Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Český překlad studie Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Český překlad studie Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)

0 comments

Koncem roku 2002 vydala Národní knihovna ČR v tištěné podobě český překlad studie FRBR : Functional Requirements for Bibliographic Records - materiálu připraveného v roce 1998 sekcí pro katalogizaci IFLA. Tento materiál získává v poslední době stále větší pozornost mezi knihovníky, zejména specialisty na metodické a praktické otázky katalogizace.

Záměrem této studie je definovat funkce bibliografického záznamu vytvářeného pro různé druhy dokumentů, pro různé způsoby využití a pro různé uživatelské potřeby. Současně doporučuje základní úroveň funkčnosti a požadavky na základní údaje pro záznamy vytvořené národními bibliografickými agenturami. Cílem studie bylo vytvořit rámec, který by umožňoval jasné, přesně stanovené a jednotné pochopení toho, co je předmětem poskytované informace v bibliografickém záznamu a co se očekává od záznamu, aby vyhovoval uživatelským potřebám. Studie představuje koncepční model, v němž jsou analyzovány vztahy entit; identifikuje vlastnosti či atributy spojené s každou entitou a vazby mezi entitami, které jsou nejdůležitější pro formulaci vyhledávacího dotazu, pro interpretaci odpovědí na vyhledávání a pro navigaci v univerzu entit popisovaných v bibliografických, resp. katalogizačních záznamech.

Studie FRBR zavádí čtyřúrovňový popis, který umožňuje integrovat elektronické zdroje mezi tradiční dokumenty. Díky orientaci na dílo a jeho vyjádření, tedy na obsah dokumentu a nikoliv na fyzický nosič, znamená značný průlom v katalogizaci. Jeho aplikace přispěje k lepší funkčnosti vyhledávání i ke snazší a jednoznačnější výměně záznamů.

V současné době již pomáhá studie FRBR při aktualizaci některých doporučení ISBD, katalogizačních pravidel a formátů typu MARC, na jejím základě byl rovněž schválen základní zánam pro národní bibliografie. Díky FRBR vznikají projekty, jejichž cílem je zlepšení designu bibliografických databází, experimentuje se s databázemi používajícími model FRBR pro tvorbu záznamů bez vazby na formáty MARC.

Český překlad studie o rozsahu 117 stran je vydán pod názvem "Funkční požadavky na bibliografické záznamy" a je možno si jej objednat v oddělení prodeje a expedice Národní knihovny ČR. Počátkem roku 2003 bude dostupný též v elektronické podobě na stránkách Národní knihovny ČR.

Poznámka: Studií Functional Requirements for Bibliographic Records se v souvislosti s vývojem a trendy katalogizace v posledních letech podrobně zabývá Barbora Drobíková v časopise Národní knihovna č. 3/2002.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Ludmila. Český překlad studie Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 1 [cit. 2022-10-07]. urn:nbn:cz:ik-11199. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11199

automaticky generované reklamy
registration login password