Recenze

Průvodce po světové literární teorii 20. století

English title: 
The Guide in the World’s Literature Theory of the 20th century
Abstract: 

The revised and expanded edition of this important encyclopedia was published 25 years after its predecessor and aims to be an updated and comprehensive handbook. Thirty new authors were added to it (Deleuze, Foucalt, McLuhan…) while some, such as Marx and Lenin, were removed. In spite of the best effort of about fifty experts collaborating together, the handbook misses some important data while at the same time, contains some really redundant information. With no doubt, though, it is a valuable publication for those interested in literature research, especially if they are still at the beginning of their way.

Macura, Vladimír, ed. a Jedličková, Alice, ed. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012. 839 s. ISBN 978-80-7294-848-2.

Po 25 letech vyšlo rozšířené a přepracované vydání důležité příručky Průvodce po světové literární teorii 20. století. Sto tři hesel v ní představuje vědecké koncepce, které zásadně ovlivnily myšlení o literatuře. Podle anotace byla vybrána jak díla kanonická, ale stále diskutovaná a aktualizovaná, tak podnětné práce z posledních let, a to nejen z literární vědy, ale i lingvistiky, filozofie, mediálních studií či psychologie. Celek uvozuje studie literárního teoretika a historika Aleše Hamana, která v diachronním průřezu shrnuje hlavní metodologické trendy a poskytuje čtenáři vodítko při hledání vazeb mezi jednotlivými vědeckými koncepty.

Lukavec, Jan. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8133>. urn:nbn:cz:ik‐008133. ISSN 1212-5075.

Umberto Eco: Dějiny legendárních zemí a míst

English title: 
Umberto Eco: History of the legendary lands and places
Abstract: 

Eco’s last book talks about the „truthful component of reality of the world of our imagination“. What do we believe and what is the reality? It may even depend on the angle of view, but it also is a subject of commercial use and becoming rich. Maybe it is because of what Chesterton says: Since people don’t believe in God anymore, they are willing to believe anything.

Umberto Eco: Dějiny legendárních zemí a míst. Přel. Jindřich Vacek, Helena Lergetporer a Pavel Štichauer. Argo, Praha, 2013, 480 s.

Po výpravných dílech Dějiny krásy, Dějiny ošklivostia Bludiště seznamů se Umberto Eco vydal další z řady svých komentovaných antologií, tentokrát jsou to Dějiny legendárních zemí a míst. Autor čtenáře provází dlouhými dějinami literatury a krajinami, které v jejich rámci byly vytvořeny; „od Homérových básní až po současnou science fiction, od svatých písem po komiksy“.

Lukavec, Jan. Umberto Eco: Dějiny legendárních zemí a míst. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8103>. urn:nbn:cz:ik‐008103. ISSN 1212-5075.

Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie

English title: 
The Great Cat Massacre and other episodes from the French cultural history
Abstract: 

The most often translated book by Robert Darnton is now available to the Czech readers. The pre-revolutionary thinking is analyzed by six cultural probes. Fairytales are followed by the symbolic importace of cats or thoughts of anticipation of the French Revolution. There is romanticism as well as enthusiasm for books in the text. And at the end, the book leaves us thinking what values we share with the French in the 1800’s.

Robert Darnton: Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie. Přel. Markéta Křížová, Praha, Argo, 2013, 259 s.

Americký kulturní historik a „akademický knihovník“ (mimo jiné ředitel Harvard University Library) Robert Darnton (1939) je uznávaným odborníkem na Francii osmnáctého století. Tuto pověst si získal i díky své nejpřekládanější knize Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie, která se dlouho po svém prvním vydání (1985) nyní dostává i k českým čtenářům. Autor v ní prostřednictvím šesti sond analyzuje myšlení francouzské předrevoluční společnosti. Vychází přitom z dochovaných rukopisů z tehdejší doby, přičemž právě „texty“ ho zajímají nejvíce, ať už ty skutečné, nebo v přeneseném smyslu, jako „text“ celého města, jak je to dnes obvyklé u autorů kulturálních studií nebo už dříve třeba v pracích tzv. tartuské školy.

Lukavec, Jan. Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8081>. urn:nbn:cz:ik‐008081. ISSN 1212-5075.

Lubomír Doležel: Život s literaturou

Abstract: 

The book titled Life with Literature: remembrances and interviews was published this yeas as part of the Memories edition. Maybe the most renowned Czech literary scientist Lubomír Doležel (born 1922) is remembering his childhood as well as teachers or the popularity of the Communism. His description of Canadian society from the viewpoint of an immigrating outsider has a real sharpness to it, as well as description of the first encounters with the hippies. He is very critical of today mass production of commercial literature, including that of C. S. Lewis or J. R. Tolkien. Unfortunately, this book is mapping purely professional life: we learn nothing about his personal life or personal decisions.

Doležel, Lubomír. Život s literaturou: vzpomínky a rozhovory. Academia, Praha, 2013, 284 s. Paměť; sv. 60.

Lukavec, Jan. Lubomír Doležel: Život s literaturou. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8047>. urn:nbn:cz:ik‐008047. ISSN 1212-5075.

Fernando Báez: Obecné dějiny ničení knih

Báez, Fernando. Obecné dějiny ničení knih: od sumerských tabulek po digitální éru. Brno: Host, 2012. 597 s. ISBN 978-80-7294-697-6.

Lukavec, Jan. Fernando Báez: Obecné dějiny ničení knih. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7980>. urn:nbn:cz:ik‐007980. ISSN 1212-5075.

Matti Friedmann: Aleppský kodex

English title: 
The Aleppo Codex. A true Story of Obsession, Faith and the Pursuit of an Ancient Bible
Abstract: 

The new book by a journalist Matti Friedmann revolves around the intricate fate of the „most perfect copy“ of the Bible, in a way of a thriller story. The meaning of this sacred document has been reduced into an instrument of making money. The story deals namely with the 20th century history and context of the life in Israel. There is a plot in the story, but unlike in a case of regular murder mysteries, it does not seem to be the core of the book.

Matti Friedmann: Aleppský kodex. Skutečný příběh posedlosti, víry a honby za posvátnou knihou. Z angličtiny přeložila Klára Míčková. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2012

Lukavec, Jan. Matti Friedmann: Aleppský kodex. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7848>. urn:nbn:cz:ik‐007848. ISSN 1212-5075.

Slovo za slovem: s překladateli o překládání

English title: 
A Word Follows a Word: On Translation with Translators
Abstract: 

A new book of interviews with 27 translators born 1920 – 1935, complements a similar one issues in 2008. A brief visit to the behind-the-scene world sheds light on some extraordinary routines (of the Communist regime) and draws a line between now and then. An ideal for those interested in history and Czech literature.

Slovo za slovem: s překladateli o překládání se jmenuje kniha rozhovorů s dvaceti sedmi představiteli nejstarší generace (data narození v období 1920–1935) našich překladatelů (mezi jinými Josef Čermák, Josef Forbelský, Ludvík Kundera, Vladimír Mikeš, Antonín Přidal či Josef Škvorecký), kterou připravili pracovníci Ústavu translatologie Filozofické fakulty UK. Překladatelé odpovídají na otázky týkající se obecně jejich profese, i konkrétně působení překladatelů a nakladatelů před rokem 1989 a po něm.

Lukavec, Jan. Slovo za slovem: s překladateli o překládání. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7768>. urn:nbn:cz:ik‐007768. ISSN 1212-5075.

O literatuře v době globalizace a multikulturalismu očima Pařížanky

English title: 
About the literature in global and multicultural age as seen by a Parisian
Abstract: 

A review of Casanova's book raises questions about the "world literature", integration of an author into a other than native literature universe, or the problems related to so called "centers of literature".

CASANOVA, Pascale: Světová republika literatury [z francouzského originálu přeložil a doslov napsal Čestmír Pelikán], Praha : Karolinum, 2012. 439 s.

Jak dlouho už existuje „světová literatura“? A je nějaká obecná cesta, jak se stát známým spisovatelem? Na tyto otázky hledala odpověď francouzská literární kritička a socioložka Pascale Casanova (1959) v knize Světová republika literatury. Vychází v ní z představy kulturního kapitálu, koncipovaného sociologem P. Bourdieuem, podle kterého tento kapitál funguje v rámci „směnného systému“ jako sociální vztah, jenž zahrnuje nashromážděné kulturní vědění poskytující moc a sociální status. Kapitál určité národní literatury existuje v podobě literárních institucí, časopisů, kritiků či porot, jejichž legitimita se měří jejich starobylostí a účinkem uznání, o němž rozhodují. Spisovatel, který se narodí do určitého jazykového (a tedy i literárního) společenství, může dědictví své literatury odmítnout a snažit se integrovat do jiného literárního univerza (kupříkladu Samuel Beckett odmítl být jen irským spisovatelem, Henri Michaux jen belgickým), či ho může „přijmout a bojovat za jeho proměnu a osamostatnění“ (jako další Ir James Joyce, o jehož Oddyseovi trochu v nadsázce píše jako o postkoloniálním románu), nebo může „potvrdit odlišnost a význam národní literatury“ (Franz Kafka ve vztahu k jidiš).

Lukavec, Jan. O literatuře v době globalizace a multikulturalismu očima Pařížanky. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7643>. urn:nbn:cz:ik‐007643. ISSN 1212-5075.

Pavel Mandys: Praha město literatury

Pavel Mandys: Praha město literatury. Městská knihovna v Praze, Praha, 2012, 95 s.

18. června proběhl v Městské knihovně křest publikace Praha město literatury. Jde o součást projektu, který má za cíl „nejenom podpořit vnímání Prahy jako místa s bohatou literární historií, ale také rozšířit povědomí o pražské literární scéně – kavárnách, knihkupectvích, knihovnách, autorech, knihách, veletrzích, festivalech. Jednoduše připomenout obyvatelům i návštěvníkům Prahy, že město je živou inspirací, místem, kde literatura vzniká a kde se také čte.“ Kniha, jejíž sepsání bylo svěřeno Pavlu Mandysovi a kterou lektorovalo několik literárních historiků z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, má mimo jiné tvořit přílohu k přihlášce navrhující Prahu za jedno z „kreativních měst“, vyhlašovaných organizací UNESCO (během akce byly prezentovány dvě obdobné publikace o Dublinu a Edinburghu, které autorovi byly částečnou inspirací).

Lukavec, Jan. Pavel Mandys: Praha město literatury. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7554>. urn:nbn:cz:ik‐007554. ISSN 1212-5075.

Velmi osobní recenze knihy Osobní knihovna Karla Čapka

VORLÍČKOVÁ, Blanka, KHEL, Richard, ČECHOVÁ, Petra. Osobní knihovna Karla Čapka. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2011, 250 s., xvi s. příl. Osobní knihovny. ISBN 978-80-7080-791-0.

Redakcí časopisu Ikaros jsem byla požádána, abych napsala recenzi na publikaci Osobní knihovna Karla Čapka autorů Blanky Vorlíčkové, Richarda Khela a Petry Čechové. Je těžké psát recenzi na knihu o osobní knihovně autora, který je od dětství jedním z mých nejmilejších. Mé dlouholeté potěšení z Čapkova díla se navíc v dospělosti přetavilo v již více než dvacetileté působení ve Společnosti bratří Čapků. A proto se musím omluvit těm čtenářům časopisu Ikaros, kterým se bude zdát má recenze příliš osobní, málo kritická. Ano, má recenze je velmi zaujatá, neboť je psána jako vyjádření obdivu ke Karlu Čapkovi, a zároveň jako velké poděkování autorům knihy za to, že se pustili do tohoto nelehkého dobrodružství.

Hartmanová, Květa. Velmi osobní recenze knihy Osobní knihovna Karla Čapka. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7527>. urn:nbn:cz:ik‐007527. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah