Zprávy, reportáže a glosy [1]

Ohlédnutí za 20 lety konference Inforum

Konference o profesionálních informačních zdrojích Inforum letos dospěla ke svému 20. ročníku. Požádali jsme proto její pořadatele, aby se při této příležitosti ohlédli do minulosti a současně nás nechali trochu nahlédnout do zákulisí.

Informace ’93 aneb Jak to všechno začalo

Pokud bychom chtěli být skutečně důkladní, historie Infora je vlastně delší než dvacet ročníků: sahá totiž až do začátku dubna 1993, kdy se v pražském hotelu Krystal uskutečnila konference Informace ’93. Měla úplně jiný „profil“ než současné Inforum – byla totiž zaměřena výhradně na zdroje obchodních informací. Asi 160 účastníkům (pracovníkům managementu firem, knihovníkům a studentům) byly představeny u nás horké novinky v oblasti informačních technologií: CD-ROM a mechaniky (dnes stěží uvěříme, že byly jednorychlostní) na jejich spuštění a online přístup (opět pro ty, co nejsou pamětníky, zní jako z „informačního pravěku“ fakt, že se používalo vytáčené připojení přes telefonní linku s minimální rychlostí a obslužný terminálový program s příkazovou řádkou).

Vojtášek, Filip. Ohlédnutí za 20 lety konference Inforum. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 8 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8254>. urn:nbn:cz:ik‐008254. ISSN 1212-5075.

Jak zviditelnit knihovnu a její služby

V pondělí 26. května, tedy jako tradičně den před zahájením konference Inforum, se konaly dva zajímavé workshopy se zahraničními lektory: "Jak zviditelnit knihovnu a její služby" a "Vše, co jste se chtěli dozvědět o discovery systému, ale báli jste se zeptat!". První workshop se konal v Akademii věd České republiky, ten druhý v prostorách CERGE-EI.

Zatímco obsahu samotné konference se věnuje ve svém článku Martin Krčál, já bych zde rád alespoň v krátkosti přiblížil obsah pondělního workshopu. Lektorkami wokshopu byly Linda Vidlund a Cecilia Petersson ze švédské Uppsala University Library a ve svém příspěvku se věnovaly především marketingovému využití moderních technologií, jako jsou QR kódy či tzv. "rozšířená realita". Obě technologie jsou poměrně zajímavé a už dnes relativně snadno dostupné, a jejich využití by mohlo přilákat nové uživatele a více zapojit ty stávající.

Rylich, Jan. Jak zviditelnit knihovnu a její služby. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 8 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8253>. urn:nbn:cz:ik‐008253. ISSN 1212-5075.

Inforum 2014

Podnázev: 
Ohlédnutí za 20. ročníkem konference Inforum

Jubilejní dvacátý ročník konference Inforum se konal 27.-28. 5. 2014 již tradičně v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Oproti předchozím ročníkům došlo ke zkrácení o jeden den, což rozhodně celé akci prospělo. Zatímco v minulých letech bylo patrné, že organizátoři program sestavovali jen velmi těžce, při pohledu na letošní agendu jsem byl mile překvapen množstvím zajímavých témat, zejména v učebně D. Začněme ale od začátku.

Krčál, Martin. Inforum 2014. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 8 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8252>. urn:nbn:cz:ik‐008252. ISSN 1212-5075.

Exkurze do pobočky Městské knihovny v Praze v Bohnicích

English title: 
Municipal library Bohnice
Abstract: 

At the end of May, the SKIP members visited the municipal library branch at Bohnice. The library was renovated in and out: while the building was insulated, the inner space saw an addition of children’s department. Also, the vinyl records are now being lent here.

Dne 29. května 2014 se uskutečnila exkurze pro členy pražské organizace SKIP v revitalizované pobočce MKP v Bohnicích.  Knihovna sídlí v kulturním domě Krakov, ve kterém probíhala od podzimu 2013 do jara 2014 výměna nového pláště budovy. Při této příležitosti byla pobočka revitalizována. Došlo k úpravě interiéru, děti získaly vlastní oddělení, přibylo pohodlné sezení, zrekonstruováno bylo sociální zařízení a vyměněna byla opotřebovaná podlahová krytina. Knihovna byla znovu otevřena 5. května 2014.

Pillerová, Vladana. Exkurze do pobočky Městské knihovny v Praze v Bohnicích. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8246>. urn:nbn:cz:ik‐008246. ISSN 1212-5075.

Exkurze do Sedmičky - nově otevřené pobočky MKP

English title: 
Municipal Library „Seven“
Abstract: 

On Wednesday, 25 June 2014 the SKIP members visited the new library in Prague 7 called „Seven“. This library has been opened on the 16th of June 2014 on the street of Tusarova near the tram station. It offers a good access, modern facilities and services and welcoming atmosphere.

Ve středu 25. června 2014 se pod záštitou pražské organizace SKIP uskutečnila exkurze do nově otevřené pobočky MKP v Holešovicích tzv. „Sedmičky“. Sedmička byla otevřena dne 16. června 2014 v upraveném prostoru v ulici Tusarova v blízkosti tramvajové zastávky a na první pohled působí velmi příjemným dojmem. Vznikla spojením pobočky na Ortenově náměstí a pobočky na Letné, které se obě nacházely v nevyhovujících prostorách. Knihovna má v této části Prahy dlouhou tradici - první veřejná čítárna byla otevřena již v roce 1903.

Smetanová, Dana. Exkurze do Sedmičky - nově otevřené pobočky MKP. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8245>. urn:nbn:cz:ik‐008245. ISSN 1212-5075.

Ohlédnutí za čtenářskými kvízy ve Vědecké knihovně UJEP

English title: 
The reader’s quizzes in UJEP
Abstract: 

March, the month of readers, deserves a special attention from libraries. Librarians at the scientific library of Ústí nad Labem prepared an annual quizz for their readers and this article brings you up to date about the results of this knowledge test. As expected, this year’s increased overall in difficulty resulted in somewhat lower number of participants, but there were cases of readers answering all the questions correctly.

V březnu letošního roku připravila naše knihovna pro své čtenáře v rámci Března, měsíce čtenářů, stejně jako minulý rok vědomostní kvíz. Kvízy samotné, jejich obsah i forma, odměny pro vítěze i účast čtenářů se však jednotlivé roky výrazně lišily, a my bychom se s Vámi rádi podělili o to, jak kvízy vypadaly, jak probíhaly a jak byly vyhodnoceny.

Finsterlová, Eliška. Ohlédnutí za čtenářskými kvízy ve Vědecké knihovně UJEP. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8243>. urn:nbn:cz:ik‐008243. ISSN 1212-5075.

Zápisky ze Světa knihy 2014 aneb o „Hrabalsku“ a bulváru

English title: 
Notes from the Book World 2014 – About Hrabal and tabloids

Popatřme např. na Maďary. Že jsou našimi pokrevními nepřáteli, nesmí nás mýlit; právě od nepřítele je nejlépe se učit.“ Takto vyjadřoval roku 1881 český postoj ke svému jihovýchodnímu sousedovi Josef Holeček. Během první světové války pak T. G. Masaryk a E. Beneš brojili proti slovenskému útlaku prováděnému „mongolskými“ Maďary“, a v meziválečném období se u nás někdy o Maďarech psalo jako o „asiatské sběři“, která prý „po staletí řádila k vyhubení slovanského živlu“, a Karel Kálal dokonce nesmlouvavě, přímočaře a bez servítků vyhlašoval: „Na takový hnusný národ nesmí slunce svítit, Maďaři zmizí z povrchu země dřív, než jak předpověděl Palacký.“ (A v téže době v Maďarsku funguje organizace nazvaná Liga národů utlačovaných Čechy).

Kálalova slova se nevyplnila, vzájemné antipatie od té doby do jisté míry vyvanuly, ale stejně je namístě se ptát: Mohou být pro nás dnes Maďaři i něčím více než národem, v němž podle převažujícího současného mediálního obrazu především silně vzrůstá antisemitismus a antiromské nálady, národem vedeným nacionalistickým premiérem?

Lukavec, Jan. Zápisky ze Světa knihy 2014 aneb o „Hrabalsku“ a bulváru. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 6 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8224>. urn:nbn:cz:ik‐008224. ISSN 1212-5075.

Festival Slovesná jar v znamení storočnice Bohumila Hrabala

English title: 
Slovesná jar, the oldest literary festival in Slovakia and the anniversary of Bohumil Hrabal
Abstract: 

The 48th annual festival of literature took place in Martin, Slovakia, at the beginning of June. This article briefs about the importance of the event and focuses on one part of the program: the 100th birth anniversary of the Czech author Bohumil Hrabal, which was remembered with a debate on his work and life.

V dňoch 3.- 6. júna 2014 sa uskutočnil v Martine 48. ročník Slovesnej jari, ktorý bol venovaný 20. výročiu prijatia zákona o Martine ako Centre národnej kultúry Slovákov. Najstarší literárny festival na Slovensku otvorila vernisáž výstavy obrazov Vincenta Hložníka, významného maliara, grafika, ilustrátora a činiteľ kultúry, pri príležitosti jeho nedožitých 100. narodenín.

Slovenský literárny ústav v spolupráci s Vydavateľstvom Matice Slovenskej uviedol edičný projekt Modrá katedrála, v ktorom sa predstavila s prvotinou mladá poetka Oľga Gluštíková a jej hostia. Organizátori nezabudli ani na významné výročia ďalších spisovateľov. Pripomenuli si storočnicu narodenia turčianskej rodáčky Hany Zelinovej a slávneho českého spisovateľa Bohumila Hrabala.

Poláková, Ivana. Festival Slovesná jar v znamení storočnice Bohumila Hrabala. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 6 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8221>. urn:nbn:cz:ik‐008221. ISSN 1212-5075.

Zvukové knihy v roce 2014

English title: 
Audio Libraries in 2014
Abstract: 

Annual workshop discussing the present situation in audio libraries took place in Třebíč, Czech Republic. Particular libraries were introduced and changes influencing the function of libraries were introduced. Since 2014, for example, there is a flat fee for audio downloads from the Digital Library. The expected influence of the new copyright law of the Czech Republic was also a topic for discussion.

Opět po roce se sešli pracovníci zvukových oddělení a oddělení práce se zdravotně postiženým čtenářem v Městské knihovně v Třebíči na semináři „Zvukové knihy v roce 2014“, který se konal 8. dubna 2014. Pro kolegyně a kolegy ze zvukových oddělení knihoven ČR byl připravený následující program:

Němcová, Jitka. Zvukové knihy v roce 2014. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8208>. urn:nbn:cz:ik‐008208. ISSN 1212-5075.

Návštěva Katedry elektronického obrazu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Podnázev: 
Pražská Nová média na výletě
English title: 
Prague New Media on the road: visiting the department of Electronic Image in Ústí nad Labem
Abstract: 

A report from the excursion of students of the New Media Studies from the Institute of Information Studies and Librarianship at the Charles University of Prague to the Faculty of Art and Design, Department of Electronic Image of the University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem.

V půli dubna jsme se studenty nových médií (Studia nových médií na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK) vypravili na exkurzi na ústeckou Fakultu umění a designu, konkrétně katedru elektronického obrazu. Byl krásný slunečný den a my procházeli město, kam mnozí pražští studenti přijeli vůbec poprvé, z výšky na nás shlížel majestátní Střekov a romantická Větruše a my procházeli kolem proslulé “vany” budovy Krajského úřadu, hotelu Vladimír, soch se šeříky v kamenných dlaních a také množství většinou poměrně bizarních kašen, které jsou tady zřejmě velmi oblíbené.

Malečková, Dita. Návštěva Katedry elektronického obrazu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8207>. urn:nbn:cz:ik‐008207. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah