Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CD z druhé strany aneb „Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I“ trochu jinak

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

CD z druhé strany aneb „Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I“ trochu jinak

1 comments

Tento příspěvek vznikl jako reakce na článek Ivy Celbové "Nový elektronický zdroj odborných textů z oboru Informační studia a knihovnictví" publikovaný v únorovém Ikarovi. Rozhodli jsme se pro něj poté, co jsme byli vybídnuti časopisem Ikaros. Nechceme brát autorce recenze právo na názor a jeho vyjádření; opravdu tento odlišný názor respektujeme. Chceme pouze sdělit náš pohled z druhé strany - každý čtenář si pak může udělat názor svůj.

Z naší strany vidíme mnohé opravdu jinak a nepovažujeme recenzi z našeho pohledu za vyváženou. Domníváme se, že na celém projektu je mnohem více dobrého než se podařilo recenzentce nalézt. Z celého článku nám dovolte vrátit se k vybraným bodům, ke kterým máme co dodat.

Na prvním místě je obsah. Domníváme se, že je to bod klíčový a pokud by všechny ostatní charakteristiky naší práce byly špatné, je to obsah zpracovaných textů, který dává naší práci smysl a význam. Projekt je oborovou symbiózou informačního a knihovnického vzdělávání na jedné straně a praxe na straně druhé. Toho si vážíme. Sama recenzentka říká, že fundovanému zhodnocení by měly předcházet hodiny a hodiny studia rozsáhlých textů. Myslíme si totéž.

Aktuálnost a čas vydání? Snažili jsme se o nadčasovou volbu témat a ne všechno je jistě z tohoto hlediska optimální, ale stojíme si za tím, že naprostá většina ano. Zpožděný čas vydání je realitou, který nás netěší, ale podílelo se na něm více faktorů. Sami jsme si přáli mnohé jinak, ale průběh projektu nás postavil do řady nepředvídatelných situací. Zpoždění nás mrzí.

Úvod je opravdu stručný, ale bylo to naše experimentální rozhodnutí žádný úvod netvořit, naopak jsme jej několikrát zkrátili, čímž, a za to se stydíme (v recenzi není zmíněno), vznikly dvě gramatické chyby. Jinak texty prošly náročnou korekturou, i když drobné chybky nelze nikdy zcela vyloučit.

Vyhledávání? Je možné v jednotlivých dokumentech v rámci funkcí Acrobat Readeru. Nebylo cílem zavádět plnotextové vyhledávání, které musí být skutečně propracované, aby mělo význam. Pokud bychom vyvíjeli vlastní fulltextový vyhledávač pro AR, byli bychom v úplně jiných cenových relacích. Problém vyhledávání v PDF není vůbec triviální a investovat do takového řešení na úkor obsahu bylo podle našeho názoru nepřiměřené.

Autoři textů? Muselo se jednat rychle, neboť projekt včetně realizace se nedal plánovat do více let, ale v podstatě jen do 5-7 měsíců. Oslovení autorů nemohlo tedy být úplné. Navíc nám mnozí odborníci odmítli účast, neboť zhodnotili vlastní časové možnosti. Někteří z oslovených a souhlasných nám pak texty neodevzdali vůbec, přestože jsme s nimi počítali v rámci celku. Více mimo je tvrzení, že převažují autoři ÚISK. I kdyby tomu tak bylo, je to v pořádku, neboť to byla do značné míry projektová odpovědnost ÚISK. Ale protože jsme sami trvali na širokém spektru autorů, tak tomu tak není. Autorů bylo 37, z toho připadá 23 na externí autory (ti, kteří nejsou zaměstnanci ÚISK). Původně projekt počítal cca s 20 autory, ale kvůli širšímu záběru jsme se rozhodli pro větší počet, tedy 37. Témata jsou výběrová, jistě nereprezentují všechno v našem oboru, ale jejich záběr je přece jen široký. Bibliografie jsme odmítli zařadit, trvali jsme na plných textech.

Co se týče grafického zpracování, myslíme si, že se povedlo. Ústřední kresba hlavy, kterou chápeme jako symbolický odkaz ke znalosti, se nám líbí. Je nám líto, že recenzentce ne, ale co s tím naděláme.

Klíčová slova? V tomto bodě musíme uznat, že bychom dnes postupovali jinak. Jsou použita klíčová slova, která dodali autoři a v projektu nebylo počítáno s jejich redakcí. Připouštíme, že bylo možné najít i jiná řešení s redakčním zásahem. Je to poučení pro příště...

Knihovnický software? Nechtěli jsme hodnocení systémů, chtěli jsme souhrnně jejich přehled. Z toho důvodu jsme usoudili, že stačí texty od příslušných firem. Mohou mít i PR a reklamní charakter, ale to není na závadu věci. Navíc to firmy udělaly zákonitě zdarma.

Archív? Cílem bylo v tuto chvíli předvést 2 autory. Neuvažovali jsme o více autorech. Jejich díla byla v podstatě doslovně přepsána. Jsou totiž dnes těžko dosažitelná v knihovnách a jsou žádána, např. studenty. A propos: nevíme sice jak podle nových pravidel, ale "archív" i "archiv" byl gramaticky ještě nedávno možný. Možná je i teď. [poznámka redakce: podle informací Ústavu pro jazyk český jsou možné obě formy, v současnosti se preferuje forma "archiv"].

Formáty? Uvažovali jsme původně o dvou variantách: HTML a PDF. Během řešení jsme dospěli k názoru, že vhledem k rozsahu textu je PDF formát jediný možný, protože obsahuje nástroje pro práci s textem, které žádný browser nemůže nahradit. Připomeňme, že CD obsahuje na 2000 stran textu.

Hudba? Není klíčová, je jen oživením a dá se snadno vypnout. Její výběr je dán autorskými právy. A omezeným rozpočtem.

Pokračování? Mnozí nás ponoukají k pokračování. I zpětná vazba od mnoha lidí v oboru je odlišná od recenze, takže snad ano. Neboť i recenzentka uznává, že obsah CD je užitečný. My si myslíme totéž.

Umístění textů na web od počátku? S ničím takovým projekt nepočítal. Naopak. CD nosič byl v projektu a má to své důvody. Myslíme si, že ani případné budoucí pokračování nemusí zavrhovat CD. Je k tomu více důvodů, které se nedají vysvětlit jednou větou, ale mnohý v oboru nám rozumí, aniž bychom vysvětlovali.

Co závěrem? Nakonec bychom rádi uvedli, že projekt byl postaven ze strany tvůrců více na entuziasmu a oběti volného času, než na finančním ohodnocení. Jistě by bylo pohodlnější se do takové práce nepouštět a "nic nezkazit". Projekt podobného druhu nebyl zatím uskutečněn v žádném oboru u nás, řešitelé se tedy nemohli poučit jinde. Na druhou stranu se rozhodli věčně se neradit, planě nemluvit, ale udělat něco konkrétního. Nemusí to být ideální, ale rozhodně si za svým CD stojíme a jsme přesvědčeni, že není takové, jak jej představuje recenze.

Tento příspěvek byl napsán cestou z konference Znalosti 2003 konané v Ostravě, neboť jsme seděli v jídelním voze a nevěděli co dělat :-)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAPÍK, Richard a SOUČEK, Martin. CD z druhé strany aneb „Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I“ trochu jinak. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 3 [cit. 2024-05-21]. urn:nbn:cz:ik-11232. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11232

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Nové CD "Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. jsme si zakoupili do Knihovny M.J. Sychry ve Žďáře n/S nedávno. Nám se CD velmi líbí a myslíme si, že splnilo naše očekávání. Je tam plno cenných informací z našeho oboru, které jsme si rádi a s chutí přečetli. Neustále se snažíme vzdělávat ve svém oboru. Přejeme si, kéž by takovýchto knihovníků, kteří udělají pro nás něco konkrétního, bylo mezi námi více.
Foberová

registration login password