Svět mimo internet

Týden v mrtvém domě

Vím, že citlivost na události v ČR po letošním desátém srpnu je různá nejen mezi mými známými, ale je zcela odlišná i v postižených regionech. Znovu jsem slyšela - dobře jim tak, Pražákům, i na ně konečně došlo. A ještě si dělají srandu! Údernost jednotlivých SMS a vtipů, které se vyrojily ještě za povodně, mnohdy zabila křehká přátelství mezi odesílatelem a příjemcem.

Tafatová, Věra. Týden v mrtvém domě. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 13 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1260>. urn:nbn:cz:ik‐001260. ISSN 1212-5075.

Vánoční koncert

V refektáři kláštera Emauzy se 19. prosince (snad) již tradičně konal vánoční koncert, kterého se (také již tradičně) zúčastnila redakce Ikara v plném počtu a to dokonce včetně jejích nejbližších příznivců (TS a MM). Na G.F. Haendelova Mesiáše nás totiž pozvala Iva Celbová, členka redakce a jedna z účinkujících.
Jedličková, Petra. Vánoční koncert. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/292>. urn:nbn:cz:ik‐000292. ISSN 1212-5075.

Londýn: Konzervativismus nebo konzervace?

gb5.jpg Začnu, tak namátkou, novou Britskou knihovnou. Budova je to skutečně monumentální, vedle Klementina by se neztratila. Socha na fotografii je I. Newton, před knihovnou.
Jonáková, Karolina. Londýn: Konzervativismus nebo konzervace?. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/293>. urn:nbn:cz:ik‐000293. ISSN 1212-5075.

Poslední varování

Reklamní kampaň hlásající otevření supernového největšího extra hypermarketu XY (to je totiž úplně jedno kterého) zabrala. Přes sjezdem z dálnice zácpa, na parkoviště fronta, rvačka o košíky. Šťastlivci, kterým se podařilo ukořistiti extra velký hyperkošík, se ženou utrácet své korunky.

Jedličková, Petra. Poslední varování. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/460>. urn:nbn:cz:ik‐000460. ISSN 1212-5075.

Velština, nejstarší jazyk v Británii, prožívá renesanci

O jazycích, které se vztahují k Britským ostrovům, jako velština (angl. Welsh, velš. Cymraeg), cornwallština (Cornish), gaelština (Gaelic), bretonština (Breton) a manx (Manx - jazyk, kterým se mluvilo na ostrově Man), jsem sice slyšela, ale považovala jsem je za jazyky mrtvé nebo spadající spíše do oblasti folklórní.
Tomanová, Eva. Velština, nejstarší jazyk v Británii, prožívá renesanci. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/280>. urn:nbn:cz:ik‐000280. ISSN 1212-5075.

Letní krušné chvíle mobilního telefonisty

Zatímco leckdo se na léto se těší jako na smilování, že vypadne z výhně velkoměsta k rybníku nebo k moři, mobilnímu telefonistovi (dále jen MT), takto novému lidskému druhu zrodivšímu se v důsledku prudkého vývoje na poli komunikačních technologií, radost z možného úprku nesdílí, jakkoli podvědomě by chtěl ostatní následovat. Důvodem je posedlost moci být zastižen a moci zastihnout kdykoliv a kdekoliv. Dokud se služebně nebo soukromě pohybuje po velkoměstě, občas s rukou nepřirozeně zalomenou za uchem v úhlu 35 až 45 stupňů a ja
Vojtášek, Filip. Letní krušné chvíle mobilního telefonisty. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/281>. urn:nbn:cz:ik‐000281. ISSN 1212-5075.

Sedmero belgických zastavení

4.jpg Krása belgických měst rozhodně nekončí v Bruselu. Na březích Maasy naleznete tři kilometry dlouhé město-ulici Dinant. Dominantou je gotický kostel v popředí mohutného skalního masivu.
Jonáková, Karolina. Sedmero belgických zastavení. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/167>. urn:nbn:cz:ik‐000167. ISSN 1212-5075.

Luxembourg - město bank a Evropské unie

1.jpg Při příjezdu do Luxembourgu vás již nevítá vlajka velkovévody, nýbrž vlajka Evropské unie.
Jonáková, Karolina. Luxembourg - město bank a Evropské unie. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/146>. urn:nbn:cz:ik‐000146. ISSN 1212-5075.

Reserve nebo Reservation?

Během mého pobytu ve Frederictonu, o kterém jsem psala v reportáži v minulém čísle, jsem měla také možnost navštívit místní indiánskou rezervaci s názvem St. Mary Reserve. Když jsem poprvé uslyšela tento název, vůbec bych neřekla, že patří indiánské rezervaci. Ptala jsem se, proč se říká „reserve“ a ne „reservation“, jak říkají Češi. Dostalo se mi vysvětlení, že reserve je hezčí označení, politicky korektní.

Jedličková, Petra. Reserve nebo Reservation?. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/137>. urn:nbn:cz:ik‐000137. ISSN 1212-5075.

V mokřině se troskám nedařilo špatně

Hlouček lidí stojících u hangáru na pardubickém letišti instinktivně zvedl hlavu, když se nad nimi během aviatické poutě 1. června s rachotem přehnal tryskový letoun, ale pak dále kroužili kolem přívěsu, na němž spočívaly trosky německého střemhlavého bombardéru Junkers Ju 87, zvaného Stuka.

Vojtášek, Filip. V mokřině se troskám nedařilo špatně. Ikaros [online]. 1997, roč. 1, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/59>. urn:nbn:cz:ik‐000059. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah