Zprávy, reportáže a glosy

Ohlédnutí za konferencí HCI International 2013 v Las Vegas

English title: 
Looking back at the HCII 2013 conference in Las Vegas
Abstract: 

The 15th annual scientific conference on Human-Computer Interaction brought over 2300 participants to Las Vegas, Nevada. Among 1666 papers and 303 posters, research topics were discussed together with issues from cross-culture design, interaction design, user experience or information systems. Ideas from a less expected fields were presented as well, those included medicine, defense or energy. It was an especially suited place for meeting of researchers and students, companies and government agencies. This report sumarizes views of two Czech researchers of the Charles University who actively collaborated on the successful outcome of the event.

Ve dnech 21. – 26. července se konal již 15. ročník mezinárodní vědecké konference „Human Computer Interaction International“ neboli HCII 2013, tentokráte v Las Vegas, ve státě Nevada, v USA. V prostorách jednoho z nejznámějších hotelů, „Mirage“, se shromáždilo přes 2300 účastníků. Celkově zde bylo publikováno 303 posterů a 1666 příspěvků.

Účastníci konference zastupovali nejen vědecko-výzkumná témata z oblasti počítačové vědy, ale také mezikulturní (cross-culture) design, interakční design, informační systémy, či odvětví zdravotnictví, obrany nebo energetiky. V neposlední řadě na této konferenci vystoupili kromě vědecko-výzkumných pracovníků a doktorandských studentů také zástupci firem a vládních agentur.

Brejcha, Jan; Vodrážková, Katrin. Ohlédnutí za konferencí HCI International 2013 v Las Vegas. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 22.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8045>. urn:nbn:cz:ik‐008045. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře IVIG 2013

Podnázev: 
Informační gramotnost pro další dekádu
English title: 
IVIG 2013: Information literacy for the next decade
Abstract: 

This year's IVIG workshop evaluated the activities in the information literacy field and introduced the forthcoming challenges. A number of professionals shared their personal experience in this field: e-learning, medical education, using social networks, digital batches and others. The ten key frameworks for information literacy training were also suggested.

Letošní výroční seminář IVIG 2013 (informační vzdělávání a informační gramotnost) nesl podtitul Retrospektivy a perspektivy. Zrekapituloval dosavadní aktivity v oblasti informační gramotnosti a zároveň nastínil možnosti dalšího vývoje.

Bártová, Tereza; Fousková, Kristýna; Výskalová, Petra. Zpráva ze semináře IVIG 2013. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 22.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8044>. urn:nbn:cz:ik‐008044. ISSN 1212-5075.

Exkurze do německých archivů a knihoven

English title: 
A report from a trip of the Czech Information society to German archives and libraries
Abstract: 

This May, 41 Czech information professionals took a trip to the western colleagues in search for new experiences and inspiration. It was truly a trip through the history: from the architectural point of view they saw a wide array of towns and cities, from Neolithic Lübbensteine to Modernist Dessau. The main interest was directed to libraries and other memory institutions. The following article describes in detail the points of interests that visitors to parts of Saxony should not miss.

Také v roce 2013 uspořádala pobočka České informační společnosti při Národním archivu v Praze odbornou exkurzi pro archiváře a odborné pracovníky v archivech z celé České republiky do zahraničí. Necestovali jsme v objemu 1 autobus, tedy 41 osob, daleko, cílem našich cest bylo po důkladném plánování a promýšlení nedaleké Německo, přesně spolkové země Sasko – Anhaltsko, Sasko a okrajově Dolní Sasko. Jako obvykle byl zvolen květnový termín (11.- 18. květen 2013).

Plucarová, Laděna. Exkurze do německých archivů a knihoven. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 22.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8043>. urn:nbn:cz:ik‐008043. ISSN 1212-5075.

Malé knihovny I.

Organizovali jste někdy nějakou akci pro čtenáře? Domluvit prostory, peníze, přednášejícího, udělat reklamu, připravit občerstvení... není to tak jednoduché, jak se může zdát. Zabere to čas a pozornost a ještě se samozřejmě může stát, že nikdo kromě vás a přednášejícího nepřijde a veškerá práce přijde vniveč. Pokud jste malá knihovna s několika málo zaměstnanci, pravděpodobně si řeknete, že se tato časová investice nevyplatí, maximálně uspořádáte jednu jednoduchou akci za rok, kterou si buď u vás někdo vyžádá (a tím zajistí účast) nebo které se nemůžete vyhnout.

Khásová, Věra. Malé knihovny I.. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 9 [cit. 22.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8025>. urn:nbn:cz:ik‐008025. ISSN 1212-5075.

Otevření Integrované knihovny NTK a VŠCHT

V pondělí 9. září 2013 oslavila Národní technická knihovna již čtvrté výročí svého fungování, a při té příležitosti také došlo ke slavnostnímu otevření Integrované knihovny Národní technické knihovny (NTK) a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Vzniklo tak sdružení se zkratkou ChemTK, ke kterému se v budoucnu chystá připojit také Ústav organické chemie a biochemie Akademi věd ČR (ÚOCHB).

Khásová, Věra. Otevření Integrované knihovny NTK a VŠCHT. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 9 [cit. 22.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8024>. urn:nbn:cz:ik‐008024. ISSN 1212-5075.

Dvacet let knihovny Goethe-Institutu v Praze

English title: 
Twenty years of the library at the Goethe-Institute in Prague
Abstract: 

This year, we mark the anniversary of twenty years since opening the German cultural institute in Prague at present location. A popular establishment for educational, film, music or conference events also hosts a well-stocked library. In this text, we introduce the library services and possibilities and discuss the technical background. We further remind the public of significant activities of this library and of the new section of the Flemish and Dutch literature, which is now open to public.

Knihovna pražského Goethe-Institutu slouží českým čtenářům již dvacet let: společně s celým institutem byla pražské veřejnosti zpřístupněna v roce 1993. Budova institutu na Masarykově nábřeží byla postavena v roce 1905 Jiřím Stibralem pro První českou zajišťovací banku. Po druhé světové válce dlouhá léta budova sloužila jako velvyslanectví NDR.

Vondálová, Eva. Dvacet let knihovny Goethe-Institutu v Praze. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 9 [cit. 22.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8022>. urn:nbn:cz:ik‐008022. ISSN 1212-5075.

Fotoreportáž z Národní knihovny v Římě

English title: 
Visiting the Italian National Library in Rome
Abstract: 

The 1876 marks the anniversary of founding the institution called Biblioteca nazionale di Roma. This article captures impressions of a brief visit to the central library’s new building. Housed in the International style building, which consists of three major buildings (plus a conference hall), it provides services to the public since January of 1975.

Rok 1876 nebyl jen rokem premiéry Smetanovy Hubičky, narození Tomáše Bati nebo prvního telefonního hovoru Alexandera Bella. Byl to také rok, kdy byla založena ústřední pobočka Národní knihovny v Římě a stejně tak jako zmíněné události i ona dodnes ovlivňuje život Italů i jiných národností.

Nutno dodat, že knihovna v Římě je jednou ze dvou italských národních knihoven (druhá sídlí ve Florencii). Původně se nacházela v budově Collegia Romana ze 16. století, domově Jezuitské knihovny, jejíž kolekce byla později doplněna knihami a rukopisy knihoven jiných řádů. V roce 1975 se knihovna přestěhovala do sídla, kde ji najdeme i dnes – do modernistické budovy nedaleko hlavního vlakového nádraží Termini, která je zasazena do oblasti starých kasárna zbudovaných velkým Tiberiem. Pod návrhem nové budovy jsou podepsáni architekti Massimo Castellazzi, Tullio Dell'Anese a Annibale Vitellozzi.

Farkas, Pavel. Fotoreportáž z Národní knihovny v Římě. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 8 [cit. 22.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8008>. urn:nbn:cz:ik‐008008. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2013

Podnázev: 
Otevřený přístup v kontextu vědecké komunikace a jejího hodnocení

Úvod

Po pěti úspěšných ročnících Setkání českých uživatelů systému DSpace nastal čas na zvážení, kam seminář pořádaný pod záštitou Asociace knihoven vysokých škol ČR (Asociace, AKVŠ) směrovat.

Poslední tři ročníky Setkání DSpace se vztahovaly více k účelu, k němuž je software DSpace používán, tj. k problematice budování otevřených repozitářů a prosazování modelu otevřeného přístupu než k prostředku tj. k vlastnostem a technickým vymoženostem, jež samotný systém DSpace poskytuje. Toto směřování semináře šlo v souladu s postojem Asociace, která si podporu otevřeného přístupu zakotvila mezi své klíčové aktivity, jimiž se Asociace jako celek chce zabývat.

Přestože nejsilnější postavení v komunitě podporovatelů otevřeného přístupu v ČR má stále skupina sdružená kolem systému DSpace, bylo rozhodnuto dát zřetelněji najevo přejmenováním na Otevřené repozitáře, že seminář je otevřen širšímu okruhu témat, než napovídal původní název semináře. Letošní seminář proběhl pod novým názvem Otevřené repozitáře 2013 ve dnech 29.-30. května 2013 v krásných prostorách Auly Vysokého učení technického v Brně.

Rygelová, Pavla. Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2013. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 8 [cit. 22.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8007>. urn:nbn:cz:ik‐008007. ISSN 1212-5075.

Zaostřeno na nové informační profesionály (IFLAcamp a Library Creative Laboratory)

Podnázev: 
Zpráva z mezinárodních setkání IFLAcamp

Úvod

Studenti a absolventi knihovnicko-informačních oborů z různých zemí světa se na počátku své kariéry často vypořádávají se závažnými problémy, jako je např. uplatnění na trhu práce, nedostatečnost praxe, obtížné zapojení do činnosti národních a mezinárodních organizací apod. [Wilke, 2010; Garcia-Febo, 2010; 2012; Vyčítalová, 2013a]. S ohledem na specifičnost své situace následně vytvářejí účelová uskupení a virtuální platformy ke sdílení zkušeností, nových poznatků, a především informací o nových programech a konferencích zaměřených na profesní rozvoj [např. Wilke, 2012a].

Vyčítalová, Anna. Zaostřeno na nové informační profesionály (IFLAcamp a Library Creative Laboratory). Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 8 [cit. 22.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8006>. urn:nbn:cz:ik‐008006. ISSN 1212-5075.

Pirátská loď a graffiti v petřvaldské knihovně

English title: 
Pirate Ship and Graffiti in Petřvald Library

Často se říká, že dobrá kniha vezme čtenáře tam, kde ještě nikdy nebyl. Pravidelné čtení přináší větší klid a moudrost. Co však udělat, abychom do knihovny přiměli chodit lidi, kteří tam ještě nikdy nebyli?

Molinková, Monika; Šidlová, Lucie. Pirátská loď a graffiti v petřvaldské knihovně. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 8 [cit. 22.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8005>. urn:nbn:cz:ik‐008005. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah