Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Březen je zasvěcen propagaci Internetu u nás

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Březen je zasvěcen propagaci Internetu u nás

0 comments
K nejrůznějším dnům, týdnům, měsícům nebo rokům, které jsou zasvěceny čemukoliv hodnému povšimnutí, počínaje dnem mláďátek přes týden kojení až po měsíc Československo-sovětského přátelství, přibyl měsíc Internetu. Zřejmě bez postranních úmyslů byl tímto titulem poctěn březen.

Projekt vyhlásil Českomoravský Profit na podzim loňského roku. Jeho cílem je seznámit širokou veřejnost, podnikatelskou sféru i vládní orgány s podstatou Internetu, jeho současnými možnostmi využití i dalšími perspektivami. Podnětem k uspořádání této akce je nekoordinovanost a živelnost rozšíření Internetu v České republice a také nedostatečná informovanost veřejnosti o tomto komunikačním médiu.

Jako hlavní partnery projektu získal Profit společnosti firmy AutoCont, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft a PVT, společníky projektu jsou ABF, Agentura Modré stránky, APP, DirectNet, Fincom, IPB, Progress Software a Siemens-Nixdorf. Záštitu nad projektem převzaly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz průmyslu a obchodu ČR, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česká manažerská asociace.

Důležitou úlohu v projektu hrají média. Jejich úkolem je publikování kvalifikovaných příspěvků, které na konkrétních příkladech ukáží, že již nyní Internet přináší také tuzemským uživatelům hmatatelný efekt, a zasadí rozvoj Internetu do širších společenských a ekonomických souvislostí.

Akcí pořádaných v rámci projektu je celá řada, díky nim můžete získat během března získat různé slevy, výhodně se připojit k Internetu, zůčastnit se konferencí, seminářů, dnů otevřených dveří a dalších akcí.

Každý se také může zúčastnit soutěže "Co víte o Internetu" o mnoho zajímavých cen (o soutěži informujeme v samostatném příspěvku v tomto čísle Ikara).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Březen je zasvěcen propagaci Internetu u nás. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 3 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-10173. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10173

automaticky generované reklamy
registration login password