Zprávy, reportáže a glosy

Malé knihovny I.

Organizovali jste někdy nějakou akci pro čtenáře? Domluvit prostory, peníze, přednášejícího, udělat reklamu, připravit občerstvení... není to tak jednoduché, jak se může zdát. Zabere to čas a pozornost a ještě se samozřejmě může stát, že nikdo kromě vás a přednášejícího nepřijde a veškerá práce přijde vniveč. Pokud jste malá knihovna s několika málo zaměstnanci, pravděpodobně si řeknete, že se tato časová investice nevyplatí, maximálně uspořádáte jednu jednoduchou akci za rok, kterou si buď u vás někdo vyžádá (a tím zajistí účast) nebo které se nemůžete vyhnout.

Khásová, Věra. Malé knihovny I.. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 9 [cit. 29.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8025>. urn:nbn:cz:ik‐008025. ISSN 1212-5075.

Otevření Integrované knihovny NTK a VŠCHT

V pondělí 9. září 2013 oslavila Národní technická knihovna již čtvrté výročí svého fungování, a při té příležitosti také došlo ke slavnostnímu otevření Integrované knihovny Národní technické knihovny (NTK) a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Vzniklo tak sdružení se zkratkou ChemTK, ke kterému se v budoucnu chystá připojit také Ústav organické chemie a biochemie Akademi věd ČR (ÚOCHB).

Khásová, Věra. Otevření Integrované knihovny NTK a VŠCHT. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 9 [cit. 29.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8024>. urn:nbn:cz:ik‐008024. ISSN 1212-5075.

Dvacet let knihovny Goethe-Institutu v Praze

English title: 
Twenty years of the library at the Goethe-Institute in Prague
Abstract: 

This year, we mark the anniversary of twenty years since opening the German cultural institute in Prague at present location. A popular establishment for educational, film, music or conference events also hosts a well-stocked library. In this text, we introduce the library services and possibilities and discuss the technical background. We further remind the public of significant activities of this library and of the new section of the Flemish and Dutch literature, which is now open to public.

Knihovna pražského Goethe-Institutu slouží českým čtenářům již dvacet let: společně s celým institutem byla pražské veřejnosti zpřístupněna v roce 1993. Budova institutu na Masarykově nábřeží byla postavena v roce 1905 Jiřím Stibralem pro První českou zajišťovací banku. Po druhé světové válce dlouhá léta budova sloužila jako velvyslanectví NDR.

Vondálová, Eva. Dvacet let knihovny Goethe-Institutu v Praze. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 9 [cit. 29.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8022>. urn:nbn:cz:ik‐008022. ISSN 1212-5075.

Fotoreportáž z Národní knihovny v Římě

English title: 
Visiting the Italian National Library in Rome
Abstract: 

The 1876 marks the anniversary of founding the institution called Biblioteca nazionale di Roma. This article captures impressions of a brief visit to the central library’s new building. Housed in the International style building, which consists of three major buildings (plus a conference hall), it provides services to the public since January of 1975.

Rok 1876 nebyl jen rokem premiéry Smetanovy Hubičky, narození Tomáše Bati nebo prvního telefonního hovoru Alexandera Bella. Byl to také rok, kdy byla založena ústřední pobočka Národní knihovny v Římě a stejně tak jako zmíněné události i ona dodnes ovlivňuje život Italů i jiných národností.

Nutno dodat, že knihovna v Římě je jednou ze dvou italských národních knihoven (druhá sídlí ve Florencii). Původně se nacházela v budově Collegia Romana ze 16. století, domově Jezuitské knihovny, jejíž kolekce byla později doplněna knihami a rukopisy knihoven jiných řádů. V roce 1975 se knihovna přestěhovala do sídla, kde ji najdeme i dnes – do modernistické budovy nedaleko hlavního vlakového nádraží Termini, která je zasazena do oblasti starých kasárna zbudovaných velkým Tiberiem. Pod návrhem nové budovy jsou podepsáni architekti Massimo Castellazzi, Tullio Dell'Anese a Annibale Vitellozzi.

Farkas, Pavel. Fotoreportáž z Národní knihovny v Římě. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 8 [cit. 29.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8008>. urn:nbn:cz:ik‐008008. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2013

Podnázev: 
Otevřený přístup v kontextu vědecké komunikace a jejího hodnocení

Úvod

Po pěti úspěšných ročnících Setkání českých uživatelů systému DSpace nastal čas na zvážení, kam seminář pořádaný pod záštitou Asociace knihoven vysokých škol ČR (Asociace, AKVŠ) směrovat.

Poslední tři ročníky Setkání DSpace se vztahovaly více k účelu, k němuž je software DSpace používán, tj. k problematice budování otevřených repozitářů a prosazování modelu otevřeného přístupu než k prostředku tj. k vlastnostem a technickým vymoženostem, jež samotný systém DSpace poskytuje. Toto směřování semináře šlo v souladu s postojem Asociace, která si podporu otevřeného přístupu zakotvila mezi své klíčové aktivity, jimiž se Asociace jako celek chce zabývat.

Přestože nejsilnější postavení v komunitě podporovatelů otevřeného přístupu v ČR má stále skupina sdružená kolem systému DSpace, bylo rozhodnuto dát zřetelněji najevo přejmenováním na Otevřené repozitáře, že seminář je otevřen širšímu okruhu témat, než napovídal původní název semináře. Letošní seminář proběhl pod novým názvem Otevřené repozitáře 2013 ve dnech 29.-30. května 2013 v krásných prostorách Auly Vysokého učení technického v Brně.

Rygelová, Pavla. Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2013. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 8 [cit. 29.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8007>. urn:nbn:cz:ik‐008007. ISSN 1212-5075.

Zaostřeno na nové informační profesionály (IFLAcamp a Library Creative Laboratory)

Podnázev: 
Zpráva z mezinárodních setkání IFLAcamp

Úvod

Studenti a absolventi knihovnicko-informačních oborů z různých zemí světa se na počátku své kariéry často vypořádávají se závažnými problémy, jako je např. uplatnění na trhu práce, nedostatečnost praxe, obtížné zapojení do činnosti národních a mezinárodních organizací apod. [Wilke, 2010; Garcia-Febo, 2010; 2012; Vyčítalová, 2013a]. S ohledem na specifičnost své situace následně vytvářejí účelová uskupení a virtuální platformy ke sdílení zkušeností, nových poznatků, a především informací o nových programech a konferencích zaměřených na profesní rozvoj [např. Wilke, 2012a].

Vyčítalová, Anna. Zaostřeno na nové informační profesionály (IFLAcamp a Library Creative Laboratory). Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 8 [cit. 29.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8006>. urn:nbn:cz:ik‐008006. ISSN 1212-5075.

Pirátská loď a graffiti v petřvaldské knihovně

English title: 
Pirate Ship and Graffiti in Petřvald Library

Často se říká, že dobrá kniha vezme čtenáře tam, kde ještě nikdy nebyl. Pravidelné čtení přináší větší klid a moudrost. Co však udělat, abychom do knihovny přiměli chodit lidi, kteří tam ještě nikdy nebyli?

Molinková, Monika; Šidlová, Lucie. Pirátská loď a graffiti v petřvaldské knihovně. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 8 [cit. 29.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8005>. urn:nbn:cz:ik‐008005. ISSN 1212-5075.

Exkurze do knihovny ve španělské Guadalajaře

English title: 
Guadalajara library in Spain
Abstract: 

A vibrant public library in Guadalajara, Spain has a rich history stretching into the 1830’s. In this article we introduce services that the library provides to the public, incl. children activities, reading clubs, book recycling or the storytelling marathon.

Guadalajara je španělské město s více jak 83 000 obyvateli vzdálené 50 kilometrů od hlavního města Madridu. Veřejnou státní knihovnu Guadalajary vede již 32 let charismatická Blanca Calvo, známá svým bojem proti poplatkům v knihovnách. Také díky její dlouholeté entuziastické práci nabízí místní knihovna nejen standardní služby na vysoké úrovni, ale i další aktivity, které mohou být zdrojem inspirace pro španělské i zahraniční kolegy. Čtenářský průkaz má více jak 40 % obyvatel města. Mimo to je knihovna významným partnerem festivalu Maraton povídek, který se v tomto roce konal již po dvaadvacáté.

Nekolová, Kateřina. Exkurze do knihovny ve španělské Guadalajaře. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 8 [cit. 29.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8004>. urn:nbn:cz:ik‐008004. ISSN 1212-5075.

Konference DisCo 2013 - nové technologie a mediální gramotnost

Abstract: 

Participants from twenty four countries arrived to the second annual conference on distant education. Different concept were introduced and discussed during the event, like gamification, media literacy or the popularity of the MOOC open courses.

Konferenci DisCo 2013 stejně jako minulý rok organizovalo Centrum pro studium vysokého školství v.v.i. ve spolupráci Studii nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK. Konference se konala na půdě Karlovy Univerzity v Jinonicích ve dnech 24.-25.6. 2013. Díky grantu od Středoevropské iniciativy se jí účastnilo 83 účastníků ze 24 zemí světa. Osmý ročník konference DisCo nesl podtitul "New technologies and media literacy education".

Beseda, Jan; Machát, Zbyněk. Konference DisCo 2013 - nové technologie a mediální gramotnost. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 8 [cit. 29.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8003>. urn:nbn:cz:ik‐008003. ISSN 1212-5075.

Quo vadis, knihovno? aneb O propagaci koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015

English title: 
Quo vadis, library?
English subtitle: 
Promoting the Concept of Czech Libraries Development for years 2011 – 2015
Abstract: 

This article focuses on marketing activities of the Priority 19 Work Group to promote the Concept of Czech Libraries Development 2011 – 2015. Under project title Quo vadis, library? the group arranges roadshow around the Czech regional libraries, information booklet, promotional clip and leaflet.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 je dokument, o kterém už asi slyšela většina domácí knihovnické veřejnosti. Strategický dokument, který knihovnám, jejich zřizovatelům, provozovatelům i samotným knihovníkům říká, kam by se měla ubírat další cesta vývoje. Ale víme, jak s takovou Koncepcí vlastně naložit? Co znamená její uplatnění pro konkrétní knihovny? Opravdu se v Koncepci najdou jen velké knihovny, nebo se týká i těch menších, městských a obecních? Srozumitelnost tohoto vládního dokumentu může být místy obtížná, těžko se v ní vyznat. Co s tím? Můžeme si to trochu zjednodušit a podívat se na Koncepci z pohledu trendů i srovnání.

Lonská, Pavlína. Quo vadis, knihovno? aneb O propagaci koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 7 [cit. 29.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7982>. urn:nbn:cz:ik‐007982. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah