Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Index Copernicus

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Index Copernicus

0 comments

V tomto čísle bych chtěla čtenářům přiblížit zajímavý projekt, na který jsme s kolegyní narazily při pátrání po časopisech, v nichž publikují pracovníci našeho Institutu. Jedná se o polský projekt Index Copernicus, který představuje systém hodnocení středo- a východoevropských vědeckých časopisů, v současné době především medicínských. Hned na začátku musím upozornit, že Index Copernicus je do značné míry ještě v plenkách a jeho webovské prezentaci se dá leccos vytknout, nicméně bude jistě zajímavé sledovat, zda se tato snaha ujme a Index se bude dále rozvíjet a zda navíc splní očekávání svých tvůrců.

Kdo a proč

Na úvodní stránce Indexu se sice skví logo mateřské firmy - Medical Science International, ale návštěvník se marně snaží na něj kliknout, žádný odkaz na domovskou stránku MSI tu není. Teprve s pomocí některého z webovských vyhledávačů se nám podaří získat o této firmě nějaké informace, jedná se o polské nakladatelství vydávající měsíčník Medical Science Monitor, kterému je vlastně homepage MSI věnována.

A jaký je cíl tvůrců Indexu? Pomocí hodnotícího systému zvyšovat vědeckou úroveň odborných biomedicínských periodik, vycházejících v zemích střední a východní Evropy, a prostřednictvím webovské databáze také tato periodika propagovat. Titulů vychází v tomto regionu celá řada, k širší světové odborné veřejnosti se však nedostávají z mnoha důvodů. První, který jistě každého napadne, je jazyková bariéra, protože většina z těchto časopisů vychází v národním jazyce a jen některé mají alespoň anglický abstrakt. Proto také nejsou indexovány v některé z velkých bibliografických databází (pro srovnání, Medline indexovala v loňském roce 22 českých, 5 slovenských, 10 maďarských a 45 polských časopisů, databáze Bibliografia medica cechoslovacca indexuje cca 350 českých a slovenských titulů) a většina nesplňuje ani kritéria ISI pro zařazení do citačních rejstříků. Tím se časopisy dostávají do začarovaného kruhu. Protože nejsou sledovány citačními rejstříky a nemají impakt faktor, nejsou zajímavé pro domácí autory, pro které je citovanost jedním z hlavních měřítek hodnocení jejich úspěšnosti. Vědecká úroveň těchto časopisů tedy klesá, což se odráží i v jejich finanční situaci. A právě prolomení tohoto začarovaného kruhu si tvůrci Indexu Copernicus dali za cíl.

Jak

Do žebříčku se může dostat každý časopis, jehož vydavatel vyplní "přihlášku" a zašle ji spolu s třemi posledními čísly na adresu Medical Science International. Přihláška obsahuje jednak základní údaje o periodiku (název, periodicita, vydavatel, adresa atd.), jednak informace, podle kterých se provádí hodnocení (např. primární jazyk publikace, počet výtisků, procento publikovaných vědeckých prací, struktura článků aj.). Tím se dostáváme k samotnému systému hodnocení.

Hodnocení v rámci Indexu není založeno čistě na hodnocení vědecké úrovně časopisu, nýbrž zahrnuje různé aspekty, např. i technickou kvalitu či postavení na trhu. Výsledkem hodnocení je tzv. celkové základní skóre (total basic score neboli TBS), z něhož se pak vypočítá skóre Indexu Copernicus (ICS). Celkem může časopis získat 1000 "bodíků" (small points), které se rovnají 10 bodům TBS. O jednotlivých kritériích a bodových ziscích podává přehled následující tabulka.

Při výpočtu ICS se pak rozlišuje mezi časopisy indexovanými některou z databází ISI, u těch platí: ICS = 9 + TBS ^ IF, a časopisy ISI neindexovanými, kde ICS = TBS.
V roce 2001 bylo hodnoceno 445 časopisů, z toho 28 českých, 59 maďarských a zbytek polských. V první desítce se umístilo hned 6 českých časopisů (suverénně obsadily medailové pozice).

Webová prezentace Indexu

Jak jsem podotkla již na začátku, webovské prezentaci Indexu Copernicus se dá leccos vytknout. Málo údajů o tvůrcích jsem zmínila, stránky jsou sice v angličtině, občas se však objeví i polština, chybí rovněž jakákoliv data aktualizace. K dispozici jsou informace o cílech projektu, o metodách hodnocení, výsledky z roku 2001, abecední seznam časopisů (s poněkud podivným řazením) a vyhledávání v databázi časopisů. Vyhledávání je zatím velmi jednoduché, lze hledat podle ISSN, názvu a země vydání, ovšem u země vydání je nutné znát kód. Informace o jednotlivých časopisech jsou anglicko-polské (polština převažuje) a velmi stručné.

Za poslední dva měsíce jsem nezaznamenala žádnou změnu, takže plánované rozšíření databáze o abstrakty z jednotlivých časopisů je pravděpodobně hudbou velmi vzdálené budoucnosti. Zatím může Index Copernicus (kromě toho, že je zajímavým příkladem hodnocení vědeckých časopisů) sloužit přinejmenším jako zdroj informací o polských biomedicínských časopisech.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JAROLÍMKOVÁ, Adéla. Index Copernicus. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 4 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-10894. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10894

automaticky generované reklamy
registration login password