Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Chceme být in, tak máme online, co je občas out and down

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Chceme být in, tak máme online, co je občas out and down

0 comments
O tento příspěvek jsem byla požádána už před mnoha týdny. Bohužel právě v době, kdy se pohyb požadavků v systému vytrvale zasekával a pouze nervy tekly proudem. Rozhodně jsem nebyla v tom pravém rozpoložení sepsat něco publikovatelného. Teď už je zase o něco lépe, takže se pokusím vylíčit situaci.

Online rezervování dokumentů jsme v půjčovně Národní knihovny našim čtenářům poprvé umožnili začátkem září loňského roku jako alternativu vedle dodnes stále možných klasických papírových objednávek. Byl to poslední krok, který nám zbýval učinit, aby výpůjční modul (dále jen CI) začal fungovat v plné šíři. Postup při zadání takové objednávky/rezervace je v našem Alephu 330_05 následující:

volba báze - zadání dotazu vedoucí k vyhledání dokumentu - přehled konkrétních exemplářů daného titulu a výběr jednoho z nich. Následuje vyplnění stručného objednacího formuláře - pouze ID čtenáře a místo určení, kde bude výpůjčka uskutečněna (tj. půjčovna nebo některá ze studoven) - a odeslání. Systém musí přijetí požadavku potvrdit.

Nezbytnou podmínkou samozřejmě je, že v systému je žádaný dokument zpracovaný pro automatizované operace (má tzv. holding a čárový kód). Uživatel/objednavatel musí být registrovaný a nedelikventní (bez přestupku vyznačeného v registračním formuláři, s platnou registrací a dodržující výpůjční lhůty). Následuje uložení požadavku do konta rezervací čtenáře a zároveň tisk objednávky nutný pro expedici dokumentu ze skladiště.

Tento postup je stejný i v případě, že si čtenář místo objednávky zadává rezervaci na t. č. půjčený výtisk a platí pro návštěvníky knihovny i pro internetisty. Po úvodním nadšení, jak nám to pěkně klape, přišlo zklamání. Čtenáři vyhledávali, zadávali, rezervovali, Aleph jejich požadavky promptně ukládal, jen ty tisky se nějak nekonaly. Poprvé jsme poznávali, že tiskárna se může ucpat i něčím jiným než papírem.

Až naše softwarová podpora objevila příčinu oné zácpy: Mezi zadáním požadavku do systému a tiskovým výstupem bývá někdy delší časová prodleva. Pokud během ní čtenář svůj požadavek zruší (ať omylem, z rozmaru nebo ze zvědavosti), systém se nad tím nechápavě zarazí a zaražený zůstává pro všechny další připojené. A netiskne.

Od chvíle, kdy bylo čtenářům zamezeno manipulovat si s rezervacemi, k takovému kolapsu tiskárny již nedošlo. Rušit nechtěné rezervace mohou nyní jen knihovníci s oprávněním vstoupit do CI. Byli důrazně poučeni, že příkaz "delete" mohou uplatnit až ve chvíli, kdy k danému požadavku tiskárna vypustí příslušný potištěný kus papíru.

I nadále však poznáváme, že současná verze Alephu funguje tím spolehlivěji, rychleji a pružněji, čím očesanější a omezenější možnosti mají její uživatelé. Nabízí totiž mimo jiné i eventualitu odeslání vyhledaných záznamů z elektronického katalogu mailem k dalšímu využití mimo knihovnu. Čím více této nabídky čtenáři využívají, tím více se jejich požadavky uvnitř mezi sebou škrtí a boxují, a tím delší bývá interval od zadání požadavku k jeho vytištění. Netřeba zdůrazňovat, že odezva tiskárny v délce 30 až 60 minut je nežádoucí.

Odebereme svým uživatelům též dobrodiní elektronické pošty pro práci s bibliografickými záznamy, nebo budeme ještě nějaký čas věřit ve všespasitelnost nové verze - Alephu 500? Ta by snad měla být nainstalována během letních prázdninových měsíců. Někdy si říkám, jestli ta nadcházející první pětistovka nemá pro nás větší význam než blížící se třetí milénium ...

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
KOSTLÁNOVÁ, Vlasta. Chceme být in, tak máme online, co je občas out and down. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 2 [cit. 2023-12-03]. urn:nbn:cz:ik-10509. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10509

automaticky generované reklamy
registration login password