Recenze

Databázové programy pro zpracování historických fondů

V poslední době začínají pronikat počítače do institucí zabývajících se zpracováním historického písemného materiálu a tento trend sebou přináší i potřebu specializovaného programového vybavení. Cílem požívaných programů není pouhá inventarizační evidence uloženého fondu ale také možnost jejich historického zpracování.

K tomuto účelu slouží například produkty firmy Bach systems s.r.o., které nejen splňují požadavky na inventarizaci, ale umožňují také volný způsob rejstříkování.

Bayer, Miroslav. Databázové programy pro zpracování historických fondů. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 4 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/343>. urn:nbn:cz:ik‐000343. ISSN 1212-5075.

eCity = vítězství technokracie nad kyber(demo)kracií

Teoretické práce Manuela Castella týkající se transformace společnosti na společnost informační představují ekonomické, kulturní, politické a především společenské aspekty těchto změn na modelu Informačního města (Informational City). V jednotlivých vrstvách odhaluje tato teorie princip změn v infrastruktuře, trhu práce, vzdělávaní a sociální diverzifikaci obyvatel města. V informační vědě se dále objevují teorie o změnách v životním stylu a architektuře v důsledku informačních a komunikačních potřeb obyvatel velkých metropolí.
Jedličková, Petra. eCity = vítězství technokracie nad kyber(demo)kracií. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 4 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/344>. urn:nbn:cz:ik‐000344. ISSN 1212-5075.

Internetu se právo týká, ale je na něj často krátké

SMEJKAL, Vladimír. Internet @ §§§. Praha : Grada Publishing, 1999. 166 s. ISBN 80-7169-765-6.

Od té doby, co se Internet jako médium a společenský fenomén začal brát vážně, se i u nás hovoří více či méně zasvěceně o jeho právních aspektech.

Vojtášek, Filip. Internetu se právo týká, ale je na něj často krátké. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 5 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/364>. urn:nbn:cz:ik‐000364. ISSN 1212-5075.

Editor animací zdarma, ale ne bez vad

Animované obrázky, které dnes patří ke klasickým prostředkům reklamy na Internetu (v podobě tzv. bannerů), mnohé uživatele dohánějí k šílenství, protože zdržují přenos stránek a odvádějí pozornost od jejich obsahu.
Vojtášek, Filip. Editor animací zdarma, ale ne bez vad. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 6 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/385>. urn:nbn:cz:ik‐000385. ISSN 1212-5075.

Svět podle Kevina Warwicka

WARWICK, Kevin. Úsvit robotů - soumrak lidstva. Vesmír, Praha: 1999. 218 s. ISBN 80-85977-16-8.

Bezprostředně po letošním knižním veletrhu rozvířila kniha Kevina Warwika Úsvit robotů - soumrak lidstva debaty o důsledcích technologického vývoje a našeho soužití s výpočetní technikou. Zvláštní posedlost autora, který například v jednom z rozhovorů uvedl, že sobě a své manželce nechal implantovat podkožní čip díky němuž mohou být v permanentním kontaktu, mě nakonec přilákala k přečtení jeho nejnovější knihy.

Jedličková, Petra. Svět podle Kevina Warwicka. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 9 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/419>. urn:nbn:cz:ik‐000419. ISSN 1212-5075.

Instantní Internet pro manažery a podnikatele

PAPÍK, Richard, MICHALÍK, Pavel, MICHALÍK, Petr, NOVÁČEK, Libor. Internet – ekonomické, marketingové a finanční aplikace : strategie vyhledávání a prezentace. Praha : Ekopress, 1998. 220 s. ISBN 80-86119-03-3

Český zájemce o využívání (českého) Internetu si rozhodně nemůže stěžovat, že by neměl šanci se o něm něco dozvědět z  česky psaných knižních publikací, ať už jde o překlady některých bestsellerů nebo o publikace vyšlé z počítačů autorů českých.

Tkačíková, Daniela. Instantní Internet pro manažery a podnikatele. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 7 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/277>. urn:nbn:cz:ik‐000277. ISSN 1212-5075.

Digitální knihovny v praxi

LESK, Michael. Practical digital libraries : books, bytes, and bucks. San Francisco : Morgan Kaufman Publishers, 1997. xvii, 297 s. ISBN 1-55860-459-6

Digitální knihovny jsou relativně novým jevem, který představuje propojení možností stále se rozvíjející digitální komunikace s úsilím poskytovat uživatelům rychle a účinně nejrůznější druhy informací. Přijít s termínem "digital library" bylo určitě mnohem snazší než definovat, co se pod ním skrývá.

Tkačíková, Daniela. Digitální knihovny v praxi. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 7 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/278>. urn:nbn:cz:ik‐000278. ISSN 1212-5075.

Průvodce po vyhledávacích strojích – tentokrát pro správce "websites" (ale nejen pro ně)

SONNENREICH, Wes, MACINTA, Tim. Web developer.com guide to search engines. New York : Wiley, 1998. xxi, 441 s. ISBN: 0-471-24638-7

Neklame-li mě paměť (zatím snad ještě ne), poprvé jsem měla možnost využít možnosti sítě Internet z "vlastního" počítače koncem července roku 1993. Tehdy šlo "jen" o elektronickou poštu. Krátce nato jsem se však mohla pustit i do prostoru služeb dostupných přes Telnet, programů a dokumentů na FTP serverech a samozřejmě začít prozkoumávat informační zdroje v prostředí služby Gopher.

Tkačíková, Daniela. Průvodce po vyhledávacích strojích – tentokrát pro správce "websites" (ale nejen pro ně). Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 6 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/246>. urn:nbn:cz:ik‐000246. ISSN 1212-5075.

Obsahová analýza jako nástroj výzkumu mediálního sdělení recenze

SCHULZ, W. aj. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum, 1998. 134 s.

Literární umělecká díla, filmová či televizní produkce, sbírky výtvarných děl jsou nejenom nositeli estetického sdělení a originálního zážitku, ale rovněž představují významný a často nezastupitelný zdroj latentní informace o tom, co jsme si my nebo naši předchůdci o životě mysleli, jak jsme ho prožívali, oč jsme usilovali a co se nám z našich tužeb splnilo či nesplnilo.

Jonák, Zdeněk. Obsahová analýza jako nástroj výzkumu mediálního sdělení recenze. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 5 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/221>. urn:nbn:cz:ik‐000221. ISSN 1212-5075.

Úctyhodný příspěvek k úspěšnému web-designu

KOSEK, Jiří. HTML - tvorba dokonalých WWW stránek : podrobný průvodce. Praha : Grada, 1998. 291 s.
ISBN 80-7169-608-0

Vojtášek, Filip. Úctyhodný příspěvek k úspěšnému web-designu. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 5 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/222>. urn:nbn:cz:ik‐000222. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah