Zprávy, reportáže a glosy

Exkurze do Archivu a Knihovny Národního divadla

English title: 
The Archive and Library of the National Theater: Ten Thousand names
Abstract: 

The Archive of the National Theater offers precious collections of various printed material documenting everyday life of the theater, including posters, newspaper clippings or accounting records. The set designs by well-known authors or photographs are also to be found here. Information on over 10 thousand of people associated with the field of theater may be studied even by the general public. The library is open twice a week and its major task of digitizing the items of the Archive is now nearly completed.

Dne 21. ledna měli členové pražské organizace SKIP možnost podívat se do velmi zajímavého Archivu a Knihovny Národního divadla. Vedoucí archivu je Mgr. Zdena Benešová a pracuje zde od roku 1974. Budova se nachází v budově na Anenském náměstí v centru Prahy, do které se přestěhoval z budovy ND v roce 1977.

Pillerová, Vladana. Exkurze do Archivu a Knihovny Národního divadla. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 4 [cit. 30.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8190>. urn:nbn:cz:ik‐008190. ISSN 1212-5075.

Učitelský summit 2014

V sobotu 14. dubna 2014 se v prostorách International School of Prague konal v pořadí již čtvrtý ročník Učitelského summitu. Stejně jako v předchozích letech se i Učitelský summit 2014 věnoval využití Apple technologií ve vzdělání. Organizátorem akce byla jako již tradičně společnost 24U.

Rylich, Jan. Učitelský summit 2014. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 4 [cit. 30.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8188>. urn:nbn:cz:ik‐008188. ISSN 1212-5075.

Rybářská knihovna ve Vodňanech v novém

English title: 
Fisheries library in Vodňany in a new way
Abstract: 

Fisheries library in Vodňany is part of the Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology since its foundation in 1921. The library acquired new facilities in the renovated premises of the Faculty of Fisheries and Protection of Waters of the University of South Bohemia. It is now a branch of Academic Libraries in the University of South Bohemia. The library is a member of International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centers (IAMSLIC) and provides information services to students and staff of the university, but also to the community of professionals. The library manages unique specialized book and journal collection in the field of fisheries, aquaculture, ichthyology and of the related sciences.

Rybářská knihovna ve Vodňanech působí při Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém od jeho založení v roce 1921. V létě 2013 se její fond znovu vrátil do Vodňan a knihovna získala nové zázemí v prostorách zrekonstruované budovy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, nyní jako pobočka Akademické knihovny Jihočeské univerzity při Fakultě rybářství a ochrany vod JU.

Bendová, Vladimíra. Rybářská knihovna ve Vodňanech v novém. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 3 [cit. 30.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8178>. urn:nbn:cz:ik‐008178. ISSN 1212-5075.

Nikoliv veletrh, ale salón! - Zážitky z Paříže 2014

Podnázev: 
Knižní salón v Paříži (21. - 24. 3. 2014)
English title: 
Not a fair, but a salon! - Recollections of Paris 2014
Abstract: 

The "salon du livre" in Paris is expected to be largely francophone, and in 2014, it was. But the districts of France, along with Belgium, Wallonie-Bruxelles, Switzerland and former French colonies also welcomed presence of other countries as well. Surprisingly, it did not appear as the book production prepared for the 100th anniversary of WWI. This event marked yet another anniversary: the birth of Julio Cortázar, a largely promoted topic at the Argentinean exposition. Numerous book signing and various prizes granting or exhibitions only added to the pleasant atmosphere of this year's book fair.

Ano, v Paříži nemají knižní veletrh (foire du livre), ale knižní salón (salon du livre). A letos již 34. ročník. Veletrh se konal jako obvykle na výstavišti Porte de Versailles. Denně otevřeno pro široké publikum, pouze pondělní dopoledne rezervováno odborné veřejnosti. Ta si mohla předem zajistit po internetu permanentku zdarma. Znamenalo to zaregistrovat se a oskenovat dokument, který potvrzuje, že dotyčná osoba je opravdu „odborným návštěvníkem“. Kromě toho si „neodborná“ veřejnost  mohla s předstihem zařídit tzv.

Burešová, Irena. Nikoliv veletrh, ale salón! - Zážitky z Paříže 2014. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 3 [cit. 30.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8176>. urn:nbn:cz:ik‐008176. ISSN 1212-5075.

Exkurze do Parlamentní knihovny

English title: 
The Parliamentary Library of the Czech Republic
Abstract: 

The Association of Library and Information Professionals (SKIP) visited the Parliamentary Library, which is the oldest part of the Czech Parliament administrative. It is open for on-site studying and also manages the digital repository which is utilized by ca. seventeen hundreds users every day. In this article, a brief history and function of the library is introduced.

Exkurze pražské organizace SKIPu do Parlamentní knihovny Parlamentu České republiky proběhla 17. února 2014. V knihovně nás vřele přivítal ředitel knihovny pan PhDr. Karel Sosna. Parlamentní knihovna je nejstarší součástí administrativy Parlamentu ČR (zal. 1858, před 155 lety) a odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Poskytuje informační a knihovnické služby poslancům a senátorům, orgánům Poslanecké sněmovny a Senátu, zaměstnancům Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu a dalším institucím a uživatelům. Parlamentní knihovna je veřejnou knihovnou ve smyslu knihovního zákona a poskytuje veřejné knihovnické a informační služby. Externím uživatelům jsou služby poskytovány jen prezenčně a přístup do prostor knihovny je umožněn v souladu se směrnicemi pro zajišťování ochrany objektů Poslanecké sněmovny a Senátu.

Záviška, Michal. Exkurze do Parlamentní knihovny. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 3 [cit. 30.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8175>. urn:nbn:cz:ik‐008175. ISSN 1212-5075.

Zápisky z Lipska 2014 (o Švýcarsku a velikánech)

English title: 
Notes from Leipzig (about Switzerland and the greats)
Abstract: 

The visit to the Leipzig book festival 2014 uncovered the country in its heart: Switzerland. The author of this review mentions other countries as well, namely the expositions and authors representing Germany, Czech Republic or Ukraine, to name a few. The anniversary of the WWI remembered within the festival or the interactive events for visitors are also mentioned in this article.

Při jízdě vlakem z Prahy na Lipský knižní veletrh člověk chtě nechtě několik desítek minut projíždí úchvatnými partiemi mohutně se tyčících skal Českosaského Švýcarska. Letos na něj ovšem Švýcarsko, to skutečné, či alespoň jeho knižní vyslanci, čekalo přímo v srdci veletrhu. Bylo totiž hlavní hostující zemí. Působivé expozici dominovala švýcarská vlajka ve vizuálně nápaditém třídimenzionálním ztvárnění. Díky jejímu umístění na stropě ji bylo možné pozorovat z mnoha možných úhlů a celému prostoru dávala symetrii a řád.

Lukavec, Jan. Zápisky z Lipska 2014 (o Švýcarsku a velikánech). Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 3 [cit. 30.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8174>. urn:nbn:cz:ik‐008174. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře Svoboda na Internetu a kyberbezpečnost

English title: 
A report from the workshop on Freedom on the Internet and Cybersecurity
Abstract: 
Freedom on the internet and cybersecurity are two different topics covered by a workshop attended by experts from Sweden and the Czech Republic in mid-January in Prague. Digital Divide, Transparency, Trust and Competence were mentioned and outlined the framework of the half-day workshop which was attended by some 30 experts and students interested in the field.

Málokteré téma je v posledních letech tak hojně diskutované jako téma bezpečnosti - až už v běžném životě či na internetu. Po celém světě probíhají diskuse o hledání hranice mezi bezpečností a soukromím - někteří internet vnímají jako místo naprosté svobody, do které by nikdo neměl zasahovat; jiné země se naopak vydaly cestou cenzury a blacklistů. A vedle kyberkriminality a potenciálních bezpečnostích rizik narážíme i na problémy opačné - tj. zbytečně drahá bezpečnostní opatření, jejichž přínos je někdy přinejmenším diskutabilní.

A právě některým takoým tematům se věnoval lednový seminář o internetové bezpečnosti v informačním centru Evropské komise. Švédská ambasáda v Praze sem v pátek 17. ledna sezvala pestrou škálu diskutujících, kteří nastínili zajímavé momenty, kterými se dnes vlády zemí i odborníci nejrůznějších zasvěcených organizací zaobírají. A to je více než dobře, protože – jak naznačil moderátor setkání Tomáš Rezek z Asociace pro mezinárodní otázky – kyberbezpečnost dnes není zcela virtuálním tématem. Má velmi reálné dopady, nezřídka hmotné. Pokud tedy v kapse nosíte veškeré své elektronické já – e-maily, fotografie, přístup k elektronickému bankovnictví atp. - stejně jako např. první tajemník velvyslanectví Niklas Bennwik, který účastníky na úvod srdečně uvítal - je toto pro vás otázka de facto zásadní.

Farkas, Pavel. Zpráva ze semináře Svoboda na Internetu a kyberbezpečnost. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 30.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8159>. urn:nbn:cz:ik‐008159. ISSN 1212-5075.

Open Access Week 2013 v ČR

English title: 
The Czech Open Access Week 2013
Abstract: 

The Week promoting Open Access gains popularity and gains strength and seemingly has an impact on community. This article brings the reader up to date on the fourth annual event, its promoting and particular activities. For example, the idea of public support from well known scientists proved to be a successful way of promoting, but there still are challenges left ahead. It is expected that in 2014, a new way of financing of electronic access to the scientific resources will be lined up. Similarly significant will be a new evaluating methodology of the scientific bodies, which is expected to be implemented after 2015.

Úvod

Open Access Week konaný počtvrté v České republice sklízel úrodu z předchozích let. Projevilo se to jednak tím, že v propagaci otevřeného přístupu byly využity nápady a zkušenosti z předchozích ročníků, a hlavně tím, že během podzimu přibyli další tři čeští signatáři Berlínské deklarace (celkem máme 9 signatářů od roku 2008).

Rygelová, Pavla. Open Access Week 2013 v ČR. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 30.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8157>. urn:nbn:cz:ik‐008157. ISSN 1212-5075.

Berlin Open Access Conference 2013: 10. výročí Berlínské deklarace

English title: 
Berlin Open Access conference: the 10th anniversary of the Berlin declaration
Abstract: 

The tenth anniversary of the Berlin declaration brought together the most interesting participants to attend a conference on Open Access. Exciting speeches were anchored in earth-shaking thoughts on knowledge distribution. The review process of scientific papers was also discussed. There are three important outcomes of the conference, in order to achieve 90 per cent of freely accessible scientific texts in the near future. Forcing the interoperability of repositories, finding new ways of open publication while keeping the high standard, and cooperation as a way to get a functional and stable system of the publication process.

V roce 2013 uběhlo deset let od podpisu Berlínské deklarace. Desetiletému výročí byla logicky věnována v pořadí jedenáctá Berlin Open Access Conference (Berlin11), konaná ve dnech 19.-20. listopadu 2013 v Berlíně pod záštitou německé vědecké společnosti Max Planck Society, která v roce 2003 iniciovala vznik samotné deklarace. Oslava významného milníku pro hnutí otevřeného přístupu učinila z konference exkluzivní záležitost, od níž se dal očekávat nabitý program, významní přednášející, inspirující a slavnostní atmosféra.

Rygelová, Pavla. Berlin Open Access Conference 2013: 10. výročí Berlínské deklarace. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 30.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8156>. urn:nbn:cz:ik‐008156. ISSN 1212-5075.

Nový web věnovaný prof. Karlu Kuchařovi

English title: 
A new web on prof. Karel Kuchař
Abstract: 

Recently, we were remembering 100th anniversary of birth of an important Czech geographer and cartographer, prof. Karel Kuchař. Two significant events were going along this mark, at the end of 2013: Opening of the Map Collection at the Charles university and launching a web site dedicated to the life and work of prof. Kuchař. The very diverse collection was put together by the Geographic Library and the Map Collection thanks to the heirs of this important scientist. The web contains also references to the work of other interesting figures as well as materials from different countries.

V posledních letech si bylo možné připomenout odkaz prof. Karla Kuchaře při několika příležitostech. Po oslavách 100. výročí narození tohoto významného českého geografa a kartografa následovalo zpřístupnění Kuchařovy kartografické galerie v rámci znovuotevření zrekonstruované Mapové sbírky Univerzity Karlovy v Praze v roce 2013. Ještě v témže roce uvedl kolektiv Geografické knihovny a Mapové sbírky v život projekt webových stránek věnovaných jednomu z nejvýznamnějších představitelů tzv. albertovské školy.

Chrást, Josef. Nový web věnovaný prof. Karlu Kuchařovi. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 30.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8155>. urn:nbn:cz:ik‐008155. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah