Recenze

Offline browser vytvoří lokální kopii struktury webovských stránek

Situace, kdy při prezentaci chceme doprovodit výklad ukázkami přímo z Internetu a místo toho máme oči pro pláč, protože linky jsou právě přetížené nebo příslušný server nefunkční, nepatří k nejpříjemnějším. Můžeme se na ně však připravit. Na první pohled jednodušší, ale ve skutečnosti velmi pracný způsob, jak toho dosáhnout, spočívá v tom, že postupně uložíme všechny stránky (a zároveň prvky na nich umístěné), které hodláme předvést, a znovu je propojíme.
Vojtášek, Filip. Offline browser vytvoří lokální kopii struktury webovských stránek. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 1 [cit. 02.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/289>. urn:nbn:cz:ik‐000289. ISSN 1212-5075.

Zavináč v bezbarvém nálevu bez chuti

Tvůrčí skupina Karla Hynie připravila pro Českou televizi pořad s neoriginálním názvem Zavináč, který přináší ČT2 vždy v neděli od 20.00 a reprízuje jej na stejném kanále následující den v dopoledních hodinách. Půlhodinový pel-mel reportáží a rozhovorů dostal ten nejlukrativnější vysílací čas, o jakém se nesnilo mnoha jiným tvůrcům televizních pořadů. Zdá se, že se Internet - programově – dostává mezi tzv. divácky zajímavá témata.
Jedličková, Petra. Zavináč v bezbarvém nálevu bez chuti. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 2 [cit. 02.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/306>. urn:nbn:cz:ik‐000306. ISSN 1212-5075.

Sisyfovské úsilí?

V nakladatelství Academia vyšla nedávno (1998) pozoruhodná knížka s názvem "Věda kontra iracionalita". Vede čtenáře ke skeptickému postoji k rozmanitým pseudovědám, které jsou běžně propagovány sdělovacími prostředky a jako věrohodné si je osvojuje široká veřejnost. Nezřídka se k nim hlásí významné osobnosti a ojediněle se dokonce stává, že pseudověda proniká do samotné vědy.

Publikace s takovým námětem je vzácností.

Zlatník, Čeněk. Sisyfovské úsilí?. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 2 [cit. 02.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/307>. urn:nbn:cz:ik‐000307. ISSN 1212-5075.

Instantní Internet pro manažery a podnikatele

PAPÍK, Richard, MICHALÍK, Pavel, MICHALÍK, Petr, NOVÁČEK, Libor. Internet – ekonomické, marketingové a finanční aplikace : strategie vyhledávání a prezentace. Praha : Ekopress, 1998. 220 s. ISBN 80-86119-03-3

Český zájemce o využívání (českého) Internetu si rozhodně nemůže stěžovat, že by neměl šanci se o něm něco dozvědět z  česky psaných knižních publikací, ať už jde o překlady některých bestsellerů nebo o publikace vyšlé z počítačů autorů českých.

Tkačíková, Daniela. Instantní Internet pro manažery a podnikatele. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 7 [cit. 02.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/277>. urn:nbn:cz:ik‐000277. ISSN 1212-5075.

Digitální knihovny v praxi

LESK, Michael. Practical digital libraries : books, bytes, and bucks. San Francisco : Morgan Kaufman Publishers, 1997. xvii, 297 s. ISBN 1-55860-459-6

Digitální knihovny jsou relativně novým jevem, který představuje propojení možností stále se rozvíjející digitální komunikace s úsilím poskytovat uživatelům rychle a účinně nejrůznější druhy informací. Přijít s termínem "digital library" bylo určitě mnohem snazší než definovat, co se pod ním skrývá.

Tkačíková, Daniela. Digitální knihovny v praxi. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 7 [cit. 02.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/278>. urn:nbn:cz:ik‐000278. ISSN 1212-5075.

Průvodce po vyhledávacích strojích – tentokrát pro správce "websites" (ale nejen pro ně)

SONNENREICH, Wes, MACINTA, Tim. Web developer.com guide to search engines. New York : Wiley, 1998. xxi, 441 s. ISBN: 0-471-24638-7

Neklame-li mě paměť (zatím snad ještě ne), poprvé jsem měla možnost využít možnosti sítě Internet z "vlastního" počítače koncem července roku 1993. Tehdy šlo "jen" o elektronickou poštu. Krátce nato jsem se však mohla pustit i do prostoru služeb dostupných přes Telnet, programů a dokumentů na FTP serverech a samozřejmě začít prozkoumávat informační zdroje v prostředí služby Gopher.

Tkačíková, Daniela. Průvodce po vyhledávacích strojích – tentokrát pro správce "websites" (ale nejen pro ně). Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 6 [cit. 02.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/246>. urn:nbn:cz:ik‐000246. ISSN 1212-5075.

Obsahová analýza jako nástroj výzkumu mediálního sdělení recenze

SCHULZ, W. aj. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum, 1998. 134 s.

Literární umělecká díla, filmová či televizní produkce, sbírky výtvarných děl jsou nejenom nositeli estetického sdělení a originálního zážitku, ale rovněž představují významný a často nezastupitelný zdroj latentní informace o tom, co jsme si my nebo naši předchůdci o životě mysleli, jak jsme ho prožívali, oč jsme usilovali a co se nám z našich tužeb splnilo či nesplnilo.

Jonák, Zdeněk. Obsahová analýza jako nástroj výzkumu mediálního sdělení recenze. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 5 [cit. 02.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/221>. urn:nbn:cz:ik‐000221. ISSN 1212-5075.

Úctyhodný příspěvek k úspěšnému web-designu

KOSEK, Jiří. HTML - tvorba dokonalých WWW stránek : podrobný průvodce. Praha : Grada, 1998. 291 s.
ISBN 80-7169-608-0

Vojtášek, Filip. Úctyhodný příspěvek k úspěšnému web-designu. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 5 [cit. 02.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/222>. urn:nbn:cz:ik‐000222. ISSN 1212-5075.

Souboj médií ve zpravodajství ze ZOH v Nagano

Svět sportovního zpravodajství žije zimními olympijskými hrami v Nagano, fanoušci národních týmů chodí pozdě do práce, ti zapálenější si pro jistotu vzali dovolenou. Ačkoli neprožívám toto sportovní šílenství, zaujala mě prezentace OH v Nagano na Internetu jako informační zdroj.
Jedličková, Petra. Souboj médií ve zpravodajství ze ZOH v Nagano. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 3 [cit. 02.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/187>. urn:nbn:cz:ik‐000187. ISSN 1212-5075.

Na Word Assistant je třeba myslet předem

Jako tonoucí stébla jsem se chytl programu Microsoft Assistant for Word 2.04 (stáhnout lze mj. z FTP archivu ÚISK), když jsem nedávno stál před problémem, jak efektivně transformovat do HTML podoby osnovy předmětů ÚISK zpracované ve Wordu 7.0, resp. jak zachovat hierarchickou strukturu číslovaných odstavců.
Vojtášek, Filip. Na Word Assistant je třeba myslet předem. Ikaros [online]. 1997, roč. 1, č. 7 [cit. 02.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/112>. urn:nbn:cz:ik‐000112. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah