Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Brno vstupuje do nového tisíciletí s novou knihovnou

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Brno vstupuje do nového tisíciletí s novou knihovnou

0 comments

Letošní březen nebyl pro knihovní sféru významný jen akcí Březen - měsíc Internetu. Na samý závěr tohoto měsíce (čtvrtek 29. března) bylo načasováno slavnostní otevření nové budovy Moravské zemské knihovny v Brně (MZK). [Fotografie]

Vznik a podoba stavby

První jednání o potřebě stavby nové budovy MZK začala v roce 1994; rok nato byla vypsána architektonická soutěž na návrh budovy. Pozemek nacházející se nedaleko centra města v oblasti vysokých škol a vysokoškolských kolejí získala knihovna v roce 1997 darem od Magistrátu města Brna a Vojenské akademie. Se stavbou se na tomto pozemku začalo v létě roku 1998 - knihovna byla tedy vystavěna v až neuvěřitelně krátkém čase, a to za 500 mil. Kč.

Nová budova MZK se pyšní 7 nadzemními a 3 podzemními podlažími. Průčelí zdobí obrovský kamenný reliéf znázorňující známý výjev z Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce. Do prosklené části průčelí je situováno hlavní schodiště, ze kterého se nabízí výhled na okolní části města. V přízemí se nachází půjčovna, konferenční sál, literární kavárna, malé knihkupectví, kopírovací centrum a šatna. Vstupní prostor přesahuje všechna patra a tvoří tak vlastně vstup do všech veřejnosti přístupných částí knihovny. V přední pravé a levé části budovy se ve všech patrech nacházejí studovny (humanitních věd, biologických věd, techniky, vázaných novin, rukopisů a starých tisků, elektronických médií, firemních a obchodních informací), dále pak administrativní prostory. Zadní část budovy (z pohledu od hlavního vstupu) pak tvoří skladové věže koncipované pro uložení zhruba 3 mil. svazků (přičemž po nastěhování bude ještě jedna třetina kapacity skladištních prostor volná). V podzemních prostorách jsou umístěny pomocné provozy, knihařské dílny a parkoviště.

Postřehy ze slavnostního otevření

Na slavnostní otevření knihovny, které bylo zahájeno 29. března po poledni, se sjeli představitelé odborné veřejnosti z celé republiky, dále zástupci ministerstva kultury (v čele s 1. náměstkem ministra kultury Z. Novákem; ministr P. Dostál omluvil svou neúčast dopisem, jehož obsah byl auditoriu přednesen), brněnského magistrátu, hlavních stavebních a dodavatelských firem a sponzorů. Přítomno bylo také velké množství novinářů, fotografů a kameramanů.

Po několika zahajovacích projevech a zdravicích došlo k předávání pamětních medailí. Ty Moravská zemská knihovna udělila osobám, které se významným způsobem zasloužily o vznik nové budovy: osobám z řad stávajících i bývalých státních úředníků, z firem podílejících se na stavbě knihovny a zástupcům sponzorů. (Celé slavnostní zahájení podmalovávaly veselé tóny mobilních telefonů!)

Vrcholem této oficiální části programu bylo přestřižení pásky, které za zvuku saxofonově-kytarové fanfáry provedli společnými silami náměstek ministra kultury Z. Novák a ředitel Moravské zemské knihovny J. Kubíček.

Poté se na ředitelovu výzvu: "Následujte mne!" dav soustředěný dosud v sále půjčovny ukázněně začal rozptylovat po sedmipatrové rozlehlé budově knihovny, procházet jednotlivými studovnami (dosud většinou postrádajícími nejen studující uživatele, ale také dokumenty na regálech) i pracovnami (včetně té ředitelské), jezdit výtahy (zejména ten panoramatický, prosklený, budil velkou pozornost), aby se dříve či později všichni sešli v přízemní tzv. literární kavárně u plných (dříve) nebo prázdných (později) stolů s pohoštěním. Na koho nic nezbylo, mohl si zde alespon precist noviny nebo naslouchat jazzovému triu.

Program ještě dále pokračoval ve večerních hodinách koncertem Ondřeje Havelky se souborem Melody Makers a následující den konferencí nazvanou Knihovny na prahu XXI. století. To však již bez přítomnosti redakce Ikara.

Pro širokou veřejnost se brány knihovny otevřou v pondělí 2. dubna (do října však bude pokračovat stěhování fondů uložených v původní budově). Přejeme úspěšný start.

Poznámka:
Některé fotografie byly převzaty z propagačního materiálu vydaného Moravskou zemskou knihovnou.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva a VOJTÁŠEK, Filip. Brno vstupuje do nového tisíciletí s novou knihovnou. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 4 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-10711. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10711

automaticky generované reklamy