Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví (

Medicínské informace na internetu. Klasifikace hodnotících systémů (metod) (Jiří Menoušek)

J. Menoušek se věnoval tématu spolehlivosti medicínských informací na internetu. Problematiku uvedl příkladem zahraniční studie hodnotící desítky medicínských portálů z hlediska metod léčby různých nemocí, které portály doporučovaly. Pouze malá část (desetina) obsahovala správné metody léčby, řada obsahovala neúplné nebo neaktuální informace apod. Online zdroje mají obecně nižší míru validity než tištěné zdroje.

Ikaros, redakce. Medicínské informace na internetu. Klasifikace hodnotících systémů (metod) (Jiří Menoušek). Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1398>. urn:nbn:cz:ik‐001398. ISSN 1212-5075.

Využívání platformy OVID na LF UP v Olomouci : pět let zkušeností a současné možnosti (Jarmila Potomková, Irena Daubnerová, K. Langová)

Platforma OVID se v Informačním centru Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci využívá od r. 1997. V rámci projektu podporovaného oborovou organizaci AIHA byl získán jednouživatelský přístup k databázi Medline, Healthstar a Core Biomedical Collection, což znamenalo zásadní průlom při využívání elektronických medicínských informací. V současnosti jsou dostupné databáze PreMedline, Medline a Cochrane. V letech 1999-2001 se LF UP stalo členem konsorcia OVID MEDICON. Od r.

Ikaros, redakce. Využívání platformy OVID na LF UP v Olomouci : pět let zkušeností a současné možnosti (Jarmila Potomková, Irena Daubnerová, K. Langová). Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1400>. urn:nbn:cz:ik‐001400. ISSN 1212-5075.

Porovnání rešeršních programů SilverPlatter a OVID z pohledu českého uživatele (Jana Hercová, Adéla Jarolímková, Jarmila Langová)

Původně samostatné platformy SilverPlatter a OVID dnes vyvíjí jedna firma (OVID Technologies). OVID Technologies byla založena v r. 1984, v r. 1992 se objevuje první rozhraní pro Medline pod Windows, v r. 1996 vzniká první generace Ovid Web Gateway, v r. 1999 se objevují první databáze v současné podobě a nástroje pro vyhledávání. Firma SilverPlatter uvedla v r. 1986 na trh program SPIRS, v 90. letech byly vyvinuty nástroje pro linkování (SilverLinker) a další služby. V r. 2001 byly fy SilverPlatter a OVID sloučeny do firmy OVID Technologies. Dále J.

Ikaros, redakce. Porovnání rešeršních programů SilverPlatter a OVID z pohledu českého uživatele (Jana Hercová, Adéla Jarolímková, Jarmila Langová). Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1403>. urn:nbn:cz:ik‐001403. ISSN 1212-5075.

Lippincott, Williams & Wilkins Collection exkluzivně dostupné v Journals@Ovid (Reiner Klimesch)

R. Klimesch v návaznosti na předchozí příspěvek J. Hercové zdůraznil, že platforma SilverPlatter bude do budoucna podporována, ale doporučuje se využívat spíše pokročilejší platformy Ovid, zejména s ohledem na dostupnost plných textů. Firma plánuje vývoj třetí platformy, která bude slučovat výhody obou platforem (Ovid a WebSpirs). Ovid Technologies v současnosti nabízí více než 300 databází (Databases@Ovid), více než 900 plnotextových impaktovaných časopisů (Journals@Ovid) a více než 172 elektronických knih (Books@Ovid).

Ikaros, redakce. Lippincott, Williams & Wilkins Collection exkluzivně dostupné v Journals@Ovid (Reiner Klimesch). Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1405>. urn:nbn:cz:ik‐001405. ISSN 1212-5075.

Telemedicína a informační společnost : projekt e-EUROPE+ 2003 (Jiří Bakala, P. Minář, B. Kadlčíková, M. Krajčová)

Telemedicína je aplikace, kterou používají odborníci i veřejnost. Telemedicína pro odbornou veřejnost slouží pro přenos hlasových i obrazových informací různých formátů. J. Bakala prezentoval využití telemedicíny při vyšetřování různých orgánů v Baťově nemocnici ve Zlíně pomocí názorných příkladů. Zmínil se také o novém systému PACS (Picture Archiving and Communication System). Informace o systému PACS a telemedicíně jsou dostupné na www.csnm.cz. Perspektivními cíli v telemedicíně je např.

Ikaros, redakce. Telemedicína a informační společnost : projekt e-EUROPE+ 2003 (Jiří Bakala, P. Minář, B. Kadlčíková, M. Krajčová). Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1393>. urn:nbn:cz:ik‐001393. ISSN 1212-5075.

Diagnostika nádorů na Internetu aneb Zapomeňte na tlusté bichle (Stanislav Smitka)

Lékaři získávají informace z oborových databází, webových stránek vydavatelů, odborných společností či zdravotnických institucí, oborových portálů a dalších informačních zdrojů. V. Smitko prezentoval projekt Nádory.cz (www.nadory.cz). Jedná se odborný informační zdroj (cílovou skupinou jsou lékaři, popř. medici), který je volně dostupný. Výjimečnost projektu je dána obsahovým zaměřením, protože integruje aktuální odborné poznatky z dané oblasti, je neustále aktualizován a obsah je garantován renomovanými odbornými institucemi (mj.

Ikaros, redakce. Diagnostika nádorů na Internetu aneb Zapomeňte na tlusté bichle (Stanislav Smitka). Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1394>. urn:nbn:cz:ik‐001394. ISSN 1212-5075.

Získávání relevantních důkazů pro klinické problémy – spolupráce knihovníka s lékařem (Eva Lesenková, Jitka Feberová)

Medicína důkazů - EBM (Evidence Based Medicine) - je proces systematického hledání, hodnocení a využívání současných výsledků vědeckého výzkumu a využívání získaných poznatků v rozhodování lékaře. Jako informační zdroje pro EBM slouží přehledové články, klinické kontrolované randomizované studie, klinické studie bez kontrol a randomizace, případové studie. EBM se skládá ze čtyř fází: 1) formulace klinického problémy (tzv. klinický scénář - provádí lékař), 2) účinné a efektivní vyhledání inf.

Ikaros, redakce. Získávání relevantních důkazů pro klinické problémy – spolupráce knihovníka s lékařem (Eva Lesenková, Jitka Feberová). Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1396>. urn:nbn:cz:ik‐001396. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah