Rozhovor

O Realitě masmédií Niklase Luhmanna s Katrin Vodrážkovou

Abstract: 

Translating a non-fiction book presents many peculiar difficulties; even more if the author is not living any more and cannot provide feedback or explanations of his theories. A 2014 translation published by the Academia publishing house in Prague deals with the reality of mass media. This interview with the translator gives the opportunity to see the process of translating a book as well insight into the topic of this Luhman’s work in particular.

Dnes se se mnou v malé kavárně na Malé straně sešel Niklas Luhmann, německý filosof médií - i když ne osobně. Hlavní slovo měla Mgr. Katrin Vodrážková, PhD., která se Luhmannovým dílem v posledních letech intenzivně zabývá a české veřejnosti pomáhá zpřístupňovat myšlenky tohoto teoretika. Její překlad knihy Realita masmédií vyšel v únoru tohoto roku v edici “21” nakladatelství Academia a na 13. října se chystá představení knihy v rámci Jinonických informačních pondělků na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK.

Farkas, Pavel; Vodrážková, Katrin. O Realitě masmédií Niklase Luhmanna s Katrin Vodrážkovou. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 9 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8274>. urn:nbn:cz:ik‐008274. ISSN 1212-5075.

Edukácia – Je to len fenomén súčasnosti?

English title: 
Education – just a recent phenomenon?
Abstract: 

In this intervies, acclaimed university professor Miroslav Tuma unveils his views of the recent and future development of the human education. He argues that continuous learning is an exclusively human trait and optimalizing of the education system is a crucial part of a modern life. An updated definition of pedagogy is offered along with specifics of European approaches to education. Realizing that the world today faces multilateral challenges, he lays out questions that are worth thinking about.

Mladá generácia právom vyžaduje, aby sa o ňu spoločnosť zaujímala, aby si všímala ako sa jej darí napĺňať často nesplniteľné ideály, čo všetko musia mladí ľudia urobiť, pre svoju budúcnosť, či to stačí a či nie, a ak áno, prečo sú výsledky ich snaženia také, aké sú. Táto snaha môže mať rôzne podoby a diskusia o týchto problémoch máva aj rôzne mantinely.

Poláková, Ivana; Tuma, Miroslav. Edukácia – Je to len fenomén súčasnosti?. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 9 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8020>. urn:nbn:cz:ik‐008020. ISSN 1212-5075.

S Jitkou Motejzíkovou o světě neslyšících a posílání knih poštou

Abstract: 

In this interview, we focus on the communication of deaf readers. Aside from the motivations of a teacher and worker at the center for deafness, we will learn about the services of the center’s library, which includes the educational DVD concerned parents’ communication with deaf children, collaboration on projects or mailing books to the readers.

Mgr. Jitku Motejzíkovou znám z vysokoškolských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studovala obor Český jazyk a literatura a taktéž „můj“ obor Čeština v komunikaci neslyšících. Scházely jsme se na společných seminářích a přednáškách. Vždy na mě působila jako sečtělá a chytrá dáma, a proto mě vůbec nepřekvapilo, že začala pracovat v Informačním centru o hluchotě, které provozuje Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Ačkoliv v Centru nepracuje od začátku, má lví podíl na současné vysoké úrovni Centra i knihovny se specializovaným fondem, která je jeho součástí. 

Motejzíková, Jitka; Najmanová, Milena. S Jitkou Motejzíkovou o světě neslyšících a posílání knih poštou. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7937>. urn:nbn:cz:ik‐007937. ISSN 1212-5075.

Medaile jsou nejlepším způsobem uchování odkazu dalším generacím

English title: 
Medals are the best way to preserve our heritage for generations
Abstract: 

This interview ponders on medals as the medium that prevails for ages. But how it can be understood generations after issuance? The symbolism used on them may be puzzling, yet desirable so that the medal presents a challenge to a spectator. In good Renaissance families, it was believed that good knowledge of numismatics was part of the excellent education and manners of young men. And even though the times have changed, people still collect the old ones and create new medals today.

S doktorem Tomášem Kleisnerem jsme se sešli ve čtvrtém patře nové budovy Národního muzea. Jeho kabinet je sám o sobě je takovým malým muzeem. Řeč nemohla nepřijít na studijní sbírku, kterou spravuje, stejně jako na zamyšlení nad informační hodnotou, kterou jeho malí kovoví svěřenci přenášejí po generace. Jak dnešní člověk interpretuje významy starodávných medailí – a má vůbec šanci jejich řeči porozumět? Informace, kterou zobrazují, není fotografickým záznamem skutečnosti a mnohdy asi dá člověku zabrat, než rozluští, co chce která vyjádřit. „Medaile ukazují věci, jak by měly být ve tvém ideálním světě,“ říká Tomáš Kleisner. „Ve světě, kde ti nikdo nehází klacky pod nohy a kde je vše dokonalé.

Farkas, Pavel; Kleisner, Tomáš. Medaile jsou nejlepším způsobem uchování odkazu dalším generacím. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7907>. urn:nbn:cz:ik‐007907. ISSN 1212-5075.

Latina není jen jazyk

Abstract: 

Prague-based non-government organization LVPA aims to promote and keep Latin language alive. Their activities involve theater, films and producing a book that introduces Latin language and history to high school students in an amusing way. In this interview, we uncover the context of their activities; learn about their purpose and development of their plans.

Oba měli latinu jako volitelný předmět na střední škole, oba velmi bavila, oba vystudovali latinu a klasickou řečtinu na vysoké škole... není tedy divu, že jsou jejich životy propojeny hlubokým přátelstvím a nadšením pro stejnou věc. S Martinou Vaníkovou a Bořivojem Markem jsem se sešel na půdě Filozofické fakulty UK, v klubu K4 v Celetné ulici, a popovídal si o tzv. mrtvém jazyku, který stojí za velmi živými aktivitami. Martina Vaníková (Martina VANICI) se na vysokou školu přihlásila díky osobnosti středoškolského latináře; stejně tak Bořivoj Marek (Borekius MARCVS) stále s láskou vzpomíná na svou latinářku, která určila jeho další směrování.

Farkas, Pavel; Marek, Bořivoj; Vaníková, Martina. Latina není jen jazyk. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7874>. urn:nbn:cz:ik‐007874. ISSN 1212-5075.

Loňský BookFan uspěl. Nyní se hledá další úspěšný projekt...

Dnes by bylo všechno jinak. Vypracovaný podnikatelský záměr, testování modelů, spolehlivé analýzy... bez toho se peníze vydělávat nedají. Byl to ale vůbec hlavní záměr projektu BookFan? „Nikoliv,“ říká Michal Juhás, jeden z autorů projektu české knižní sociální sítě. „Na začátku projektu jsme se zaměřili hlavně na sociální aspekty, chtěli jsme, abychom měli hodně knih a rozvíjeli komunikaci mezi čtenáři, ale po půl roce jsme zjistili, že jen utrácíme vlastní peníze, ale nic moc nevyděláváme. Dnes více plánujeme a přemýšlíme: před zavedením nových sekcí komunikujeme s nakladatelstvími a e-shopy, ptáme se, co potřebují a za co jsou ochotni zaplatit“.

Farkas, Pavel; Juhás, Michal. Loňský BookFan uspěl. Nyní se hledá další úspěšný projekt.... Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7436>. urn:nbn:cz:ik‐007436. ISSN 1212-5075.

O nové podobě projektu Citace.com s Martinem Krčálem

Službu Citace.com a jejího duchovního otce Martina Krčála (KISK FF MU a Knihovna FSS MU) není třeba čtenářům Ikara dlouze představovat. V současnosti je sice v Ikarovi připomínají především krátké zprávy, díky využitelnosti a kvalitě se ale Citace.com snadno dostávají do povědomí nejen knihovnické odborné veřejnosti. Od svého vzniku projekt Bibliografické citace, nyní známý spíše jako Citace.com, prošel několika revolučními změnami, z nichž poslední proběhla nedávno. Jak vypadá a co nabízí současná podoba Citace.com? To nejlépe čtenářům Ikara představí Martin Krčál v rozhovoru, který proběhl 25. 1. 2012 v Brně.

Kovářová, Pavla; Krčál, Martin. O nové podobě projektu Citace.com s Martinem Krčálem. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7340>. urn:nbn:cz:ik‐007340. ISSN 1212-5075.

Té ztráty času a promrhané energie!

Podnázev: 
Rozhovor s profesorem Bohumilem Nuskou o knižních vazbách, úniku bohemikálního materiálu z Čech do ciziny, cenzurní funkci antikvariátu a likvidaci knih za minulého režimu

Poznámka redakce: Rozhovor je úryvkem z knižního rozhovoru Modrá Propast překonává Smrt, který v roce 2010 chystá k vydání liberecké nakladatelství Bor.

Kopáč, Radim; Nuska, Bohumil. Té ztráty času a promrhané energie!. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5929>. urn:nbn:cz:ik‐005929. ISSN 1212-5075.

Michael Fenichel nejen o online poradenství a vztahu internetu a psychologie

English title: 
Michael Fenichel not only on online counseling and relationship between the Internet and psychology

Michael Fenichel

Michael Fenichel

Poznámka redakce: Za původním zněním rozhovoru v anglickém jazyce následuje jeho pracovní překlad do češtiny.

First of all, can I ask you to introduce yourself to our readers so that they can have an idea both about your educational background and your major professional achievements?

Fenichel, Michael; Jansová, Linda. Michael Fenichel nejen o online poradenství a vztahu internetu a psychologie. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5869>. urn:nbn:cz:ik‐005869. ISSN 1212-5075.

Nad informační etikou a výzvami informační společnosti s Rafaelem Capurrem

English title: 
On information ethics and challenges of information society with Raphael Capurro

2. června 2009 přijel do Brna na pozvání Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK) profesor Rafael Capurro ze Stuttgartské univerzity médií.

Capurro, Rafael; Lorenz, Michal. Nad informační etikou a výzvami informační společnosti s Rafaelem Capurrem. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5737>. urn:nbn:cz:ik‐005737. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah