Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník

Polytematický strukturovaný heslář

Vznik Polytematického strukturovaného hesláře PSH byl iniciován především rychlým vývojem automatizovaných knihovnických systémů a jejich využíváním v českých knihovnách na počátku 90. let. Jedním ze záměrů tvůrců PSH bylo nahradit univerzální klasifikační systémy typu MDT podstatně otevřenějším a uživatelsky přívětivějším selekčním jazykem, blízkým přirozenému jazyku.
Smolka, Pavel. Polytematický strukturovaný heslář. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1030>. urn:nbn:cz:ik‐001030. ISSN 1212-5075.

Standardy pro katalogizaci po deseti letech (1989-1999)

Úvod

Před deseti lety (právě na semináři Automatizace knihovnických procesů v Ústí nad Labem) představili zástupci Národní knihovny knihovnické veřejnosti Obecnou datovou strukturu, předchůdce pozdějšího Výměnného formátu, která se zde nesetkala s právě vřelým přijetím.
Stoklasová, Bohdana. Standardy pro katalogizaci po deseti letech (1989-1999). Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1031>. urn:nbn:cz:ik‐001031. ISSN 1212-5075.

Knihovny v Síti

Úvod

Jak ode mne nejspíš očekáváte, hovoře o vývoji knihoven, budu se zabývat především rozvojem informačních technologií. Ten v uplynulém desetiletí nejen podstatně ovlivnil fungování knihoven, ale zejména změnil celé prostředí, v němž knihovny operují, proto myslím, že je tento pohled korektní. Z triviálního kanálu propojujícího uživatele s knihovnou či knihovny mezi sebou stala se Síť úplně novým fenoménem, žijícím vlastním životem.
Svoboda, Martin. Knihovny v Síti. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1032>. urn:nbn:cz:ik‐001032. ISSN 1212-5075.

Lesk a bída sdílené katalogizace

Systém knihoven ČVUT

Knihovny ČVUT vznikaly jako izolovaná pracoviště na jednotlivých fakultách ČVUT a při samostatných ústavech. Skutečným impulsem k jejich sjednocování bylo zavádění automatizace na začátku devadesátých let. Ta byla zaváděna centrálně a dotkla se všech oblastí knihovnické praxe.
Machytková, Marta; Ramajzlová, Barbora. Lesk a bída sdílené katalogizace. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1033>. urn:nbn:cz:ik‐001033. ISSN 1212-5075.

Z39.50

Vývoj protokolu Z39.50

Protokol Z39.50 má své kořeny v roce 1970. Tehdy se tři organizace v USA: Library of Congress, Online Computer Library Center (OCLC) a Research Libraries Information Network pokusily o zavedení standardizovaných prostředků pro vyhledávání informací v jejich bázích dat. Primárním cílem byla podpora sdílené katalogizace využívající národní bibliografickou databázi a až na druhém místě byla snaha poskytnout koncovému uživateli jednotný pohled na velký počet autonomně spravovaných databází.
Rubringer, Tomáš. Z39.50. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1034>. urn:nbn:cz:ik‐001034. ISSN 1212-5075.

Když se řekne digitální knihovna ...

Co je to digitální knihovna? Při vyslovení pojmu digitální knihovna se většině aspoň trochu zasvěcených zřejmě vybaví sbírka elektronických dokumentů zpřístupňovaných v prostředí internetové služby World Wide Web. Tato představa je sice velice blízká realitě, je však poněkud zjednodušená.
Tkačíková, Daniela. Když se řekne digitální knihovna .... Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1035>. urn:nbn:cz:ik‐001035. ISSN 1212-5075.

Výzva Internetu odbornému publikování

Tištěný časopis představuje desítky let základní prostředek oficiální, formální odborné komunikace a jako takový slouží k několika účelům:
  1. distribuce relevantních a aktuálních odborných informací formou studií, recenzí, zpráv, oznámení, personálií atd.
  2. relativně trvalá a bezpečná archivace výsledků poznání v daném oboru (současný stav a historický vývoj)
  3. záruka kvality a důvěryhodnosti
  4. udržování a zvyšování prestiže autorů nebo institucí v odborné veřejnosti
Počítačová sazba,
Vojtášek, Filip. Výzva Internetu odbornému publikování. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1036>. urn:nbn:cz:ik‐001036. ISSN 1212-5075.

Principy fungování vyhledávacích strojů

Článek obecně popisuje základní procesy, probíhající ve vyhledávacích strojích. Jsou to shromáždění dokumentů, jejich aktualizace a zpracování (indexace), zpracování dotazu a hodnocení relevance výsledků. Popis je omezen pouze na všeobecné vyhledávací stroje, nikoliv na specializované.

Klíčová slova: vyhledávací stroje, search engine

Houdek, Aleš. Principy fungování vyhledávacích strojů. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1026>. urn:nbn:cz:ik‐001026. ISSN 1212-5075.

Kam kráčí CASLIN – Souborný katalog ČR

Úvod

Dříve něž se začneme zabývat otázkou kam kráčí CASLIN – Souborný katalog ČR, podívejme se odkud vyšel. Rozběh elektronického národního souborného katalogu byl jedním z konkrétních výsledků projektu CASLIN. V rámci realizace projektu CASLIN byly odstartovány všechny důležité aktivity související s fungováním národního souborného katalogu.

Krčmařová, Gabriela. Kam kráčí CASLIN – Souborný katalog ČR. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1027>. urn:nbn:cz:ik‐001027. ISSN 1212-5075.

Trendy v rozvoji informačních služeb

Trendy informačních služeb se budou odvíjet zejména od společenských trendů a ekonomických trendů, které dnes mají charakter globalizace. Společnost, resp. i její ekonomika, se v nejširším slova smyslu digitalizuje, hovoříme o věku tzv.
Papík, Richard. Trendy v rozvoji informačních služeb. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1028>. urn:nbn:cz:ik‐001028. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah