Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Česká národní databáze ISSN na webu STK

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Česká národní databáze ISSN na webu STK

0 comments

V lednu 2002 byla na webových stránkách INVIK Státní technické knihovny vystavena Česká národní databáze ISSN obsahující záznamy seriálových publikací, kterým bylo přiděleno ISSN. Kromě záznamů klasických dokumentů jsou do databáze zahrnuty i údaje o elektronických časopisech.

Dosavadní provizorní verze zobrazení byla nahrazena uživatelsky příjemnějším formátem, který umožňuje vyhledávat bibliografické záznamy o časopisech podle 10 rešeršních hledisek (název, ISSN, periodicita, MDT, nosič, nakladatel, vydavatel, status vydávání, event. URL). Vyhledávací kritéria zvolili pracovníci Českého národního střediska ISSN podle nejčastěji kladených dotazů na bázi ISSN.

Vyhledávač zobrazí nejdříve přehled nalezených záznamů, odkud vedou linky na úplný záznam. Spektrum návazných služeb je rozšířeno o propojení záznamu databáze ISSN s databází Virtuální polytechnické knihovny (VPK) a s SFX. Na základě přijatých Open URL parametrů (sid, genre, issn, title) je bibliografický záznam vyhledán v souborném katalogu VPK. Program dále nabídne přehled dostupných ročníků časopisu ve fondech knihoven podílejících se na souborném katalogu VPK. Registrovaný uživatel potom může žádat přes servisní centrum VPK další služby, např. elektronickou kopii článku.

Propojení s SFX rovněž nabídne uživateli možnost následného vyhledání titulu v souborných katalozích NK ČR, Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci, VK Olomouc, MZK Brno, v Souborném katalogu UK a katalogu Knihovny společenských věd UK.

U online elektronických časopisů nalezených v databázi je z plného záznamu k dispozici přímý link (URL) na úvodní stránku časopisu.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEŘÁBKOVÁ, Eva. Česká národní databáze ISSN na webu STK. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 2 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-12436. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12436

automaticky generované reklamy
registration login password