Zprávy, reportáže a glosy

Exkurze do Knihovny Právnické fakulty

English title: 
The Library of the Faculty of Law
Abstract: 

With over 185.000 books and 300 journals, the Library of Law of the Charles Faculty in Prague confirms its leading role in the area. Since 1997, when it underwent through a major reconstruction, it provides a place for studying to 200 users, in a wheelchair-accessible manner. The most demanded units of the 800-piece collection of the rare prints were digitized and the SKIP members were able to see some of those, as well as interiors of the library and the whole faculty during their November excursion.

Exkurze do Knihovny Právnické fakulty UK v Praze proběhla 20. listopadu 2013. V knihovně nás vřele přivítala ředitelka knihovny paní PhDr. Jana Mouchová a další milé pracovnice knihovny, které se nám po celou dobu velmi ochotně věnovaly. Ukázaly nám všechny části knihovny, počínaje vstupními prostorami s výpůjčním pultem a počítači s internetem pro uživatele, studovny, zajímavě řešený volný výběr s galerií a točitým schodištěm, zasedací místnosti i zázemí knihovny.

Pillerová, Vladana. Exkurze do Knihovny Právnické fakulty. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 12 [cit. 18.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8104>. urn:nbn:cz:ik‐008104. ISSN 1212-5075.

Zápisky z Frankfurtu 2013 (o sambě, kafkolozích, brazilských lidožroutech a fantomech)

English title: 
The notes from Frankfurt 2013 (about samba, Kafkologies, Brazilian cannibals and phantoms)
Abstract: 

The official guest of this year’s Book festival in Frankfurt, Germany, was Brasil, bringing most of its stereotypical attributes: Music, football, architecture. Paolo Coelho was not. The author who brought Brazilian literature to world’s attention decided to protest against the choice of authors who were invited to the festival. The Alice Munro Nobel prize must have came as a big surprise; this lady was missing at first as well. We could not miss the German promotional project Attention, Book as well as involving debates on Kafka, The author of this article leaves with a question: When is the Czech Republic going to be the official guest of he festival?

Země plná hlasů – tak znělo heslo charakterizující oficiálního hosta letošního Frankfurtského knižního veletrhu, Brazílii. Zemi, jejíž prestiž a sebevědomí na mezinárodním poli stoupá, která „našla novou identitu jako silnější hráč v regionu i ve světě“ (Verena Meier), takže se v relativně krátké době po druhé ujala role oficiálního hosta veletrhu (předtím jím byla roku už 1994 se sloganem „soutok kultur“).

Lukavec, Jan. Zápisky z Frankfurtu 2013 (o sambě, kafkolozích, brazilských lidožroutech a fantomech). Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 18.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8090>. urn:nbn:cz:ik‐008090. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze 6. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

English title: 
The 6th Seminar on Accessing Grey Literature focused on research data
Abstract: 

The field of the Grey Literature still deserves our attention, as it deals with many unresolved issues. The sixth annual workshop was hosted by the National Technical Library in Prague and it was very well attended. Over hundred professionals learned about the relationship between the grey literature and research data. This main topic of this year’s workshop included enhanced publications, open licensing, research publication, as well as the responsibly before law or patent protection.

Národní technická knihovna uspořádala 23. října 2013 šestý ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury. Seminář se konal v Ballingově sále v Národní technické knihovně a navštívilo jej přes sto deset účastníků.

Letošní ročník byl tematicky zaměřen na šedou literaturu a výzkumná data. Představen byl v ČR stále ještě relativně nový pojem přidružené publikace (enhanced publications), který spojuje výzkumná data s publikacemi z výzkumu a potažmo i šedou literaturou. Nechyběly ani příspěvky z oblasti práva a problematiky vysokoškolských prací. Seminář navštívili také přednášející ze zahraničí, konkrétně z Německa a ze Slovenska.

Vyčítalová, Hana. Zpráva ze 6. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 18.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8089>. urn:nbn:cz:ik‐008089. ISSN 1212-5075.

Otevření nové budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

English title: 
Opening of the new building of the F. Bartos Library in Zlin
Abstract: 

This article briefly mentions the history of the library presence in Zlin, Czech Republic. As in all other fields significant for the town, Mr. Bata played the key role in establishing stable home for library before the end of the WWII. Today, we can find a new library in the complex bearing his name. The author of this article, who systematically maps the history of librarianship in the area, provides the description and photographs of the new library venue opened on September 27th.

Jak už název napovídá, tématem článku bude otevření nové budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Ale podívejme se nejprve maličko do historie zlínského knihovnictví. Začalo to nejspíše knihovnou Čtenářského spolku. Nejstarší zmínku o této instituci najdeme v díle Karla Stloukala, ve kterém popisuje její založení. Čtenářský spolek měl velký podíl na pozvednutí kulturní úrovně obyvatel Zlína. Navíc svoji knihovnu převedl z různých důvodů a pod tíhou okolností na město Zlín, a tak vznikla městská knihovna. [1]

Salátová, Renáta. Otevření nové budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 18.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8087>. urn:nbn:cz:ik‐008087. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře Open Access aneb Open your mind! 2013

English title: 
A Report from the Workshop on Open Access
Abstract: 

Green open access and Gold Open Access were discussed during the third annual workshop in the National Technical Library in Prague. It presented some explosive ideas and unleashed a stormy debate. The science can be conceived as goods for sale and something that is here mainly for its evaluation. What should financing of science be like? What tools are there and what role is of libraries in this business? The positives and negatives of different ways to publish were compared and put in contrast with a voice from the professional publisher, and even an amateur ornithologist.

Dne 24. 10. 2013 se v Ballingově sále Národní technické knihovny (NTK) uskutečnil již třetí ročník semináře Open Access aneb Open your mind!. Seminář uspořádala pro odbornou veřejnost NTK ve spolupráci ChemTK v rámci mezinárodní akce na podporu otevřeného přístupu (open access, OA) k výsledkům vědy a výzkumu Open Access Week.  Programu se jako již tradičně kromě publikujících vědců a ostatních zájemců o problematiku otevřeného přístupu zúčastnilo velké množství knihovníků. Seminář byl streamován na stránkách časopisu Ikaros a také na některých univerzitách.

Vyčítalová, Anna. Zpráva ze semináře Open Access aneb Open your mind! 2013. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 18.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8086>. urn:nbn:cz:ik‐008086. ISSN 1212-5075.

Setkání knihovníků a nakladatelů aneb Jak prodat knihu knihovně

Podnázev: 
Setkání při příležitosti 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě
English title: 
The best way to sell a book to library
Abstract: 

Problems in the communication between the libraries and publishing houses do exist. Missing annotations, ISBN numbers, or obligatory copy… An excellent idea of a debate between people working in both worlds took a place during the 23th Annual Fall Book Fair in Havlickuv Brod. The discussion let participants know better the reasons for certain actions. It also provided the participants with interesting statistics from the Czech book environment.

V rámci 23. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, 18. a 19. října 2013, se díky PhDr. Markétě Hejkalové, organizátorce veletrhu a Ing. Aleši Brožkovi, řediteli Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, uskutečnilo první setkání knihovníků s nakladateli tváří v tvář, nazvaném Jak prodat knihu knihovně. Do salonku Kulturního domu přišli zástupci z řad nakladatelů a knihovníků – akvizitérů, aby si promluvili o vztazích nakladatelů a knihoven.

Szaffnerová, Denisa. Setkání knihovníků a nakladatelů aneb Jak prodat knihu knihovně. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 18.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8084>. urn:nbn:cz:ik‐008084. ISSN 1212-5075.

41. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 21. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN

English title: 
The 41st annual meeting of the International ISBN Agency and the 21st meeting of the International ISMN Agency
Abstract: 

Presented is a brief review of the 41st annual meeting International ISBN Agency and the 21st meeting of the International ISMN Agency. The main topics of the ISBN meeting were: revision of the ISO 2108 standard, new edition of the Publishers’ International ISBN Directory, new design of the website, regional meetings and financing matters. Following is information about related standard numbers or programs (Arrow Plus, ISNI, ISTC, ISRC). The ISMN meeting dealt with the developments of the system as whole and in individual countries, changes in the website, activities of the International Agency and financing matters.

Letošní společná zasedání Mezinárodních agentur ISBN a ISMN se sice konala v jedné zemi – Spojených státech amerických – ale na různých místech. ISBN v New Yorku (v hotelu Grand Hyatt), ISMN v sídle Národní agentury ISMN Spojených států v Kongresové knihovně (v její Jeffersonově budově) ve Washingtonu. Řada delegátů se zúčastnila obou zasedání a z New Yorku do Washingtonu se přesunula vlakem.

Jeřábek, Antonín. 41. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 21. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 18.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8083>. urn:nbn:cz:ik‐008083. ISSN 1212-5075.

Exkurze do Knihovny Václava Havla

English title: 
Visiting Vaclav Havel Library
Abstract: 

The Vaclav Havel Library is a NGO founded in 2004, located in the center of Prague. A permanent exhibition mapping Havel’s life is open in conjunction with the library at a different location. The main purpose of the library is to collect different material, digitize and preserve the heritage of the President.

Dvacet čtyři profesionálů sdružených v organizaci SKIP se na konci září tohoto roku sešlo v Kateřinské ulici v Praze, aby společně zavítalo do Knihovny Václava Havla. Knihovna nese status obecně prospěšné organizace a stará se o uchovávání a šíření odkazu našeho bývalého pana prezidenta. Otevřena je každé úterý od 9-17 hodin.

Mimoto může veřejnost navštívit i stálou expozici, která je přístupná celý týden kromě pondělí od 12-18 hodin. Tu najdeme v Řetězové ulici na Praze 1 v prostorách bývalé Galerie Montmartre pod názvem „Václav Havel: Český mýtus aneb Havel v kostce“. V těchto prostorách pořádá knihovna též semináře, autorská čtení, výstavy, koncerty a divadelní představení.

Salátová, Renáta. Exkurze do Knihovny Václava Havla. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 18.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8082>. urn:nbn:cz:ik‐008082. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách

Seminář Evergreen v českých knihovnách, který se uskutečnil 8. října 2013 v Národní knihovně ČR a který uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, byl první odbornou akcí věnovanou knihovnímu softwaru Evergreen v ČR. Seminář byl hojně navštíven, zúčastnilo se jej přibližně padesát zájemců.

Šmilauer, Bohdan. Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 18.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8071>. urn:nbn:cz:ik‐008071. ISSN 1212-5075.

Projekt Di-XL a mezinárodní seminář o celoživotním vzdělávání

V prostorách Masarykovy koleje a na půdě Národní technické knihovny proběhl 19. a 20. září mezinárodní seminář s tématem rozvoje partnerství a spolupráce na šíření a využívání výsledků celoživotního vzdělávání (CŽV) mezi knihovnami a institucemi poskytujícími CŽV.

V rámci semináře byl identifikován velký potenciál knihoven na využívání výsledků programů celoživotního vzdělávání, stejně jako výhody, které knihovny budou mít z účasti na tomto procesu. Propagace a využívání výsledků projektů CŽV bude významným přínosem pro místní komunity, zejména pokud jde o zvýšení možnosti vzdělávání a odborné přípravy v zaměstnání. Na semináři vystoupily zástupkyně z  organizací poskytující celoživotní vzdělávání z Lotyšska a Litvy a zároveň zástupkyně z knihoven z České republiky a Lotyšska.

Seminář byl realizován v rámci projektu Di-XL (Využití a šíření výsledků Programu celoživotního učení prostřednictvím knihoven: efektivně a udržitelně), na němž se NTK podílí jako jeden z partnerů projektu.

Hornová, Magdalena. Projekt Di-XL a mezinárodní seminář o celoživotním vzdělávání. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 18.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8056>. urn:nbn:cz:ik‐008056. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah