Recenze

Pavel Mandys: Praha město literatury

Pavel Mandys: Praha město literatury. Městská knihovna v Praze, Praha, 2012, 95 s.

18. června proběhl v Městské knihovně křest publikace Praha město literatury. Jde o součást projektu, který má za cíl „nejenom podpořit vnímání Prahy jako místa s bohatou literární historií, ale také rozšířit povědomí o pražské literární scéně – kavárnách, knihkupectvích, knihovnách, autorech, knihách, veletrzích, festivalech. Jednoduše připomenout obyvatelům i návštěvníkům Prahy, že město je živou inspirací, místem, kde literatura vzniká a kde se také čte.“ Kniha, jejíž sepsání bylo svěřeno Pavlu Mandysovi a kterou lektorovalo několik literárních historiků z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, má mimo jiné tvořit přílohu k přihlášce navrhující Prahu za jedno z „kreativních měst“, vyhlašovaných organizací UNESCO (během akce byly prezentovány dvě obdobné publikace o Dublinu a Edinburghu, které autorovi byly částečnou inspirací).

Lukavec, Jan. Pavel Mandys: Praha město literatury. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 7 [cit. 20.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7554>. urn:nbn:cz:ik‐007554. ISSN 1212-5075.

Velmi osobní recenze knihy Osobní knihovna Karla Čapka

VORLÍČKOVÁ, Blanka, KHEL, Richard, ČECHOVÁ, Petra. Osobní knihovna Karla Čapka. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2011, 250 s., xvi s. příl. Osobní knihovny. ISBN 978-80-7080-791-0.

Redakcí časopisu Ikaros jsem byla požádána, abych napsala recenzi na publikaci Osobní knihovna Karla Čapka autorů Blanky Vorlíčkové, Richarda Khela a Petry Čechové. Je těžké psát recenzi na knihu o osobní knihovně autora, který je od dětství jedním z mých nejmilejších. Mé dlouholeté potěšení z Čapkova díla se navíc v dospělosti přetavilo v již více než dvacetileté působení ve Společnosti bratří Čapků. A proto se musím omluvit těm čtenářům časopisu Ikaros, kterým se bude zdát má recenze příliš osobní, málo kritická. Ano, má recenze je velmi zaujatá, neboť je psána jako vyjádření obdivu ke Karlu Čapkovi, a zároveň jako velké poděkování autorům knihy za to, že se pustili do tohoto nelehkého dobrodružství.

Hartmanová, Květa. Velmi osobní recenze knihy Osobní knihovna Karla Čapka. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit. 20.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7527>. urn:nbn:cz:ik‐007527. ISSN 1212-5075.

Literární mystifikace: když knihy nejsou tím, čím se zdají být

Katsoulis, Melissa. Literární mystifikace: když knihy nejsou tím, čím se zdají být. Praha: XYZ, 2012. 316

Literární mystifikace: když knihy nejsou tím, čím se zdají být se jmenuje kniha bývalé reportérky The Times a nyní novinářky na volné noze Melissy Katsoulisové. Svůj přehled začíná autorka v osmnáctém století u Williama Laudera, který si prý předsevzal prostřednictvím padělků usvědčit z plagiátorství Johna Miltona, a Jamese Macphersona, autora Básní Ossiana. Pokračuje přes značně nesourodé podvrhy, jako bohužel dodnes skutečně nebezpečné Protokoly siónských mudrců (kupodivu bez jakékoli zmínky třeba o Umbertu Ecovi, který se jimi podrobně zabýval) na straně jedné a na straně druhé nevinné „povídačky” Marka Twaina, který později ochotně přiznával, že si je coby reportér vymýšlel.

Lukavec, Jan. Literární mystifikace: když knihy nejsou tím, čím se zdají být. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit. 20.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7522>. urn:nbn:cz:ik‐007522. ISSN 1212-5075.

1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete

1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete. Praha : Plus, 2011. 960 s ISBN: 0978-80-259-0080-2 (váz.)

Poté, co česky nedávno vyšly publikace jako Cult fiction : průvodce po kultovním románu nebo Slavné romány 20. století: 50 nejvýznamnějších moderních románů, se vloni k českému čtenáři dostává zatím nejrozsáhlejší dílo tohoto druhu: 1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete. Nejde přitom o knihy libovolného druhu, ale pouze o romány; editor Peter Boxall v předmluvě tvrdí, že kniha nabízí „jeden z příběhů, který je možné vyprávět o dějinách románu“.

Lukavec, Jan. 1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5 [cit. 20.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7435>. urn:nbn:cz:ik‐007435. ISSN 1212-5075.

Další pátrání a Dějiny věčnosti

Borges, Jorge Luis: Další pátrání; Dějiny věčnosti. Přeložili Vít Urban, František Vrhel, Martina Mašínová, Jan Hloušek, Mariana Machová. Praha: Argo, 2011. 412 s. Spisy; 3. ISBN 978-80-257-0437-0.

Zatímco hlavní beletristické texty slavného argentinského spisovatele Jorgeho Luise Borgese (1899 – 1986) už česky vyšly (některé i několikrát), v loňském roce se k českým čtenářům konečně dostal kompletní překlad jeho dvou esejistických knih Dějiny věčnosti z r. 1936 a Další pátrání z r. 1952. Pro úplnost připojme, že již dříve byly publikovány některé eseje časopisecky (především ve Světové literatuře) a ve slovenském výboru (Borges ústne: prednášky a eseje).

Lukavec, Jan. Další pátrání a Dějiny věčnosti. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 4 [cit. 20.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7399>. urn:nbn:cz:ik‐007399. ISSN 1212-5075.

Co byste (ne)měli vědět z dějin kultury a umění, abyste byli bráni vážně

Dietrich Schwanitz: Vzdělanost jako živý dialog s minulostí: vše, co musíte vědět, chcete-li rozumět přítomnosti. Přeložili Daniela Petříčková a Miroslav Petříček. Praha: Prostor, 2011. 551 s.

Kniha na cestu, obsahující vše, čemu se říká vzdělání – takto ambiciózně charakterizoval německý profesor anglistiky a kulturní historik Dietrich Schwanitz (1940-2004) svoji knihu Vzdělanost jako živý dialog s minulostí : vše, co musíte vědět, chcete-li rozumět přítomnosti.

Lukavec, Jan. Co byste (ne)měli vědět z dějin kultury a umění, abyste byli bráni vážně. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 3 [cit. 20.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7366>. urn:nbn:cz:ik‐007366. ISSN 1212-5075.

Potulky knihami a časem

Antonín Přidal: Potulky knihami a časem. Brno : Barrister & Principal, 2011. 288 s.

Z pořadů, které vysílal Český rozhlas, patřily k mým vůbec nejoblíbenějším bezkonkurenčně Potulky knihami a časem od spisovatele, překladatele, publicisty a vysokoškolského pedagoga Antonína Přidala (1935). Jelikož tento cyklus patřil k těm, jejichž nahrávky se z webových stránek rozhlasu nedají stáhnout, s o to větší radostí jsem přijal to, že letos alespoň část (přibližně jedna třetina) těchto textů vyšla ve stejnojmenné knize.  

Lukavec, Jan. Potulky knihami a časem. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 2 [cit. 20.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7339>. urn:nbn:cz:ik‐007339. ISSN 1212-5075.

Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb

MAKULOVÁ, Soňa, BUZOVÁ, Katarína. Manažment informačných zdrojov a knižnično - informačných služieb [online]. Bratislava: ELET, 2011. 174 s. ISBN 978–80–88812–23-4.
Dostupné na: http://www.elet.sk/externe/MIZKIS_ucebnica.pdf

Monografia prof. Soni Makulovej a Mgr. Kataríny Buzovej s názvom Manažment informačných zdrojov a knižnično- informačných služieb sa snaží vniesť poriadok do chaotického sveta internetových informačných zdrojov. Učebnica poukazuje na množstvo miest, ktoré používateľovi pomôžu nájsť kvalitné zdroje v informačnom mori a „osedlať“ ich tak, aby z nich mal úžitok.

Hrčková, Andrea. Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 1 [cit. 20.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7317>. urn:nbn:cz:ik‐007317. ISSN 1212-5075.

Čtenáři a internauti

Trávníček, Jiří. Čtenáři a internauti : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Brno : Host, ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky, 2011

Těm, kteří sledují česká média, jen stěží mohlo uniknout, že literární vědec Jiří Trávníček (1960) vydal knihu Čtenáři a internauti : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010), jež  přináší výsledky druhého reprezentativního výzkumu čtenářů a čtení v České republice (výsledky prvního výzkumu byly představeny v knize Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007)). S autorem už proběhlo několik rozhovorů a objevily se i recenze[1], tak jen stručně shrňme: podle Trávníčka statistiky nadále ukazují, že na rozdíl od jiných zemí není u nás tak velký rozdíl mezi městy a venkovem, tedy mezi vzdělanější a méně vzdělanou částí populace. Čtení u nás neklesá s věkem. Dobře fungují knihovny. Naše domácí knihovny obsahují v průměru více knih než jinde. Kulturní samozřejmostí velké části populace je knihy používat jako dárek. A 6,5 procent populace přečte za rok více než padesát knih.

Lukavec, Jan. Čtenáři a internauti. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 12 [cit. 20.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7281>. urn:nbn:cz:ik‐007281. ISSN 1212-5075.

Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje

PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 1. vyd. Praha : Velryba, 2011. 192 s. ISBN 978-80-85860-22-1.

Königová, Marie. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 7 [cit. 20.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7013>. urn:nbn:cz:ik‐007013. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah