Zprávy, reportáže a glosy [1]

Zpráva ze semináře Svoboda na Internetu a kyberbezpečnost

English title: 
A report from the workshop on Freedom on the Internet and Cybersecurity
Abstract: 
Freedom on the internet and cybersecurity are two different topics covered by a workshop attended by experts from Sweden and the Czech Republic in mid-January in Prague. Digital Divide, Transparency, Trust and Competence were mentioned and outlined the framework of the half-day workshop which was attended by some 30 experts and students interested in the field.

Málokteré téma je v posledních letech tak hojně diskutované jako téma bezpečnosti - až už v běžném životě či na internetu. Po celém světě probíhají diskuse o hledání hranice mezi bezpečností a soukromím - někteří internet vnímají jako místo naprosté svobody, do které by nikdo neměl zasahovat; jiné země se naopak vydaly cestou cenzury a blacklistů. A vedle kyberkriminality a potenciálních bezpečnostích rizik narážíme i na problémy opačné - tj. zbytečně drahá bezpečnostní opatření, jejichž přínos je někdy přinejmenším diskutabilní.

A právě některým takoým tematům se věnoval lednový seminář o internetové bezpečnosti v informačním centru Evropské komise. Švédská ambasáda v Praze sem v pátek 17. ledna sezvala pestrou škálu diskutujících, kteří nastínili zajímavé momenty, kterými se dnes vlády zemí i odborníci nejrůznějších zasvěcených organizací zaobírají. A to je více než dobře, protože – jak naznačil moderátor setkání Tomáš Rezek z Asociace pro mezinárodní otázky – kyberbezpečnost dnes není zcela virtuálním tématem. Má velmi reálné dopady, nezřídka hmotné. Pokud tedy v kapse nosíte veškeré své elektronické já – e-maily, fotografie, přístup k elektronickému bankovnictví atp. - stejně jako např. první tajemník velvyslanectví Niklas Bennwik, který účastníky na úvod srdečně uvítal - je toto pro vás otázka de facto zásadní.

Farkas, Pavel. Zpráva ze semináře Svoboda na Internetu a kyberbezpečnost. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8159>. urn:nbn:cz:ik‐008159. ISSN 1212-5075.

Open Access Week 2013 v ČR

English title: 
The Czech Open Access Week 2013
Abstract: 

The Week promoting Open Access gains popularity and gains strength and seemingly has an impact on community. This article brings the reader up to date on the fourth annual event, its promoting and particular activities. For example, the idea of public support from well known scientists proved to be a successful way of promoting, but there still are challenges left ahead. It is expected that in 2014, a new way of financing of electronic access to the scientific resources will be lined up. Similarly significant will be a new evaluating methodology of the scientific bodies, which is expected to be implemented after 2015.

Úvod

Open Access Week konaný počtvrté v České republice sklízel úrodu z předchozích let. Projevilo se to jednak tím, že v propagaci otevřeného přístupu byly využity nápady a zkušenosti z předchozích ročníků, a hlavně tím, že během podzimu přibyli další tři čeští signatáři Berlínské deklarace (celkem máme 9 signatářů od roku 2008).

Rygelová, Pavla. Open Access Week 2013 v ČR. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8157>. urn:nbn:cz:ik‐008157. ISSN 1212-5075.

Berlin Open Access Conference 2013: 10. výročí Berlínské deklarace

English title: 
Berlin Open Access conference: the 10th anniversary of the Berlin declaration
Abstract: 

The tenth anniversary of the Berlin declaration brought together the most interesting participants to attend a conference on Open Access. Exciting speeches were anchored in earth-shaking thoughts on knowledge distribution. The review process of scientific papers was also discussed. There are three important outcomes of the conference, in order to achieve 90 per cent of freely accessible scientific texts in the near future. Forcing the interoperability of repositories, finding new ways of open publication while keeping the high standard, and cooperation as a way to get a functional and stable system of the publication process.

V roce 2013 uběhlo deset let od podpisu Berlínské deklarace. Desetiletému výročí byla logicky věnována v pořadí jedenáctá Berlin Open Access Conference (Berlin11), konaná ve dnech 19.-20. listopadu 2013 v Berlíně pod záštitou německé vědecké společnosti Max Planck Society, která v roce 2003 iniciovala vznik samotné deklarace. Oslava významného milníku pro hnutí otevřeného přístupu učinila z konference exkluzivní záležitost, od níž se dal očekávat nabitý program, významní přednášející, inspirující a slavnostní atmosféra.

Rygelová, Pavla. Berlin Open Access Conference 2013: 10. výročí Berlínské deklarace. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8156>. urn:nbn:cz:ik‐008156. ISSN 1212-5075.

Nový web věnovaný prof. Karlu Kuchařovi

English title: 
A new web on prof. Karel Kuchař
Abstract: 

Recently, we were remembering 100th anniversary of birth of an important Czech geographer and cartographer, prof. Karel Kuchař. Two significant events were going along this mark, at the end of 2013: Opening of the Map Collection at the Charles university and launching a web site dedicated to the life and work of prof. Kuchař. The very diverse collection was put together by the Geographic Library and the Map Collection thanks to the heirs of this important scientist. The web contains also references to the work of other interesting figures as well as materials from different countries.

V posledních letech si bylo možné připomenout odkaz prof. Karla Kuchaře při několika příležitostech. Po oslavách 100. výročí narození tohoto významného českého geografa a kartografa následovalo zpřístupnění Kuchařovy kartografické galerie v rámci znovuotevření zrekonstruované Mapové sbírky Univerzity Karlovy v Praze v roce 2013. Ještě v témže roce uvedl kolektiv Geografické knihovny a Mapové sbírky v život projekt webových stránek věnovaných jednomu z nejvýznamnějších představitelů tzv. albertovské školy.

Chrást, Josef. Nový web věnovaný prof. Karlu Kuchařovi. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8155>. urn:nbn:cz:ik‐008155. ISSN 1212-5075.

AKS Koha: poznámky z prvního setkání

English title: 
Koha Workshop: The premier debate
Abstract: 

In December, the very first workshop took place in Brno debating the details and experiences with the KOHA software. The open-source concept was explained and the possibilities of the software were pointed. Real situations in installation, administration and migration that many libraries may face were simulated and tested in front of twenty participants.

Seminář Koha v českých knihovnách byl první odbornou akcí věnovanou prvnímu knihovnímu softwaru vydanému pod open-source licencí a jeho možnému využití v českých knihovnách. Konal se 11. prosince 2013 v malém sále Moravské zemské knihovny Brno.

Šmilauer, Bohdan. AKS Koha: poznámky z prvního setkání. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8154>. urn:nbn:cz:ik‐008154. ISSN 1212-5075.

15. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC

English title: 
15th international conference of library consortia ICOLC
Abstract: 

The fifth annual conference of library consortiums ICOLC took place in October in Vilnius. It was hosted by the state-of-the-art new building of the University library and welcomed 67 participants from Europe, USA, Canada, Japan and South Africa. The three main topics for this year were updates from the national consortiums, open access and electronic books.

Již patnáctý ročník Konference evropských knihovnických konsorcií ICOLC probíhal ve dnech 13. až 16. října 2013 v litevském hlavním městě Vilniusu. Pořadatelem konference bylo litevské konsorcium vědeckých knihoven LMBA  a Univerzitní knihovna ve Vilniusu.

Katolická, Barbora; Nová, Hana. 15. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8153>. urn:nbn:cz:ik‐008153. ISSN 1212-5075.

The British Library – jiný úhel pohledu

English title: 
The British Library: From a Different Perspective
Abstract: 

The author offers a very close look to the environment of the British Library. We find his interest mainly in the audio department, which he is involved professionally with, but he also reminds the reader of the history, background and organization of the notable London institution.

V minulém roce jsem měl opět možnost podívat se do Britské knihovny v Londýně a měl tu čest týden pracovat, poznávat, navštěvovat, konverzovat a objevovat vše co se nachází v budově na Euston Road. Více než praxe to byla stáž, kterou jsem měl dohodnutou z oddělení Sound and Vision. Je tomu přibližně rok, co jsem měl možnost stejné oddělení poprvé navštívit.

Šír, Filip. The British Library – jiný úhel pohledu. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8152>. urn:nbn:cz:ik‐008152. ISSN 1212-5075.

Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha

English title: 
The Catechism of Bardejov 1581: The Oldest Book of Slovakia
Abstract: 

The research of the cultural history of Slovakia is summarized in the new book Catechism of Bardejov. This term signifies the Slovak translation and adaptation of the Small Catechism of Martin Luther. The text points out the importance of this new book as well as names of experts who contributed to its publication.

Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine v závere roka 2013 vydala v edícii Pramene k duchovným dejinám Slovenska jedinečnú publikáciu Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha (255 s.). Dielo, ktoré prostredníctvom faksimilnej rekonštrukcie a vedeckých štúdií sprístupňuje slovenskej i medzinárodnej verejnosti historicky najstaršiu knihu na území Slovenska, vydanú v domácej spisovnej reči slovakizovanej češtine, predstavuje priekopnícku sondu do výskumu kultúrnych dejín Slovenska.

Kovačka, Miloš. Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8151>. urn:nbn:cz:ik‐008151. ISSN 1212-5075.

Systém sledování kvality služeb knihovny

Podnázev: 
Závěrečná konference projektu EFI

V pátek 13. prosince 2013 se v prostorách Národní technické knihovny v Praze konala třetí a zároveň poslední konference věnována projektu EFI (Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu), s podtitulem "Systém sledování kvality služeb knihovny". Uzavřel se tak cyklus konferencí, které jsme na stránkách Ikara sledovali již od roku 2012 – viz články Efektivní informační služby v NTK, Strategické plánování a informační struktury v knihovnách ČR a Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí.

Rylich, Jan. Systém sledování kvality služeb knihovny. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8139>. urn:nbn:cz:ik‐008139. ISSN 1212-5075.

Zpráva z mezinárodního semináře Classification & visualization: Interfaces to knowledge

Opravdu je lepší jeden obrázek než deset tisíc slov?[1] Tato otázka by se mohla stát mottem semináře s názvem Klasifikace a vizualizace: rozhraní k vědění, který se ve dnech 24. – 25. října 2013 konal v prostorách Královské knihovny – Nizozemské národní knihovny v Haagu. Jednalo se o v pořadí již čtvrtou konferenci ve formátu semináře (přednášky následované odbornou diskusí), pořádanou v dvouletých intervalech Konsorciem pro Mezinárodní desetinné třídění (MDT).

Kučerová, Helena. Zpráva z mezinárodního semináře Classification & visualization: Interfaces to knowledge. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8138>. urn:nbn:cz:ik‐008138. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah