Zprávy, reportáže a glosy

41. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 21. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN

English title: 
The 41st annual meeting of the International ISBN Agency and the 21st meeting of the International ISMN Agency
Abstract: 

Presented is a brief review of the 41st annual meeting International ISBN Agency and the 21st meeting of the International ISMN Agency. The main topics of the ISBN meeting were: revision of the ISO 2108 standard, new edition of the Publishers’ International ISBN Directory, new design of the website, regional meetings and financing matters. Following is information about related standard numbers or programs (Arrow Plus, ISNI, ISTC, ISRC). The ISMN meeting dealt with the developments of the system as whole and in individual countries, changes in the website, activities of the International Agency and financing matters.

Letošní společná zasedání Mezinárodních agentur ISBN a ISMN se sice konala v jedné zemi – Spojených státech amerických – ale na různých místech. ISBN v New Yorku (v hotelu Grand Hyatt), ISMN v sídle Národní agentury ISMN Spojených států v Kongresové knihovně (v její Jeffersonově budově) ve Washingtonu. Řada delegátů se zúčastnila obou zasedání a z New Yorku do Washingtonu se přesunula vlakem.

Jeřábek, Antonín. 41. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 21. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8083>. urn:nbn:cz:ik‐008083. ISSN 1212-5075.

Exkurze do Knihovny Václava Havla

English title: 
Visiting Vaclav Havel Library
Abstract: 

The Vaclav Havel Library is a NGO founded in 2004, located in the center of Prague. A permanent exhibition mapping Havel’s life is open in conjunction with the library at a different location. The main purpose of the library is to collect different material, digitize and preserve the heritage of the President.

Dvacet čtyři profesionálů sdružených v organizaci SKIP se na konci září tohoto roku sešlo v Kateřinské ulici v Praze, aby společně zavítalo do Knihovny Václava Havla. Knihovna nese status obecně prospěšné organizace a stará se o uchovávání a šíření odkazu našeho bývalého pana prezidenta. Otevřena je každé úterý od 9-17 hodin.

Mimoto může veřejnost navštívit i stálou expozici, která je přístupná celý týden kromě pondělí od 12-18 hodin. Tu najdeme v Řetězové ulici na Praze 1 v prostorách bývalé Galerie Montmartre pod názvem „Václav Havel: Český mýtus aneb Havel v kostce“. V těchto prostorách pořádá knihovna též semináře, autorská čtení, výstavy, koncerty a divadelní představení.

Salátová, Renáta. Exkurze do Knihovny Václava Havla. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8082>. urn:nbn:cz:ik‐008082. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách

Seminář Evergreen v českých knihovnách, který se uskutečnil 8. října 2013 v Národní knihovně ČR a který uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, byl první odbornou akcí věnovanou knihovnímu softwaru Evergreen v ČR. Seminář byl hojně navštíven, zúčastnilo se jej přibližně padesát zájemců.

Šmilauer, Bohdan. Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8071>. urn:nbn:cz:ik‐008071. ISSN 1212-5075.

Projekt Di-XL a mezinárodní seminář o celoživotním vzdělávání

V prostorách Masarykovy koleje a na půdě Národní technické knihovny proběhl 19. a 20. září mezinárodní seminář s tématem rozvoje partnerství a spolupráce na šíření a využívání výsledků celoživotního vzdělávání (CŽV) mezi knihovnami a institucemi poskytujícími CŽV.

V rámci semináře byl identifikován velký potenciál knihoven na využívání výsledků programů celoživotního vzdělávání, stejně jako výhody, které knihovny budou mít z účasti na tomto procesu. Propagace a využívání výsledků projektů CŽV bude významným přínosem pro místní komunity, zejména pokud jde o zvýšení možnosti vzdělávání a odborné přípravy v zaměstnání. Na semináři vystoupily zástupkyně z  organizací poskytující celoživotní vzdělávání z Lotyšska a Litvy a zároveň zástupkyně z knihoven z České republiky a Lotyšska.

Seminář byl realizován v rámci projektu Di-XL (Využití a šíření výsledků Programu celoživotního učení prostřednictvím knihoven: efektivně a udržitelně), na němž se NTK podílí jako jeden z partnerů projektu.

Hornová, Magdalena. Projekt Di-XL a mezinárodní seminář o celoživotním vzdělávání. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8056>. urn:nbn:cz:ik‐008056. ISSN 1212-5075.

První rok v knihovně "Na Křižovatce"

English title: 
First year of the Library "On the Crossroads"
Abstract: 

Formerly closed branch library renewed its operations thanks to the collaboration with students of the Information Studies and Library Science at the Faculty of Arts at the Masaryk University in Brno. The name of the street is complementary of the intersection of academia and public life. While the public benefits from attractive programming, students benefit learn about the real library operations and they also have an opportunity to pursue their own ideas. Over 500 readers registered during the first experimental year.

Je tomu již rok, co byla znovuotevřena pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně (KJM) v ulici Křížová, ve které se knihovnická praxe úzce propojila s akademickým prostředím. Obnovit provoz, který byl z finančních důvodů uzavřen v únoru 2012, se knihovně podařilo díky spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, jehož studenti nyní pečují o svěřený fond a čtenáře.

Kuncová, Jana. První rok v knihovně "Na Křižovatce". Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8051>. urn:nbn:cz:ik‐008051. ISSN 1212-5075.

Dojmy z veřejné knihovny ve Vancouveru

English title: 
Impressions from the Vancouver Public Library, Canada
Abstract: 

The Vancouver Public Library is the third largest public library system in Canada. The central branch in downtown Vancouver is a new thrilling building providing surprising services and a pleasant retreat to more than 280 thousands of users. This article offers a view of a Czech librarian on his trip to British Columbia.

Vancouver Public Library je třetím největším systémem veřejných knihoven v Kanadě s více než 2,5 miliony položek ve svých sbírkách. Počet poboček je 22 a jejich služeb využívá celkem cca 280 000 držitelů karet s téměř devíti miliony výpůjček ročně. Knihovna ve Vancouveru byla založena v roce 1869, což je o 22 let dříve než Městská knihovna v Praze.

Šír, Filip. Dojmy z veřejné knihovny ve Vancouveru. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8050>. urn:nbn:cz:ik‐008050. ISSN 1212-5075.

Den sesterských knihoven aneb "Irakurtzea modan dago!"

English title: 
The new tradition: Day of sister libraries
Abstract: 

September the 13th marked a new tradition, promoting the collaboration among European libraries. The Spanish seat of NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe) suggested that any two public libraries could benefit greatly from a regular informal exchange of experiences and discussion. The organization runs a web site where there is the list of libraries available for contacting. Making contact is the primary goal of organizers, there is no financial funding involved. The article further describes the celebration of the first day of collaboration around Europe and also picks some interesting examples from the Czech Republic.

V některých evropských zemích mohla v pátek 13. září 2013 člověku na ulici dopadnout k nohám pohlednice uvázaná k pouťovému balónku. Text na pohlednici by dotyčného vyzval, aby navštívil nejbližší veřejnou knihovnu a půjčil si v ní knížku, protože "Čtení je v módě!". Právě toto prohlášení totiž bylo mottem akce na oslavu Dne sesterských knihoven NAPLE. Motto na pohlednici bylo vytištěno v angličtině a v národním jazyce, ovšem v kterémkoliv národním jazyce, podle toho, jaká pohlednice přišla nálezci do ruky. Mohl si tedy klidně přečíst třeba v názvu článku zmiňované "Irakurtzea modan dago!".

Bartůňková, Eva. Den sesterských knihoven aneb "Irakurtzea modan dago!". Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8048>. urn:nbn:cz:ik‐008048. ISSN 1212-5075.

Konference iPRES 2013

Podnázev: 
Dlouhodobá ochrana digitálních objektů
English title: 
The iPRES 2013 conference discussing the long-term protection of digital objects
Abstract: 

September marked the 10th anniversary of the iPres conference. One of the most prestigious events in the field of digital libraries, archives and repositories took place in Lisbon, Portugal this year. A parallel conference brought together 390 professionals from 37 countries who learned about the newest approaches on metadata, digital repositories, long-term data protection and related fields.

Ve dnech 2.-6. září se již po desáté setkali odborníci a výzkumníci v oblasti dlouhodobé ochrany digitálních dat na konferenci iPRES 201310th International Conference on Preservation of Digital Objects (viz sborník příspěvků), která je každoročně jednou z nejprestižnějších odborných akcí v oblasti digitálních knihoven, archivů a repozitářů.

Konference, která se letos konala v hlavním městě Portugalska, byla výjimečná i tím, že zde paralelně probíhala také konference "DCMI International Conference on Dublin Core and Metadata Applications". Na 390 účastníků z 37 zemí si tak mohlo poslechnout přednášky z oblasti metadat, digitálních repozitářů, dlouhodobé ochrany apod. Poměrně rozsáhlá fotodokumentace je dostupná na síti Flickr.

Fojtů, Andrea; Pavlásková, Eliška. Konference iPRES 2013. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8046>. urn:nbn:cz:ik‐008046. ISSN 1212-5075.

Ohlédnutí za konferencí HCI International 2013 v Las Vegas

English title: 
Looking back at the HCII 2013 conference in Las Vegas
Abstract: 

The 15th annual scientific conference on Human-Computer Interaction brought over 2300 participants to Las Vegas, Nevada. Among 1666 papers and 303 posters, research topics were discussed together with issues from cross-culture design, interaction design, user experience or information systems. Ideas from a less expected fields were presented as well, those included medicine, defense or energy. It was an especially suited place for meeting of researchers and students, companies and government agencies. This report sumarizes views of two Czech researchers of the Charles University who actively collaborated on the successful outcome of the event.

Ve dnech 21. – 26. července se konal již 15. ročník mezinárodní vědecké konference „Human Computer Interaction International“ neboli HCII 2013, tentokráte v Las Vegas, ve státě Nevada, v USA. V prostorách jednoho z nejznámějších hotelů, „Mirage“, se shromáždilo přes 2300 účastníků. Celkově zde bylo publikováno 303 posterů a 1666 příspěvků.

Účastníci konference zastupovali nejen vědecko-výzkumná témata z oblasti počítačové vědy, ale také mezikulturní (cross-culture) design, interakční design, informační systémy, či odvětví zdravotnictví, obrany nebo energetiky. V neposlední řadě na této konferenci vystoupili kromě vědecko-výzkumných pracovníků a doktorandských studentů také zástupci firem a vládních agentur.

Brejcha, Jan; Vodrážková, Katrin. Ohlédnutí za konferencí HCI International 2013 v Las Vegas. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8045>. urn:nbn:cz:ik‐008045. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře IVIG 2013

Podnázev: 
Informační gramotnost pro další dekádu
English title: 
IVIG 2013: Information literacy for the next decade
Abstract: 

This year's IVIG workshop evaluated the activities in the information literacy field and introduced the forthcoming challenges. A number of professionals shared their personal experience in this field: e-learning, medical education, using social networks, digital batches and others. The ten key frameworks for information literacy training were also suggested.

Letošní výroční seminář IVIG 2013 (informační vzdělávání a informační gramotnost) nesl podtitul Retrospektivy a perspektivy. Zrekapituloval dosavadní aktivity v oblasti informační gramotnosti a zároveň nastínil možnosti dalšího vývoje.

Bártová, Tereza; Fousková, Kristýna; Výskalová, Petra. Zpráva ze semináře IVIG 2013. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8044>. urn:nbn:cz:ik‐008044. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah