Knihovnická soda

Jak mě ovlivnila Cesta za rozhraním knihovních služeb aneb Klokan v knihovně

Abstract: 

We would expect that a seminar teaches us useful things and skills. It is true. In this article, we learn that the librarian can do it all. And if there is a mayor’s niece in the picture, librarian must do it all. Here is a story about a hidden skill of librarians: a universal genius.

Dobrý den milí čtenáři, jmenuji se Bláža Vomáčková a před čtrnácti dny jsem byla na Cestě za designem knihovních služeb. Zní to vznešeně, ale jednoduše jsme jezdili od knihovny ke knihovně. V pondělí jsem nasedli do autobusu a během čtyř dnů objeli sedm knihoven po celé České republice a sledovali, jak to kde dělají a jak by to mohli dělat lépe.

Vomáčková, Blažena. Jak mě ovlivnila Cesta za rozhraním knihovních služeb aneb Klokan v knihovně. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 13 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7793>. urn:nbn:cz:ik‐007793. ISSN 1212-5075.

Cesta na školení aneb životní investice za dvacet korun

Abstract: 

When you become a sucessful librarian, you have to watch out what you eat. In this text, we discover these unexpected links with shocking results.

Po velkém úspěchu z akce klokan, která následovala po nekonferenci Cesta za designem knihovních služeb, je naše starostka jako vyměněná. Dříve mě nikam na školení nechtěla pouštět, a teď abych někam pořád jezdila, že náhradu do knihovny už zajistí, já se něco nového zase přiučím a knihovna bude vzkvétat. Ano, opravdu použila slovo vzkvétat. Nevím, jestli to nebyla jen skrytá provokace. Moji poznámku o tom, jak mi chtěla z knihovny vyházet všechny živé rostliny a nahradit je umělými velkoryse přeslechla a s povzbudivým úsměvem mě vyprovodila ze dveří. Asi doufá, že teď přivezu minimálně slona.

Vomáčková, Blažena. Cesta na školení aneb životní investice za dvacet korun. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 13 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7792>. urn:nbn:cz:ik‐007792. ISSN 1212-5075.

Bylo - nebylo aneb I tak žila knihovna

Před magickou změnou počáteční číslice letopočtu by možná neškodilo ohlédnout se do minulosti a uvést několik zajímavostí ze života veřejné knihovny v jednom "nejmenovaném" okresním městě. Protože jde o číslo silvestrovské, nahlédneme do minulosti s nadsázkou a humorem.

Otrubová, Alena. Bylo - nebylo aneb I tak žila knihovna. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 12 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1057>. urn:nbn:cz:ik‐001057. ISSN 1212-5075.

Knihovna s humorem

Okresní knihovna v Havlíčkově Brodě připravila v letech 1997 a 1998 pro své čtenáře dvě výstavy pod názvem "Knihovna s humorem," aneb… V prvním roce nesla podnázev "... aneb paní, mohla byste mi to prodloužit?" a v roce 1998 "... aneb knihovna není jen nábytek".
Zde je výběr postřehů a výroků, které byly součástí výstavy.

Statistika netradičně

Knihovní fondy

Knihovní fond Okresní knihovny v Havl. Brodě tvoří 102.000 svazků knih
Vejsadová, Jana. Knihovna s humorem. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 12 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1059>. urn:nbn:cz:ik‐001059. ISSN 1212-5075.

Profesionální deformace

Fakt, že se s železnou pravidelností přistihuji marně se snažíc odemknout dveře vlastního bytu klíči od knihovny, mě přiměl k této úvaze o profesionálních deformacích.

Kdysi dávno mi připadalo, že knihovnictví je tak nevinné povolání, že ke vzniku žádných povahových úchylek ani vést nemůže. Nikoliv, jen se projevují pomalu a plíživě.

Pavlicová, Libuše. Profesionální deformace. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 12 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1060>. urn:nbn:cz:ik‐001060. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah