Odborné vzdělávání

CD z druhé strany aneb „Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I“ trochu jinak

Tento příspěvek vznikl jako reakce na článek Ivy Celbové "Nový elektronický zdroj odborných textů z oboru Informační studia a knihovnictví" publikovaný v únorovém Ikarovi. Rozhodli jsme se pro něj poté, co jsme byli vybídnuti časopisem Ikaros. Nechceme brát autorce recenze právo na názor a jeho vyjádření; opravdu tento odlišný názor respektujeme. Chceme pouze sdělit náš pohled z druhé strany - každý čtenář si pak může udělat názor svůj.

Papík, Richard; Souček, Martin. CD z druhé strany aneb „Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I“ trochu jinak. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1301>. urn:nbn:cz:ik‐001301. ISSN 1212-5075.

Nový elektronický zdroj odborných textů z oboru Informační studia a knihovnictví

Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I / editoři Richard Papík, Martin Souček, Anna Stöcklová. [Praha] : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, c2001. 1 CD-ROM.

Doporučená konfigurace: Pentium, 133 MHz, RAM 32 MB, grafický adaptér SVGA (800x600, 1024x768), CD-ROM 16x, MS Windows 95/98/2000/NT/XP, Acrobat Reader v. 4.0 a vyšší.

Celbová, Iva. Nový elektronický zdroj odborných textů z oboru Informační studia a knihovnictví. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1281>. urn:nbn:cz:ik‐001281. ISSN 1212-5075.

Zájem/nezájem knihovníků o vzdělávání pod programem VISK

Když jsem byla požádána o článek do tohoto čísla Ikara (bez přesného zadání), přemýšlela jsem, jaké téma vybrat. Vždyť se toho v tom našem opomíjeném, a přece tak důležitém oboru tolik děje: pominu-li

Houšková, Zlata. Zájem/nezájem knihovníků o vzdělávání pod programem VISK. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/702>. urn:nbn:cz:ik‐000702. ISSN 1212-5075.

E-learning pro všechny

České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci s dalšími partnery uspořádalo ve dnech 14.-16. února konferenci BELCOM´01. Pod tímto názvem se skrývá zkratka výzvy, která se na konferenci podrobněji diskutovala: Building Effective Learning Communities a možná bychom měli dodat "for all".

Jedličková, Petra. E-learning pro všechny. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/720>. urn:nbn:cz:ik‐000720. ISSN 1212-5075.

Rozvoj lidských zdrojů ve vztahu k novým technologií a elektronickým médiím

nahled4.jpg


nahled2.jpg

Jedličková, Petra. Rozvoj lidských zdrojů ve vztahu k novým technologií a elektronickým médiím. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/721>. urn:nbn:cz:ik‐000721. ISSN 1212-5075.

Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna

Nedávno proběhla masovými médii (včetně Ikara) diskuze o uplatnění absolventů vysokých škol vzhledem ke kvalitě výuky, jakou jim daný obor na dané škole v současné době nabízí. Propojenost trhu práce a vzdělávací nabídky se totiž stává klíčovou pro budoucnost této společnosti. Jedním z nejdynamičtějších oborů musí zákonitě být i obor Informační studia a knihovnictví, který se též stal terčem kritiky Lidových novin.
Kopalová, Kristýna. Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/757>. urn:nbn:cz:ik‐000757. ISSN 1212-5075.

Kdo se bojí BIS na akademické půdě?

"Skandální zjištění na Filosofické fakultě University Karlovy" byl dramatický název článku, který uveřejnily Britské listy začátkem listopadu 2001 (přesněji 2. 11.) a který odstartoval sérii více či méně podařených článků na téma působení BIS na akademické půdě prostřednictvím semináře pořádaného Ústavem informačních studií a knihovnictví (ÚISK). O kauze tak informovala MF DNES (která z větší části vycházela z článku BL), týdeník REFLEX, nejvíce se však kauze věnovaly Britské listy.

Jedličková, Petra. Kdo se bojí BIS na akademické půdě?. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/895>. urn:nbn:cz:ik‐000895. ISSN 1212-5075.

Lidové noviny podřezaly větev pod oborem knihovnictví - budoucností je katalogizace a ochrana fondů

V příloze Akademie Lidových novin ze dne 24. listopadu 2000 vyšel článek s názvem Jaký obor pro dítě zvolit, který uvedl stručný popis zhruba dvaceti oborů a nástin jejich budoucího vývoje. Pro cílové čtenáře - žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiče měl být tento článek návodem při výběru budoucího povolání (resp. střední školy).

Celbová, Iva. Lidové noviny podřezaly větev pod oborem knihovnictví - budoucností je katalogizace a ochrana fondů. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/689>. urn:nbn:cz:ik‐000689. ISSN 1212-5075.

Informační specialista nebo knihovník?

Několik absolventů Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK) FF UK otevřelo svým příspěvkem "Vzdělávání informačních pracovníků v Čechách" velice zajímavé téma: dělení informačních profesí na jednotlivé studijní směry a souvztažnost mezi tímto rozdělením a reálnými potřebami praxe. Na tuto výzvu částečně reagoval ředitel ÚISK doc. Rudolf Vlasák ve svém textu, který nazval "S Ikarem do nového tisíciletí".
Jedličková, Petra. Informační specialista nebo knihovník?. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/523>. urn:nbn:cz:ik‐000523. ISSN 1212-5075.

Od amerického studenta se čeká více než pouhá přítomnost na přednáškách

Studentský život probíhá v Americe daleko intenzivněji. Nejen v areálu kampusu se student stále cítí spojen se svou univerzitou a vše tu nasvědčuje tomu, že on je tou nejdůležitější osobou. Vztah mezi školou a studenty se vyznačuje vzájemnou úctou, respektem a hlavně upřímným zájmem jednoho o druhého. Tak by se daly shrnout v jedné větě nejsilnější pocity, s nimiž se do Prahy vrátila Pavla Skarlantová, posluchačka magisterského cyklu Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, z University of North Carolina v Chapel Hill.
Skarlantová, Pavla; Vojtášek, Filip. Od amerického studenta se čeká více než pouhá přítomnost na přednáškách. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 8 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/646>. urn:nbn:cz:ik‐000646. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah