Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

BMI – již desátý měsíc Internetu

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

BMI – již desátý měsíc Internetu

0 comments
Autoři: 

Březen bývá již dlouhá léta označován jako měsíc knihy, ale od roku 1998 bývá také nazýván i jako měsíc Internetu. Ano, zdá se to téměř neuvěřitelné, ale každoroční akce Březen, měsíc internetu letos vstoupila již do svého jubilejního desátého ročníku! Můžeme se tedy opět těšit na celou řadu odborných i doprovodných akcí, od tematických konferencí až třeba po Noc s Andersenem. A právě programu letošního „Března“ se věnovala tisková konference, která proběhla 28. března v Senátu Parlamentu České Republiky.

Letošní motto BMI zní „Internet – výhoda pro znevýhodněné“, a vystihuje tak zaměření celé akce. Aktuální cílovou skupinou jsou totiž právě lidé znevýhodnění, tedy kupříkladu lidé s postižením, nezaměstnaní, ale také matky s dětmi nebo třeba senioři. Všechny tyto skupiny to nemají v životě příliš snadné, a ani internet tak pro ně není samozřejmostí. A to je škoda, protože právě internet jim toho může mnoho nabídnout.

Nezvratný důkaz významu moderních technologií podal hned během první přednášky JUDr. Štefan Čulík z Ministerstva práce a sociálních věcí. Pan Čulík je nevidomý, a přesto je s pomocí internetu a upraveného počítače schopen vykonávat svoji složitou práci. Co se samotné prezentace týče, pan Čulík zmiňoval některé evropské projekty, například Iniciativu i2010 nebo Ministerskou deklaraci o e-začleňování. První projekt se snaží více integrovat specifické skupiny obyvatel do každodenního života, a druhá snaha spočívá ve větší přístupnosti k internetu a v rozvoji širokopásmového připojení. Zmíněny byly i statistiky Evropské unie, které se týkaly právě využívání internetu.

Ministerstvo práce v této oblasti zaměřuje svojí činnost na čtyři již zmiňované základní skupiny obyvatel: na seniory, na nezaměstnané, na lidi se zdravotním postižením, a na matky s dětmi (potažmo rodiče na rodičovské dovolené obecně). Pro seniory jsou určeny všelijaké vzdělávací kurzy a univerzity třetího věku, nezaměstnaní mohou využít celé řady rekvalifikačních kurzů, a rodinná a poradenská centra se pokoušejí usnadnit rodičům návrat na trh práce. Pro lidi se zdravotním postižením jsou k dispozici jednak různé příplatky (kupříkladu na pořízení speciálních zařízení jako braillské klávesnice či hlasové čtečky), a ministerstvo se také mimo jiné zapojuje do snah o větší přístupnost webových stránek.

Pro všechny jmenované skupiny je internet svým způsobem novou výzvou (protože s ním většinou dříve nepracovali, nebo je jejich práce ztížena). Nicméně jakmile tuto výzvu překonají, internet se rázem stává skvělým pomocníkem. Nejen že to je ohromný zdroj informací, ale také umožňuje vykonávat mnoho činností pohodlně a na dálku – například hledání zaměstnání, či komunikaci s úřady.

Po příspěvku pana Čulíka vystoupil Jaroslav Winter, předseda sdružení BMI a organizátor nyní již deseti ročníků „Března, měsíce internetu“. Ve své prezentaci představil letošní sponzory a partnery (hlavními partnery jsou MPSV ČR a IBM ČR, záštitu drží MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu), a poté věnoval několik slov různým dílčím tématům, která si zaslouží pozornost médií – například Integrovaný portál MPSV, Univerzita 4G, portál Helpnet nebo projekt Školička internetu pro seniory. Nabídka byla skutečně široká, a řada témat by si zasloužila samostatný článek.

Jak jsem zmínil už na začátku, i v průběhu letošního Března, měsíce internetu je připraveno několik zajímavých akcí. První konferencí byl Junior Internet, který se konal 3. března ve velké aule v Jinonicích. Již po osmé se sešli mladí lidé z celé republiky, a prezentovali své úspěšné a profesionální internetové projekty. 6. března proběhl sedmý ročník konference o distančním elektronickém vzdělávání, E-learning forum. Význam e-learningu, jeho současné možnosti a budoucí trendy; to jsou jen některá témata, o kterých se zde hovořilo. 17. 3. se konala konference Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. INSPO bývá každoročně významnou součástí BMI, ale díky letošnímu zaměření na „znevýhodněné“ byl její význam ještě větší než obvykle (což není skrytá reklama na Sazku). Opustíme také Prahu, protože další konference, Internet a bezpečnost organizací, se uskutečnila 20. března ve Zlíně. Poslední odborná akce se koná pro změnu v Hradci Králové. Je naplánována na 2. a 3. dubna, a jedná se o konferenci Internet ve státní správě a samosprávě. Přibližně 10. dubna by pak měla proběhnout i závěrečná tisková konference.

Některé z výše zmíněných akcí již proběhly, a tak si o nich můžete v tomto Ikarovi přečíst podrobnější článek (stačí jen kliknout na název jednotlivé události). Některé jsou ale teprve za dveřmi, a tak se jim budeme věnovat v některém z příštích čísel. Seznam hlavních akcí je také přístupný na stránkách BMI, kde se průběžně objevují i tiskové zprávy a další zajímavé a aktuální informace.

To byla taková malá odbočka k tomu, co nás čekalo, čeká a čekat bude, a nyní se vrátím zpátky k průběhu tiskové konference. Významným každoročním partnerem BMI jsou samozřejmě knihovny. Však je k internetu připojeno na 4.000 poboček – uvádí se, že zhruba 90 % obyvatel žije v oblasti, kde knihovna nabízí a zprostředkovává přístup k internetu. O tom, co si knihovny letos připravily zajímavého, hovořil PhDr. Vít Richter, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Není toho rozhodně málo; stručně řečeno, jedná se o stovky různých akcí, od nabídek bezplatné registrace nových čtenářů, přes besedy, dny otevřených dveří a soutěže, až třeba po Noc s Andersenem, která se bude konat v noci na 31. března na více než 550 „spacích“ místech.

Dalším hostem tiskové konference byla Tereza Šimečková ze společnosti Mediaresearch, která hovořila o projektu NetMonitor, který měří návštěvnost webových stránek, a zkoumá socio-demografické profily návštěvníků internetu v ČR (to zní tak pěkně, že jsem si to nemohl odpustit). Jinými slovy otevřela prezentaci plnou grafů a tabulek, a sdělila nám celou řadu různých údajů. Zaujalo mne kupříkladu zjištění, že s internetem u nás pracují pouhá 3 % seniorů (zatímco v EU to je 10 %). Mimochodem, lidé, kteří alespoň někdy pracují s internetem, na něm tráví v průměru 17 a půl hodiny měsíčně. Škoda, že se neptali také mne, protože výše uvedený čas bych vyčerpal asi během dvou až tří dnů. ;-)

Poslední příspěvek si připravil pan Jaroslav Winter společně se svojí kolegyní a spolu-organizátorkou BMI, Irinou Zálišovou, a jednalo se o takové ohlédnutí za uplynulými ročníky Března, měsíce internetu. Bylo zajímavé sledovat, jak celý projekt vznikal a vyvíjel se, objevovali se noví partneři, vznikaly konference a měnila se hesla (například Cimrmanovský „Internet ležící spící“ v roce 2004). Zkrátka a dobře, Březen, měsíc internetu byla vždy velice zajímavá a prospěšná akce, a letošní desátý ročník v této tradici nepochybně pokračuje.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. BMI – již desátý měsíc Internetu. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 4 [cit. 2024-05-24]. urn:nbn:cz:ik-12464. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12464

automaticky generované reklamy
registration login password