Evropská unie a informační společnost

Evropská unie a změna autorského práva: Co z toho vzejde pro knihovny?

English title: 
European Union and the Copyright update: What can it bring for libraries?
Abstract: 

Librarians have a good chance to influence the new version of the European copyright law, given that they join the debate and let surface their views on the crucial problems that so far went unresolved. The European Commission would like to hear from information professionals about their views and suggestions on digital use, e-lending and others, and asks them to fill in a survey which will likely result in a long-term influence of the information society we live in. The 5th of February is the deadline for participation.

Začátkem minulého měsíce vyhlásila Evropská komise veřejnou konzultaci k přezkoumání unijního autorského práva. Má formu dotazníku a Komise se jím obrací na všechny zainteresované strany – od nositelů práv a kolektivní správce, přes poskytovatele služeb spjatých s šířením předmětů ochrany tohoto práva, institucionální uživatele (tj. také knihovny a školská zařízení) až po konečné uživatele (ti jsou chápáni a někdy i pojmenováváni jako konzumenti).

Matušík, Zdeněk. Evropská unie a změna autorského práva: Co z toho vzejde pro knihovny?. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8137>. urn:nbn:cz:ik‐008137. ISSN 1212-5075.

Výsledky evropského průzkumu využívání veřejných knihoven

Nadace Billa a Melindy Gatesových pověřila nezávislou společnost pro průzkum veřejného mínění provedením průzkumu v 17 zemích EU k identifikaci názorů na využívání veřejných knihoven a způsobů jejich využívání. Cílem průzkumu bylo porozumět tomu, jaký mají veřejné knihovny v EU vliv na život svých uživatelů. Průzkum byl na začátku tohoto roku dokončen a byly publikovány jeho výsledky.

Ikaros, redakce. Výsledky evropského průzkumu využívání veřejných knihoven. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8009>. urn:nbn:cz:ik‐008009. ISSN 1212-5075.

Český jazyk zaznívá v mnohých krajinách světa

Učím se česky, protože se tam vaří skvělé pivo, protože se tam narodili Milan Kundera  a Franz Kafka, protože je Česká republika mladá demokratická země, člen NATO a Evropské unie, protože je to země ekonomicky stálá, protože se nachází v srdci Evropy, protože je tam spousta pěkných hradů a zámků, protože má bohatou a různorodou kulturu, krásná muzea a parky a zachovalé historické památky. Čeština je pro mě zajímavá také tím, že mi otevře dveře k dalším slovanským jazykům, jako je ruština, polština, slovenština, chorvatština nebo srbština.

Šafarčíková, Lucie; Vlachová, Olga. Český jazyk zaznívá v mnohých krajinách světa. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7876>. urn:nbn:cz:ik‐007876. ISSN 1212-5075.

Systém EasyGo vám po příletu do Prahy ušetří čas

English title: 
Save time on your Prague arrival with the EasyGo system
Abstract: 

EU tourists with the biometric passports can enjoy a speedy check-in at the Prague Airport terminal 1 thanks to an EasyGo system installed in December 2011. The system checks the data in the passport with one’s actual photography and automatically lets the traveler enter when cleared. In the first year of service, over 110.000 travelers used the system and thus a decision about installation of two more systems was made..The article thoroughly describes the functionality of the system and remarks from the first year of practical use.

Úvod

Již celý rok 2012 se mohli cestující, kteří využívají k cestám do zahraničí mezinárodní letiště Václava Havla Praha (dříve Letiště Ruzyně), setkat s novým způsobem hraniční kontroly. Česká republika vstoupila do Schengenského prostoru dne 21. prosince 2007 resp. na vzdušných hranicích dne 30. března 2008. Od této doby se provádí hraniční kontrola pouze na mezinárodních letištích, a to pouze v případech, pokud osoby cestují do nebo ze zemí mimo Schengenský prostor.

Malovec, Petr. Systém EasyGo vám po příletu do Prahy ušetří čas. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7818>. urn:nbn:cz:ik‐007818. ISSN 1212-5075.

Představení LIBER – Asociace evropských vědeckých knihoven

English title: 
LIBER Introduction – Association of European Research Libriaries
Abstract: 

This article introduces LIBER association and its main objectives and mission. It also describes recent, current and future EU project, in which LIBER is involved.

Úvod

V rámci časopisu Ikaros se čtenáři mohli setkat např. s reportáží z Výroční konference asociace LIBER, nikoliv ovšem s představením této organizace jako takové. V souvislosti s autorovou cestou do nizozemských Delft a Haagu na konferenci EGOV 2011 vznikl i tento článek, jelikož došlo zároveň k setkání se zástupci LIBER.

Asociace LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche - Association of European Research Libraries) je největší evropskou sítí vědeckých knihoven. Sdružuje více než 420 národních, univerzitních a jiných knihoven z více než 40 evropských států – tedy nejen ze zemí EU, ale i jiných evropských zemí (těch je v současné době 49, včetně Běloruska a Vatikánu).

Pekárek, Aleš. Představení LIBER – Asociace evropských vědeckých knihoven. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7157>. urn:nbn:cz:ik‐007157. ISSN 1212-5075.

Problematika hodnocení evropského výzkumu

English title: 
Assessing European research
Abstract: 

This article gives an overview of the Dr. Vladimír Albrecht’s (Technology Centre AS CR) lecture on the topic of European research assessment in the course Introduction to Scientometrics organized by the Institute of Information Studies and Librarianship of Charles University in Prague. The participants were informed about the activities of the Technology Centre AS CR, broad issue of the Framework Programmes and possibilities of its assessment.

Úvod

V rámci semináře Úvod do scientometrie a hodnocení vědy, který probíhá v Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přijal pozvání RNDr. Vladimír Albrecht, CSc., z Technologického centra Akademie věd ČR (dále TC).  Svou přednášku nazval „Problematika hodnocení evropského výzkumu“. Vzhledem k tomu, že role a účel TC není na první pohled zcela zřejmá, nejprve účastníky seznámil s jeho činností.

Vavříková, Lucie. Problematika hodnocení evropského výzkumu. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5182>. urn:nbn:cz:ik‐005182. ISSN 1212-5075.

Maastricht, listopad 2002: Konference o evropských informacích

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2002 se konala v nizozemském Maastrichtu konference pod názvem Keep ahead with European information.

Hradilová, Jitka. Maastricht, listopad 2002: Konference o evropských informacích. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1278>. urn:nbn:cz:ik‐001278. ISSN 1212-5075.

Společně na stopě zločinu, aneb co nového v boji s počítačovou kriminalitou

V závěru minulého sloupku jsme si slíbili znovu kousnout do kyselého jablka a podívat se na stinnější stránky internetových technologií – tedy počítačovou kriminalitu, v angličtině sugestivně nazývanou kybernetický zločin.

Čadilová, Kateřina. Společně na stopě zločinu, aneb co nového v boji s počítačovou kriminalitou. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1230>. urn:nbn:cz:ik‐001230. ISSN 1212-5075.

Demokracie na síti aneb Co všechno by také měl umět internet

Kdyby se dala nějak měřit všeobecná hladina občanského uvědomění, v těchto dnech by u nás její hodnoty byly zajisté vyšší než bývá v kraji obvyklé. Náš (a nejen náš) supervolební rok se doklopýtal ke svému druhému vrcholu a my, obyčejní občané, máme opět na pár dní či možná jen minut pocit, že máme ve svých rukou osud nejen svůj a své země, nýbrž také těch, kteří se cítí povoláni nám vládnout (a přiznejme si, že právě to je pocit docela příjemný).

Čadilová, Kateřina. Demokracie na síti aneb Co všechno by také měl umět internet. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1200>. urn:nbn:cz:ik‐001200. ISSN 1212-5075.

Práva a svoboda ve třetím tisíciletí, aneb dokážeme si zajistit spravedlnost, bezpečnost i soukromí?

Léto skončilo v půli srpna povodněmi a na konci září to vypadá, jako by už přicházela zima. O příčinách, průběhu, následcích i důsledcích šoku, který jsme všichni tak či onak prodělali, toho bylo již vyřčeno a napsáno dost a dost. Už v srpnu jsme občas slyšeli srovnání mezi živelní pohromou, která nás postihla, a teroristickými útoky z 11. září minulého roku.

Čadilová, Kateřina. Práva a svoboda ve třetím tisíciletí, aneb dokážeme si zajistit spravedlnost, bezpečnost i soukromí?. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1189>. urn:nbn:cz:ik‐001189. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah