Informační technologie a elektronická komunikace

Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU

English title: 
Tables of contents from Czech economic journals at the Faculty of Economics and Administration, MU
Abstract: 

The article focuses on ways the teachers of FEA MU could be regularly and efficiently informed about contents of Czech written professional economic journals.

V nadpisu užitý název projektu může znít v době, kdy se zdá, že člověk má celý svět na dosah ruky a kliknutí myši, poněkud podezřele. Hlavní proud dnes přece tvoří anglicky psané odborné statě publikované v impaktovaných časopisech; tón udávají zejména Web of Science a nověji též stále více rozšířený Scopus. Informace o tom, co se děje v rámci hlavního proudu, jsou obvykle dobře dosažitelné cestou nejvýznamnějších databází nebo zmíněných citačních rejstříků. To však nelze říci o světě českých ekonomických, resp.

Nekuda, Jaroslav; Poláček, Jiří. Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 6 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5548>. urn:nbn:cz:ik‐005548. ISSN 1212-5075.

Sémantický web – jak dál?

English title: 
The Semantic web - what now?
Abstract: 

Semantic web brings a whole range of new possibilities in connection with searching, processing and evaluating new informations which are contained in electronical documents. Libraries and other speciacelized institutones could be not only a center of borrows but they could become organisations capable of providing very high quality informations based on the request of a client.

1. Sémantický web - definice, vize, možnosti

Pokusíme-li se přiblížit, co to sémantický web vlastně je, pak narazíme na jistou terminologickou nejednoznačnost. Jedná se spíše o myšlenkový model než o přesné technické řešení. Nejjednodušší z definic uvádí Kosek, který hovoří o tom, že z “webů dokumentů” se stanou “weby znalostí” (Kosek 2008)[1].

Černý, Michal. Sémantický web – jak dál?. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5437>. urn:nbn:cz:ik‐005437. ISSN 1212-5075.

Současný stav využívání informačních a komunikačních technologií veřejnou správou ČR

English title: 
Current state in the use of information and communication technologies by public administration in the Czech Republic
Abstract: 

This article presents the current situation in the field of taking advantage of ICT using among the public sector organisations of the Czech Republic, giving some thoughts and ideas on the reasons and solutions of the current state.

Ještě poměrně nedávno nebylo dost dobře možné sledovat, do jaké míry a jakým způsobem se v institucích veřejné správy využívají informační a komunikační technologie. Rostoucí význam e-governmentu a elektronické veřejné správy vedl k nutnosti zavedení mezinárodních standardů statistických zjišťování, které umožňují časové i mezinárodní srovnávání vývoje tohoto fenoménu.

Pekárek, Aleš. Současný stav využívání informačních a komunikačních technologií veřejnou správou ČR. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5384>. urn:nbn:cz:ik‐005384. ISSN 1212-5075.

Detekce plagiátorství

Podnázev: 
Část 2
English title: 
Plagiarism Detection
English subtitle: 
Part 2
Abstract: 

The article focuses on ways to combat plagiarism – it describes the principles of winnowing algorithm which was used also in an experiment with data from ArXiv. A question how to avoid detection is raised.

Poznámka redakce: Jedná se o druhou část článku Detekce plagiátorství; první část byla publikována v únorovém Ikarovi.

V minulém čísle Ikara jsem se zaměřili na obecný popis problémů při detekci plagiátů. Budeme v tomto směru pokračovat, tentokrát však konkrétněji. Uvedeme si příklad metody, která se velmi hezky vyrovnává s problémy, jež jsme minule naznačili.

Chýla, Roman. Detekce plagiátorství. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5308>. urn:nbn:cz:ik‐005308. ISSN 1212-5075.

Detekce plagiátorství

Podnázev: 
Část 1
English title: 
Plagiarism Detection
English subtitle: 
Part 1
Abstract: 

The article focuses on different approaches to plagiarism detection and raises important questions related to the reliability of plagiarism detection software tools.

Poznámka redakce: Jedná se o první část článku Detekce plagiátorství; druhá část bude publikována v březnovém Ikarovi.


Možná jste v minulém roce také zahlédli zprávy, že univerzity a vydavatelé vědeckých časopisů se o problém plagiátorství začali více zajímat - např.

Chýla, Roman. Detekce plagiátorství. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5253>. urn:nbn:cz:ik‐005253. ISSN 1212-5075.

Zabezpečení v systému elektronické pošty

English title: 
Security in electronic mail messages systems
Abstract: 

The transfer of electronic mail messages involves basic security problems such as identity forgery, message eavesdropping and message integrity breaches. The article describes some methods of authentication of sender or receiver and new possibilities of more reliable message transfers based on the ESMTP protocol combined with SSL/TLS protocol features. The method of simple authentication (AUTH LOGIN) and the method of challenge/response (AUTH CRAM-MD5) are used in practical examples. Some examples are based on the program PuTTY and command-line version of the program OpenSSL.

Poznámka redakce: Autor článku PhDr. Otakar Pinkas vyučuje předmět "Informační a komunikační sítě" na Vysoké škole ekonomické v Praze a tento článek volně navazuje na jeho veřejně přístupné materiály ke cvičením k uvedenému předmětu.

Úvod

Elektronická pošta patří k nejvyužívanějším službám internetu. Kromě standardního používání dochází k jejímu různému zneužívání: falšování odesilatele, hromadné rozesílání nevyžádané pošty, padělání obsahu zprávy aj.

Pinkas, Otakar. Zabezpečení v systému elektronické pošty. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5184>. urn:nbn:cz:ik‐005184. ISSN 1212-5075.

Základem je kvalitní digitální kopie

English title: 
A high-quality digital copy is fundamental
Abstract: 

The article introduces the experience with face up scanners, which the Department of digitization of Municipal Library of Prague uses in its project HISPRA – Preservation of historical Pragensia and other rare documents from collection of MLP.

Městská knihovna v Praze (MKP) už rok provozuje Oddělení digitalizace. Jedná se o vlastní digitalizační pracoviště, které pokryje proces digitalizace dokumentů od A do Z: od naskenování originálu, přes úpravy skenů, zpracování metadat a vyčtení OCR až po export dat pro zpřístupnění v digitální knihovně. Digitální knihovna, využívající aplikaci Kramerius, je ve zkušebním provozu spuštěna od 1. prosince 2008.

Měřínská, Eva. Základem je kvalitní digitální kopie. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5115>. urn:nbn:cz:ik‐005115. ISSN 1212-5075.

Implementace technologie RFID v Knihovně společenských věd TGM v Jinonicích

English title: 
Implementation of RFID technology at Masaryk’s Library of Social Sciences in Jinonice
Abstract: 

The article refers to the implementation of RFID technology at the Masaryk's Library of Social Sciences. It brings information about the benefits and problems of RFID technology in practice.

Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích je jedinou areálovou knihovnou Univerzity Karlovy v Praze (dále též UK); svůj fond profiluje v širokém společenskovědním spektru. Knihovnu společně financují Fakulta humanitních studií UK, Filozofická fakulta UK, Fakulta sociálních věd UK a Centrum pro otázky životního prostředí. Knihovna slouží i studentům řady jiných (zvlášť humanitních) fakult, ale i studentům jiných škol a veřejnosti.

Baranayová, Irena; Matuszková, Alena. Implementace technologie RFID v Knihovně společenských věd TGM v Jinonicích. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5108>. urn:nbn:cz:ik‐005108. ISSN 1212-5075.

Skládání webových agentů

English title: 
Composition of Web agents
Abstract: 

In the article the author first of all tries to specify Web agents. Web agent is a program working on a Web server which uses data from other Web page on other Web server. This is illustrated on Web agents that provide access to library information. Similarly as mathematical functions Web agents can also be composed. In such situation the content of http-headers is often changed and this can yield to problems with credibility of Web pages. The simplest method of Web page verification is presented at the end of the article.

1. Co je webový agent

Pojmy webový klient a webový server jsou jistě dobře známy, webového klienta používají uživatelé pro čtení webových stránek (jedná se např. o Firefox nebo Internet Explorer) a webový server je program pracující na serveru, který stránky klientovi zasílá (obecně například Apache nebo Microsoft-IIS). Stránky má webový server zpravidla nějak uloženy na počítači, na kterém pracuje - buď jako klasické HTML soubory, nebo je nějak poskládá z jiných částí těsně před odesláním.

Kastl, Jan. Skládání webových agentů. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5080>. urn:nbn:cz:ik‐005080. ISSN 1212-5075.

Ohlášené knihy Ekonomicko-správní fakulty MU – malý trik na zefektivnění nákupu knih

English title: 
Announced Books at the Faculty of Economics and Administration MU – a little “trick” to make book acquisition more efficient
Abstract: 

The article focuses on ways how teachers of FEA MU could be regularly and efficiently informed about newly published scientific books. The project makes the book acquisition process more customer-oriented.

O peripetiích při nákupech nových knih na vysokých školách vědí mnozí jistě svoje. Pomineme-li větší či menší omezenost rozpočtů a různost skupin aktérů a jejich zájmů, kteří mají možnost „do toho“, co se koupí a co se nekoupí, mluvit, zdá se zde být ještě jeden problém. Je to nedostatečná informovanost potenciálních uživatelů, tedy zejména učitelů a odborných pracovníků o tom, co na knižním trhu je nebo které tituly na něj v dohledné době vstoupí.

Nekuda, Jaroslav; Poláček, Jiří. Ohlášené knihy Ekonomicko-správní fakulty MU – malý trik na zefektivnění nákupu knih. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5019>. urn:nbn:cz:ik‐005019. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah