Recenze

Lubomír Doležel: Život s literaturou

Abstract: 

The book titled Life with Literature: remembrances and interviews was published this yeas as part of the Memories edition. Maybe the most renowned Czech literary scientist Lubomír Doležel (born 1922) is remembering his childhood as well as teachers or the popularity of the Communism. His description of Canadian society from the viewpoint of an immigrating outsider has a real sharpness to it, as well as description of the first encounters with the hippies. He is very critical of today mass production of commercial literature, including that of C. S. Lewis or J. R. Tolkien. Unfortunately, this book is mapping purely professional life: we learn nothing about his personal life or personal decisions.

Doležel, Lubomír. Život s literaturou: vzpomínky a rozhovory. Academia, Praha, 2013, 284 s. Paměť; sv. 60.

Lukavec, Jan. Lubomír Doležel: Život s literaturou. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8047>. urn:nbn:cz:ik‐008047. ISSN 1212-5075.

Fernando Báez: Obecné dějiny ničení knih

Báez, Fernando. Obecné dějiny ničení knih: od sumerských tabulek po digitální éru. Brno: Host, 2012. 597 s. ISBN 978-80-7294-697-6.

Lukavec, Jan. Fernando Báez: Obecné dějiny ničení knih. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 7 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7980>. urn:nbn:cz:ik‐007980. ISSN 1212-5075.

Matti Friedmann: Aleppský kodex

English title: 
The Aleppo Codex. A true Story of Obsession, Faith and the Pursuit of an Ancient Bible
Abstract: 

The new book by a journalist Matti Friedmann revolves around the intricate fate of the „most perfect copy“ of the Bible, in a way of a thriller story. The meaning of this sacred document has been reduced into an instrument of making money. The story deals namely with the 20th century history and context of the life in Israel. There is a plot in the story, but unlike in a case of regular murder mysteries, it does not seem to be the core of the book.

Matti Friedmann: Aleppský kodex. Skutečný příběh posedlosti, víry a honby za posvátnou knihou. Z angličtiny přeložila Klára Míčková. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2012

Lukavec, Jan. Matti Friedmann: Aleppský kodex. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 2 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7848>. urn:nbn:cz:ik‐007848. ISSN 1212-5075.

Slovo za slovem: s překladateli o překládání

English title: 
A Word Follows a Word: On Translation with Translators
Abstract: 

A new book of interviews with 27 translators born 1920 – 1935, complements a similar one issues in 2008. A brief visit to the behind-the-scene world sheds light on some extraordinary routines (of the Communist regime) and draws a line between now and then. An ideal for those interested in history and Czech literature.

Slovo za slovem: s překladateli o překládání se jmenuje kniha rozhovorů s dvaceti sedmi představiteli nejstarší generace (data narození v období 1920–1935) našich překladatelů (mezi jinými Josef Čermák, Josef Forbelský, Ludvík Kundera, Vladimír Mikeš, Antonín Přidal či Josef Škvorecký), kterou připravili pracovníci Ústavu translatologie Filozofické fakulty UK. Překladatelé odpovídají na otázky týkající se obecně jejich profese, i konkrétně působení překladatelů a nakladatelů před rokem 1989 a po něm.

Lukavec, Jan. Slovo za slovem: s překladateli o překládání. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 12 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7768>. urn:nbn:cz:ik‐007768. ISSN 1212-5075.

O literatuře v době globalizace a multikulturalismu očima Pařížanky

English title: 
About the literature in global and multicultural age as seen by a Parisian
Abstract: 

A review of Casanova's book raises questions about the "world literature", integration of an author into a other than native literature universe, or the problems related to so called "centers of literature".

CASANOVA, Pascale: Světová republika literatury [z francouzského originálu přeložil a doslov napsal Čestmír Pelikán], Praha : Karolinum, 2012. 439 s.

Jak dlouho už existuje „světová literatura“? A je nějaká obecná cesta, jak se stát známým spisovatelem? Na tyto otázky hledala odpověď francouzská literární kritička a socioložka Pascale Casanova (1959) v knize Světová republika literatury. Vychází v ní z představy kulturního kapitálu, koncipovaného sociologem P. Bourdieuem, podle kterého tento kapitál funguje v rámci „směnného systému“ jako sociální vztah, jenž zahrnuje nashromážděné kulturní vědění poskytující moc a sociální status. Kapitál určité národní literatury existuje v podobě literárních institucí, časopisů, kritiků či porot, jejichž legitimita se měří jejich starobylostí a účinkem uznání, o němž rozhodují. Spisovatel, který se narodí do určitého jazykového (a tedy i literárního) společenství, může dědictví své literatury odmítnout a snažit se integrovat do jiného literárního univerza (kupříkladu Samuel Beckett odmítl být jen irským spisovatelem, Henri Michaux jen belgickým), či ho může „přijmout a bojovat za jeho proměnu a osamostatnění“ (jako další Ir James Joyce, o jehož Oddyseovi trochu v nadsázce píše jako o postkoloniálním románu), nebo může „potvrdit odlišnost a význam národní literatury“ (Franz Kafka ve vztahu k jidiš).

Lukavec, Jan. O literatuře v době globalizace a multikulturalismu očima Pařížanky. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 9 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7643>. urn:nbn:cz:ik‐007643. ISSN 1212-5075.

Pavel Mandys: Praha město literatury

Pavel Mandys: Praha město literatury. Městská knihovna v Praze, Praha, 2012, 95 s.

18. června proběhl v Městské knihovně křest publikace Praha město literatury. Jde o součást projektu, který má za cíl „nejenom podpořit vnímání Prahy jako místa s bohatou literární historií, ale také rozšířit povědomí o pražské literární scéně – kavárnách, knihkupectvích, knihovnách, autorech, knihách, veletrzích, festivalech. Jednoduše připomenout obyvatelům i návštěvníkům Prahy, že město je živou inspirací, místem, kde literatura vzniká a kde se také čte.“ Kniha, jejíž sepsání bylo svěřeno Pavlu Mandysovi a kterou lektorovalo několik literárních historiků z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, má mimo jiné tvořit přílohu k přihlášce navrhující Prahu za jedno z „kreativních měst“, vyhlašovaných organizací UNESCO (během akce byly prezentovány dvě obdobné publikace o Dublinu a Edinburghu, které autorovi byly částečnou inspirací).

Lukavec, Jan. Pavel Mandys: Praha město literatury. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 7 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7554>. urn:nbn:cz:ik‐007554. ISSN 1212-5075.

Velmi osobní recenze knihy Osobní knihovna Karla Čapka

VORLÍČKOVÁ, Blanka, KHEL, Richard, ČECHOVÁ, Petra. Osobní knihovna Karla Čapka. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2011, 250 s., xvi s. příl. Osobní knihovny. ISBN 978-80-7080-791-0.

Redakcí časopisu Ikaros jsem byla požádána, abych napsala recenzi na publikaci Osobní knihovna Karla Čapka autorů Blanky Vorlíčkové, Richarda Khela a Petry Čechové. Je těžké psát recenzi na knihu o osobní knihovně autora, který je od dětství jedním z mých nejmilejších. Mé dlouholeté potěšení z Čapkova díla se navíc v dospělosti přetavilo v již více než dvacetileté působení ve Společnosti bratří Čapků. A proto se musím omluvit těm čtenářům časopisu Ikaros, kterým se bude zdát má recenze příliš osobní, málo kritická. Ano, má recenze je velmi zaujatá, neboť je psána jako vyjádření obdivu ke Karlu Čapkovi, a zároveň jako velké poděkování autorům knihy za to, že se pustili do tohoto nelehkého dobrodružství.

Hartmanová, Květa. Velmi osobní recenze knihy Osobní knihovna Karla Čapka. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7527>. urn:nbn:cz:ik‐007527. ISSN 1212-5075.

Literární mystifikace: když knihy nejsou tím, čím se zdají být

Katsoulis, Melissa. Literární mystifikace: když knihy nejsou tím, čím se zdají být. Praha: XYZ, 2012. 316

Literární mystifikace: když knihy nejsou tím, čím se zdají být se jmenuje kniha bývalé reportérky The Times a nyní novinářky na volné noze Melissy Katsoulisové. Svůj přehled začíná autorka v osmnáctém století u Williama Laudera, který si prý předsevzal prostřednictvím padělků usvědčit z plagiátorství Johna Miltona, a Jamese Macphersona, autora Básní Ossiana. Pokračuje přes značně nesourodé podvrhy, jako bohužel dodnes skutečně nebezpečné Protokoly siónských mudrců (kupodivu bez jakékoli zmínky třeba o Umbertu Ecovi, který se jimi podrobně zabýval) na straně jedné a na straně druhé nevinné „povídačky” Marka Twaina, který později ochotně přiznával, že si je coby reportér vymýšlel.

Lukavec, Jan. Literární mystifikace: když knihy nejsou tím, čím se zdají být. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7522>. urn:nbn:cz:ik‐007522. ISSN 1212-5075.

1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete

1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete. Praha : Plus, 2011. 960 s ISBN: 0978-80-259-0080-2 (váz.)

Poté, co česky nedávno vyšly publikace jako Cult fiction : průvodce po kultovním románu nebo Slavné romány 20. století: 50 nejvýznamnějších moderních románů, se vloni k českému čtenáři dostává zatím nejrozsáhlejší dílo tohoto druhu: 1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete. Nejde přitom o knihy libovolného druhu, ale pouze o romány; editor Peter Boxall v předmluvě tvrdí, že kniha nabízí „jeden z příběhů, který je možné vyprávět o dějinách románu“.

Lukavec, Jan. 1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7435>. urn:nbn:cz:ik‐007435. ISSN 1212-5075.

Další pátrání a Dějiny věčnosti

Borges, Jorge Luis: Další pátrání; Dějiny věčnosti. Přeložili Vít Urban, František Vrhel, Martina Mašínová, Jan Hloušek, Mariana Machová. Praha: Argo, 2011. 412 s. Spisy; 3. ISBN 978-80-257-0437-0.

Zatímco hlavní beletristické texty slavného argentinského spisovatele Jorgeho Luise Borgese (1899 – 1986) už česky vyšly (některé i několikrát), v loňském roce se k českým čtenářům konečně dostal kompletní překlad jeho dvou esejistických knih Dějiny věčnosti z r. 1936 a Další pátrání z r. 1952. Pro úplnost připojme, že již dříve byly publikovány některé eseje časopisecky (především ve Světové literatuře) a ve slovenském výboru (Borges ústne: prednášky a eseje).

Lukavec, Jan. Další pátrání a Dějiny věčnosti. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 4 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7399>. urn:nbn:cz:ik‐007399. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah