identifikátory

Infogram – cesta správným směrem?

Dne 18. června 2009 se v Centru informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (CIKS VŠE) konal pracovní seminář zaměřený na posouzení portálu Infogram a návrhy změn z pohledu uživatelů portálu. Seminář uspořádala Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) spolu s CIKS VŠE.

Jankovská, Blanka. Infogram – cesta správným směrem?. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5594>. urn:nbn:cz:ik‐005594. ISSN 1212-5075.

Problematika hodnocení evropského výzkumu

English title: 
Assessing European research
Abstract: 

This article gives an overview of the Dr. Vladimír Albrecht’s (Technology Centre AS CR) lecture on the topic of European research assessment in the course Introduction to Scientometrics organized by the Institute of Information Studies and Librarianship of Charles University in Prague. The participants were informed about the activities of the Technology Centre AS CR, broad issue of the Framework Programmes and possibilities of its assessment.

Úvod

V rámci semináře Úvod do scientometrie a hodnocení vědy, který probíhá v Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přijal pozvání RNDr. Vladimír Albrecht, CSc., z Technologického centra Akademie věd ČR (dále TC).  Svou přednášku nazval „Problematika hodnocení evropského výzkumu“. Vzhledem k tomu, že role a účel TC není na první pohled zcela zřejmá, nejprve účastníky seznámil s jeho činností.

Vavříková, Lucie. Problematika hodnocení evropského výzkumu. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5182>. urn:nbn:cz:ik‐005182. ISSN 1212-5075.

Mezinárodní agentura ISBN hostila 32. zasedání svého poradního orgánu

V budově Státní knihovny v Berlíně (Staatsbibliothek zu Berlin) se konalo ve dnech 4.-5. 11. 2004 32. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISBN. Hostitelem byla Mezinárodní agentura ISBN, která v budově Státní knihovny sídlí. Zasedání se pro jeho mimořádnou důležitost účastnil nebývale vysoký počet delegátů - téměř 80 odborníků ze 60 zemí. S výjimkou výroční zprávy dosavadního ředitele Mezinárodní agentury ISBN (MA ISBN) dr.

Jeřábek, Antonín. Mezinárodní agentura ISBN hostila 32. zasedání svého poradního orgánu. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1855>. urn:nbn:cz:ik‐001855. ISSN 1212-5075.

ISSN a pokračující zdroje

Registrační systém celosvětové seriálové produkce ISSN (International Standard Serial Number - mezinárodní standardní číslo seriálu) v rámci harmonizace pravidel standardů ISBD(S), AACR2 a ISSN nahradil pojem seriálová publikace termínem pokračující zdroj (continuing resource) a přijal definice společné všem třem standardům. Základními registrovanými a popisovanými jednotkami, kterým národní střediska přidělují ISSN, se tedy staly pokračující zdroje.

Šťastná, Petra. ISSN a pokračující zdroje. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1197>. urn:nbn:cz:ik‐001197. ISSN 1212-5075.

Elektronické časopisy a systém ISSN

Na stránkách posledních čísel Ikara se objevilo několik článků, zabývajících se fenoménem elektronických časopisů z různých hledisek. Můj příspěvek se pokouší o pohled z hlediska renomovaného mezinárodního registračního systému, který má seriálové publikace takříkajíc v "popisu práce".

Několik základních informací úvodem. Systém ISSN (International Standard Serials Numbering) registruje seriálové publikace - noviny, časopisy, ale též edice odborných a vědeckých knih, ročenky aj.

Bayer, Jan. Elektronické časopisy a systém ISSN. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/171>. urn:nbn:cz:ik‐000171. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah