zveřejněných textů. Je zřejmé, že čím obsáhlejší databáze bude a čím větší šíři periodik obsáhne, tím spíše si ji potenciální zákazník zvolí za zdroj, z něhož bude získávat médii publikované texty.

Excerpované zdroje

Média je v tomto případě to správné slovo, neboť do databanky AMID jsou ukládány texty ze zdrojů nejen tištěných, ale také elektronických. Z tištěných médií jde o téměř všechny významné celostátní deníky (s výjimkou Práva a Hospodářských novin) a některé týdeníky. Pozoruhodné je zastoupení regionálních periodik z vydavatelství Deníky Bohemia, kterých je 48 (!), stejně tak jako týdeníky Vydavatelství Region. Z elektronických médií putují do databanky doslovné přepisy významných televizních i rozhlasových zpravodajských a publicistických pořadů. Z Internetu pak kompletní obsah vybraných elektronických časopisů. Zvláštní částí databáze AMID je takzvaná vědomostní báze, která obsahuje encyklopedické a faktografické informace z několika zdrojů. O kvalitě tvorby databáze mnohé napoví i fakt, že články z většiny periodik jsou do databáze zařazeny v den vydání v osm hodin ráno.

Dotazovací jazyk

Co databáze obsahuje je samozřejmě velmi důležité. Neméně důležité však je, jak z ní dostat právě to, co nás zajímá. Technologií, která stojí v pozadí úspěšného vyhledávání v takto rozsáhlé databázi, je vyhledávací systém TOPIC firmy Verity. Je to fulltextový rešeršní systém s vlastním dotazovacím jazykem sestávajícím z více než dvaceti operátorů a modifikátorů. Vedle běžných booleovských operátorů obsahuje také fuzzy logiku zastoupenou operátorem ACCRUE a dále několik proximitních operátorů. K dosazování pádových koncovek podstatných a přídavných jmen v zadaném dotazu během vyhledávání slouží operátor STEM. S databází se pracuje zejména prostřednictvím Internetu. Na výběr je několik způsobů. Operativnější, který si lze také volbou volného přístupu zdarma vyzkoušet na omezené části databáze, spočívá ve snadné formulaci dotazu v prostředí WWW. Důležité je, že tento způsob je uživatelsky přátelský a zároveň díky Topicu i velmi účinný. Výsledky vyhledávání se objeví vzápětí po odeslání ve formě seznamu odkazů s přiřazenými hodnotami relevance. Během zadávání dotazu je možné volit z více forem zobrazení výsledku a získaný seznam navíc setřídit podle několika kritérií.

Podstatně obtížnější je formulace komplikovaného rozvětveného dotazu, který se nazývá tématický dotaz. V tomto druhu dotazu lze jednotlivým větvím přiřazovat různé míry důležitosti a formulovat i velmi rozsáhlé dotazy, kde v každé z větví mohou být odlišné parametry. Tématický dotaz podle požadavků zákazníka vytvoří v Anopressu na zakázku.

Další služby

Pro zákazníky, kterým vyhovuje spíše pasivní přístup podobně jako u výstřižkové služby, je na zakázku sestaven dotaz podle jejich požadavků. Výsledky jsou jim pak průběžně zasílány elektronickou poštou, případně si je mohou sami on-line vybírat. Zákazníci mohou také používat speciální program ISA, který umožňuje informace dále vyhodnocovat. Na rozdíl od výstřižkové služby lze však za předpokladu dobře vytvořeného dotazu získávat za nezměněnou cenu podstatně širší rozsah článků bez nebezpečí, že něčí pozornosti unikne některá okrajová, leč důležitá skutečnost a tím celý článek.

Ceny

Jak už bylo zmíněno, jde o službu komerční a také placenou. Proto je důležitá i informace o cenách. Paušální měsíční poplatky nejsou pro firmy nebo instituce nedostupné, ale ani nízké. V ceníku, který nabízí více variant, si každý může najít odpovídající službu podle individuálních požadavků. Zdarma lze pracovat s omezenou části databanky tak, jak to bylo popsáno výše. Vážní zájemci se mohou zaregistrovat a po dobu dvou týdnů užívat kompletní databanku AMID, a tak se přesvědčit, zda jim tato služba může přinést efekt, který převýší vynaložené náklady.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HAVLÍČEK, Martin. Chytrá výstřižková služba bez nůžek. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 10 [cit. 2021-10-27]. urn:nbn:cz:ik-10480. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10480

automaticky generované reklamy
registration login password