Akviziční politika

Poté, co firma Bell & Howell skoupila na poli producentů databází co se dalo, byla společnost H. W. Wilson nucena, z nedostatku jiných příležitostí, koupit firmu Wilson, která se jinak specializuje na výrobu sportovních potřeb. Z tiskové zprávy, vydané u příležitosti této akvizice, vyplývá, že současně s přístupem k databázím obdrží knihovny tenisové rakety a sportovní čepice. Všechny informační instituce zpřístupňující databáze H. W. Wilson budou povinny zřídit tenisové kurty přímo v prostoru své instituce a výsledek rešerše bude záviset na kvalitě (a též kvantitě) tenisové hry. Ta bude bodována a uložena v profilu každého uživatele. Čím vyšší bude počet bodů, tím lepší budou rešeršní výsledky.

Jonáková, Karolina. Akviziční politika. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 12 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1071>. urn:nbn:cz:ik‐001071. ISSN 1212-5075.
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

automaticky generované reklamy