informační gramotnost

Pozvánka na konferenci DisCo 2014

Ve dnech 23. - 25. 6. 2014 se bude konat již 9. ročník mezinárodní konference DisCo s podtitulem "Media literacy education from pupils to lifelong learning", která se věnuje využíváním informačních technologií ve vzdělávání. Jak už se stalo v posledních letech tradicí, konferenci pořádá Centrum pro studium vysokého školství v.v.i. ve spolupráci Studii nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Představení portálu nástroje.knihovna.cz

Podnázev: 
Spuštění jedinečného portálu s katalogem nástrojů (nejen) pro vzdělávání
English title: 
Presentation of nastroje.knihovna.cz
English subtitle: 
Start-up of unique portal with the catalogue of tools designed (not only) for educational purposes
Abstract: 

Following article is an introduction of handlisted subject catalogue filled with internet and desktop tools mainly usable in education processes. Nowadays, there are lots of these tools, but there is not yet a site with well defined categories for librarians and teachers. This situation led to the idea that gave birth to the project Nastroje.knihovna.cz. Our internet portal is supposed to fill that gap on a market and therefore satisfy the needs of focus groups and maybe many others. If you are curious, read on, because all the key activities and focus groups of the project will be introduced to on the following pages.

Profese knihovníka v současné době předpokládá počítačovou gramotnost na solidní úrovni, ale i tak se občas stane, že narazíme na problém, se kterým si nevíme rady. Možná se vám už stalo, že jste dostali netrpělivě očekávaný e-mail a nemohli jeho přílohu otevřít, protože byla ve formátu, který ani vy, ani váš počítač neznáte. Nebo: potřebujete elektronicky odeslat větší objem dat (třeba fotografie), ale víte, že váš outlook větší přílohu než 2MB zablokuje. Určitě máte k dispozici i vlastní, podobnou zkušenost. Jak si v takových případech poradit? Existuje ale ještě jedno řešení: projekt nastroje.knihovna.cz, který vznikl v rámci předmětu Aplikační seminář při Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně.

Logo projektu nastroje.knihovna.cz

Logo projektu nastroje.knihovna.cz

Hodžová, Irena. Představení portálu nástroje.knihovna.cz. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6958>. urn:nbn:cz:ik‐006958. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře IVIG 2010

Seminář IVIG měl letos téma „Nové technologie v informačním vzdělávání?“.  Otazník tam pořadatelé nechali záměrně  - název semináře je možné považovat buď za otázku, evokující několik různých odpovědí, anebo za téma do diskuze.

Zadražilová, Iva. Zpráva ze semináře IVIG 2010. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6482>. urn:nbn:cz:ik‐006482. ISSN 1212-5075.

Informační gramotnost poosmé

Někdo si možná povzdechne, už zase… Někdo z vás si řekne už osmý ročník, co se na konferencích stále projednává, vždyť je zcela jasné, že od základní školy v dnešním světě musí žáci pracovat s informacemi a umět se v nich orientovat, s počítači umí, tak není problém.

Nejezchlebová, Jana. Informační gramotnost poosmé. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5972>. urn:nbn:cz:ik‐005972. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře IVIG 2009

24. září 2009 se v aule Univerzity Karlovy v Praze v Jinonicích uskutečnil již sedmý ročník semináře IVIG (Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí). Seminář tradičně pořádá Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví (ÚISK) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a s občanským sdružením SPRIG. Letošní ročník byl tematicky zaměřen na oblast e-learningu v informačním vzdělávání.

Jansová, Linda. Zpráva ze semináře IVIG 2009. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5822>. urn:nbn:cz:ik‐005822. ISSN 1212-5075.

Infogram – cesta správným směrem?

Dne 18. června 2009 se v Centru informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (CIKS VŠE) konal pracovní seminář zaměřený na posouzení portálu Infogram a návrhy změn z pohledu uživatelů portálu. Seminář uspořádala Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) spolu s CIKS VŠE.

Jankovská, Blanka. Infogram – cesta správným směrem?. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5594>. urn:nbn:cz:ik‐005594. ISSN 1212-5075.

Dobrá zpráva č. 2: seminář o informačním vzdělávání v Hradci Králové

Poznámka redakce: Příspěvek navazuje na předchozí text autorky věnovaný informačnímu vzdělávání ve veřejných knihovnách, který byl publikován v letošním únorovém čísle časopisu Ikaros.

Úvod

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové se konal ve dnech 21. a 22. dubna 2009 seminář Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách.

Nejezchlebová, Jana. Dobrá zpráva č. 2: seminář o informačním vzdělávání v Hradci Králové. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5434>. urn:nbn:cz:ik‐005434. ISSN 1212-5075.

Nový portál na podporu informační gramotnosti Infogram

English title: 
Infogram - information literacy portal
Abstract: 

New information literacy portal Infogram was created for purpose of developing information education at Czech universities. Portal was created by three universities (Czech University of Life Sciences Prague, Czech Technical University in Prague, University of West Bohemia) as an output of centralized development project coducted by Ministry of Education, Youth and Sports. The project is responding to the needs of people, who are concerned with information education (librarians, teachers) and students who are not able to attend the regular classes or cannot visit libraries or information institutions (disabled students, students of distant learning courses etc.).

Pokud sledujete dění v oblasti informační gramotnosti a informačního vzdělávání v České republice, nebude pro Vás tento článek žádnou novinkou. Pokud jste však o novém portálu Infogram ještě neslyšeli a téma informační gramotnosti vás zajímá, čtěte dále.

Dohnálková, Eva. Nový portál na podporu informační gramotnosti Infogram. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5299>. urn:nbn:cz:ik‐005299. ISSN 1212-5075.

Seminář TTT v informační gramotnosti

TTT – Train The Trainers je úsporný anglický název, který se do češtiny překládá jen neúsporně. Používá se pro typ kurzů, seminářů či workshopů různého obsahového zaměření, které jsou určeny pro vzdělávání těch, kdo budou vzdělávat v dané oblasti další lektory.

Tichá, Ludmila. Seminář TTT v informační gramotnosti. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5174>. urn:nbn:cz:ik‐005174. ISSN 1212-5075.

Informačné vzdelávanie v knižniciach - workshop knihovníkov

Pojem informačná spoločnosť nám už niekoľko rokov nie je cudzí. Zavádzanie informačno-komunikačných technológií, zefektívňovanie procesov prostredníctvom ich využívania, internet, rozširovanie prostriedkov mobilnej komunikácie v podstatnej miere zmenili svet, v ktorom žijeme. Ich dynamický rozvoj naštartoval základné zmeny vo všetkých oblastiach ľudského života – šírenie vedomostí, sociálna sféra, ekonomika, riadenie podnikov, politika, veda a výskum, médiá, vzdelávanie, zdravie, voľný čas a zábava.

Babicová, Zuzana. Informačné vzdelávanie v knižniciach - workshop knihovníkov. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5119>. urn:nbn:cz:ik‐005119. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah