Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy

Jazyková poradna na internetu

Český internet prodělal za posledních několik let vývoj takřka neuvěřitelný. Stále méně a méně lidí si dnes dovede představit svůj život bez e-mailů, snadného vyhledávání informací prostřednictvím internetu a dalších mnoha možností, které internet nabízí. Jsou však i věci, které je český internet svým uživatelům stále ještě dlužen.

Chromý, Jan. Jazyková poradna na internetu. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3270>. urn:nbn:cz:ik‐003270. ISSN 1212-5075.

Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století

Myšlenka vytvořit plnotextovou databázi české poezie 19. století - jakožto nové materiálové základny pro výzkum české literatury pro studium, ale i pro četbu - vznikla v Ústavu pro českou literaturu (ÚČL) AV ČR v polovině 90. let. Základním záměrem bylo shromáždit a zpřístupnit první knižní vydání básnických textů od počátků novodobé česky psané poezie až po její plný rozmach, a tak uchovat a v elektronické podobě konzervovat celek české básnické produkce 19. století, s níž bude možné pracovat za využití moderních nástrojů.

Svadbová, Blanka. Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2050>. urn:nbn:cz:ik‐002050. ISSN 1212-5075.

Cesta středem Evropy: unikátní veduty k vidění v Západočeském muzeu

Celý ten příběh by mohl posloužit jako ukázka významu historických fondů nebo tištěných katalogů knihoven, případně akvizice v antikvariátech. Počátek je možno klást do roku 1991, kdy dr. Angelika Marsch, odbornice na problematiku historických vedut, objevila v jednom antikvariátu katalog univerzitní knihovny ve Würzburgu. Při běžném prohlédnutí ji zaujal obrázek města. Přestože vyobrazení bylo velikosti poštovní známky, rozpoznala neznámou vedutu Prahy.

Šedo, Ila. Cesta středem Evropy: unikátní veduty k vidění v Západočeském muzeu. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1717>. urn:nbn:cz:ik‐001717. ISSN 1212-5075.

Česká historická bibliografie - pokus o modernizaci

Česká periodická historická bibliografie již za několik let oslaví sto let své existence. V roce 1906 vyšla poprvé Bibliografie české historie v redakci Josefa Pekaře jako příloha Českého časopisu historického. V meziválečném období vydával bibliografické ročenky Historický klub, po druhé světové válce převzal tento závazek dnešní Historický ústav AV ČR. Za jedno století tak vznikla relativně souvislá řada bibliografií, na jaké si mohou zakládat jen nemnohé společenskovědní obory.

Horčáková, Václava. Česká historická bibliografie - pokus o modernizaci. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1232>. urn:nbn:cz:ik‐001232. ISSN 1212-5075.

Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie

Cílem příspěvku je seznámit zájemce o obor filmu a kinematografie s elektronickými zdroji, které již vznikly nebo nově vznikají přímo na pracovištích Národního filmového archivu (NVF), a výběrově s dalšími elektronickými zdroji, které jsou k dispozici v knihovně NFA či na Internetu, a upozornit tak uživatelskou sféru na nové možnosti vyhledávání informací v tomto oboru.

Pro přehlednost jsou zde EZ rozděleny do těchto skupin:

Janásková, Pavla. Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1234>. urn:nbn:cz:ik‐001234. ISSN 1212-5075.

COLLATE - vytváření nového informačního zdroje v oblasti kinematografie

Mezinárodní výzkumný projekt COLLATE (Collaboratory for annotation, indexing and retrieval of digitized historical archive material; IST 1999 - 20882) je jedním z projektů programu IST (Inteligence, Service, Technology), realizovaných pod patronací EU.

Lachman, Tomáš; Uzlová, Eva. COLLATE - vytváření nového informačního zdroje v oblasti kinematografie. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1235>. urn:nbn:cz:ik‐001235. ISSN 1212-5075.

Elektronické informační zdroje v oblasti hudby (odborné bibliografické a pramenné databáze)

Cílem předkládaného příspěvku je představit významné informační zdroje v oblasti hudby. V souladu s tématem semináře se zaměříme v první řadě na elektronické zdroje, a to především na muzikologické bibliografické databáze. V úvodu hodláme představit mezinárodní soupisové aktivity - tzv. čtyři R - spolu s elektronickými výstupy těchto široce založených hudebně-dokumentačních projektů.

Kapsa, Václav; Kordík, Pavel; Petrášková, Zuzana. Elektronické informační zdroje v oblasti hudby (odborné bibliografické a pramenné databáze). Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1238>. urn:nbn:cz:ik‐001238. ISSN 1212-5075.

On-line databáze Divadelního ústavu

Divadelní ústav se v letošním roce připojil k moderním informačním institucím, které zpřístupňují své databáze prostřednictvím sítě Internet. Tento elektronický projekt byl vytvořen pracovníky knihovny a bibliografie ve spolupráci s firmami KP-SYS s.r.o. a REBEX ČR s.r.o.

Přikrylová, Miroslava; Součková, Alena. On-line databáze Divadelního ústavu. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1240>. urn:nbn:cz:ik‐001240. ISSN 1212-5075.

Seminář představil především domácí elektronické zdroje v humanitních a společenských vědách

Odborný seminář pro informační pracovníky knihoven v oblasti humanitních a společenských věd se uskutečnil v sídle Knihovny Akademie věd ČR 18. 11. 2002. Třetího ročníku semináře, pořádaného Knihovnou Evangelické teologické fakulty UK a KNAV s podporou grantového programu MŠMT ČR "Informační zdroje pro výzkum a vývoj" (projekt LI200005), se zúčastnilo více než 80 osob.

Trenklerová, Mária. Seminář představil především domácí elektronické zdroje v humanitních a společenských vědách. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1242>. urn:nbn:cz:ik‐001242. ISSN 1212-5075.

Terra incognita

(Poznámka: Příspěvek rozšiřuje a aktualizuje článek J. Schwarze1 přednesený na konferenci Knihovny současnosti `97.)

Úvod do problematiky

Příspěvek stručně popisuje vybrané elektronické zdroje pro oblast teologie a religionistiky. Nejdůležitější oborové bibliografické databáze jsou srovnány na základě zvolených charakteristik.

Bulínová, Eva. Terra incognita. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1045>. urn:nbn:cz:ik‐001045. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah