Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

5. celoslovenské stretnutie tvorcov bibliografií pre deti a mládež

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

5. celoslovenské stretnutie tvorcov bibliografií pre deti a mládež

0 comments

1. júna 2007 sa v Knižnici pre mládež mesta Košice uskutočnilo už 5. celoslovenské stretnutie tvorcov bibliografií pre deti a mládež. Téma stretnutia bola Deti a internet.

Dnešná generácia detí je už od najútlejšieho veku odchovaná počítačmi. Je to generácia uprednostňujúca techniku, rýchlosť a zjednodušenie. Problematike čítanie kontra internet sa venoval prvý príspevok strenutia (T. Klimková, KMK, Košice). Rozobral stanovisko detí pri voľbe kniha alebo internet a načrtol možnosť zatraktívniť knižničné služby pre deti práve pomocou webových stránok knižnice.

Príspevok Mgr. N. Végha (SKN, Levoča) nadviazal na načrtnutú problematiku a rozobral, čo by mala stránka určená detským používateľom obsahovať. Pripomenul aj dôležitosť dodržiavať štandardy pre informačné systémy verejnej správy. Pre knižnice je náročné pri tvorbe webových stránok vyhovieť všetkým požiadavkám, ale výsledné úsilie prinesie určite ovocie vo forme skvalitnenia služieb používateľom.

Mgr. Z. Halienová (SNK, Martin) prezentovala niektoré zahraničné databázy, určené deťom a mládeži. Sú to predovšetkým platené databázy, určené aj na učenie práce s vyhľadávaním. Tieto databázy sprístupňujú predovšetkým tieto firmy:

ProQuest CSA, ktorá prispôsobuje vlastný software pre požiadavky základných a stredných škôl, napr.

 • eLibrary® Elementary
 • SIRS Discover
 • CultureGrams™
 • Literature Online
 • eLibrary®Elementary

Viac na http://www.proquest.com/products_pq/descriptions/elibrary_elementary.shtml

EBSCO Publishing

Spoločnosť EBSCO Publishing nemá špeciálne určené databázy pre deti a mládež, ale má vytvorený špeciálny software:

 • KIDS SEARCH Interface (pre deti základných škôl)
 • Students Research Center (pre študentov stredných škôl)
 • Book Collection: Nonfiction™ (obrovská databáza pre školy; obsahuje široké spektrum prác, vrátane populárnych sérií od TOP vydavateľov ako sú: Allosaurus Publishers, Bess Press, Inc., Branden Publishing, Capstone Press, Compass Point Books, Fulcrum Publishing, Lerner Publishing Group, Mason Crest Publishers, Morgan Reynolds, Inc., Morning Glory Press, Oliver Press, Rourke Publishing, LLC and Stackpole Books. Obsahuje 3.800 kníh plného textu. Zoznam titulov je na stránke: http://www.epnet.com/titleLists/nd-coverage.pdf.)

Thomson Gale - databázy Kids InfoBits (pre materské školy), Discovery Collection (pre stredné školy), Junior Reference Collection (pre deti) a InfoTrac Junior Edition (pre mládež). Viac na:

Internet však obsahuje aj voľné databázy určené deťom a mládeži. Sú to predovšetkým stránky vyhľadávačov Yahoo a Google, napr.

Problematike regionálnych knižníc hlavne pri tvorbe bibliografií sa venovala PhDr. J. Amrichová (VKJB, Košice). Regionálne knižnice by mali svoju bibliografickú činnosť orientovať predovšetkým na regionálne témy a regionálnych autorov. Jednak k tejto problematike majú najbližšie a najväčšie množstvo materiálov, jednak tým prispievajú ku kultúrnemu rozvoju regiónu. Ich práce propagujú a zviditeľňujú región, v ktorom pôsobia a často mapujú, sprístupňujú a v neposlednej miere aj zachraňujú materiály, ktoré by sa inak nezachovali. Mnohí regionálni autori sa v svojej tvorbe venujú skutočne iba svojmu najbližšiemu okoliu, ich práce nevychádzajú vo veľkých nákladoch a širšia verejnosť o nich nevie. Práve regionálne knižnice by mali upozorniť na ich tvorbu, ktorá je často veľmi hodnotná.

Na tento príspevok nadviazala T. Klimková (KMK, Košice) prezentáciou personálnej bibliografie Boženy Mačingovej - košickej spisovateľky predovšetkým pre deti a mládež, ktorá sa práve dožíva životného jubilea 85 rokov.

Posledným príspevkom bola prezentácia podujatia Knižnice pre mládež mesta Košice Noc s Andersenom - Rozprávková noc v knižnici, ktorú pripravil riaditeľ KMK PhDr., Mgr. P. Halász.

5. celoslovenské stretnutie tvorcov bibliografií sa rozlúčilo prijatím týchto záverov:

 1. 6. celoslovenské stretnutie tvorcov bibliografií pre deti a mládež uskutočniť na jeseň 2008.
 2. Stretnutie rozšíriť na všetkých pracovníkov s detským čitateľom.
 3. Všetky bibliografické práce z daného odvetvia zasielať na archivovanie do SNK a KMK (prípadne zaslať linky na diela zverejnené na webe).
 4. Výsledky bibliografickej činnosti sprístupňovať na webovej stránke knižnice.
 5. Pri tvorbe webových stránok brať ohľad na detského používateľa.

Celé znenie príspevkov je uverejnené na stránke: http://www.snk.sk/?PP.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KLIMKOVÁ, Tatiana. 5. celoslovenské stretnutie tvorcov bibliografií pre deti a mládež. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 7 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-12567. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12567

automaticky generované reklamy
registration login password