Digitalizace a digitální knihovny

Sprístupňovanie obsahu v procese digitalizácie so zameraním na projekty v Európe a na Slovensku

English title: 
Accessing the content in the process of digitization with a focus on projects in Europe and Slovakia
Abstract: 

The article focuses on access and availability of digital scientific and cultural heritage in both public and academic environment. It aims to assess and review various digitization projects in Europe and Slovakia. The emphasis is put on both the user as the key component of accessing and presenting information and scientific and cultural heritage as the main goal of digitization process. Creating an accessible information system offers a simple way to archive and distribute academic and scientific materials.

Úvod

Digitalizácia obsahov má v knižnično-informačnej vede podstatný význam. Sprístupňovaniu týchto obsahov sa však nevenuje dostatočný dôraz. Prezentačnú vrstvu nie je možné efektívne vytvárať bez priamej väzby na sledovanie používateľského správania. V centre záujmu procesu digitalizácie je objekt kultúrneho a vedeckého dedičstva a v centre záujmu procesu sprístupňovania a prezentácie objektov je používateľ.

Rusinková, Jana. Sprístupňovanie obsahu v procese digitalizácie so zameraním na projekty v Európe a na Slovensku. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8259>. urn:nbn:cz:ik‐008259. ISSN 1212-5075.

Registr digitalizace

Podnázev: 
Evidence dokončené, probíhající i plánované digitalizace v ČR a nástroj k ochraně před duplicitní digitalizací
English title: 
Digitization registry
English subtitle: 
Information about digitized documents in the Czech Republic and a tool for avoiding duplicate digitization
Abstract: 

The Digitization Registry has been in existence for five years now. On the following pages, we will remind readers about its purpose, development, public access, collaboration with digitizing institutions and other systems in digitization workflow. One of the primary functions of the registry is to provide an information on the past, present and future digitizing projects. But we can avoid the unwanted or duplicate digitization of documents only if all participants collaborate and enter the information properly and in time.

Registr digitalizace je na světě již více než 5 let - za tu dobu nám již „vyrostl z plenek“. Je tedy čas ohlédnout se za jeho vývojem, zamyslet se nad tím, jak funguje i co by se mělo změnit do budoucna. A možná je také nejvyšší čas připomenout fakt, že tady „celostátní souborný katalog digitalizace“ máme – zejména těm, kteří digitalizují či digitalizovali, a o jeho existenci nevědí. Nebo si neuvědomují, že by měli také přispívat.

Dvořáková, Helena. Registr digitalizace. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8172>. urn:nbn:cz:ik‐008172. ISSN 1212-5075.

Dibrary: Korejská národní digitální knihovna

Abstract: 

Dibrary represents one of the most succesful national digital library projects in the world. What makes it especially unique is the brand new digital library building which serves as a connection between the physical world and the world of information, and offers its users access to various state-of-the-art services. The article describes not only the interior of this building but also focuses on the Dibrary web portal that makes its rich digital content available anywhere in the world. A brief evaluation of the digital library and its services is also provided.

Úvod

Mezi bezpochyby nejúspěšnější projekty národních digitálních knihoven, nejen na asijském kontinentu, ale ve světě vůbec, patří Korejská národní digitální knihovna (preferované je podle architekta i provozovatele této instituce označení „Dibrary“ = „Digital“ + „Library“).

Digitální knihovna Dibrary, která představuje páteř digitalizačních aktivit Korejské národní knihovny a zároveň klíčový mezník ve vývoji informační společnosti 21. století, byla do ostrého provozu spuštěna na konci května 2009 po více než sedmi letech budování. Díky efektivnímu využití nejmodernější výpočetní techniky a softwarového vybavení nabízelo webové rozhraní digitální knihovny ke konci roku 2012 přístup k záznamům téměř 161 miliónům jednotek digitálního obsahu.

Lochman, Martin. Dibrary: Korejská národní digitální knihovna. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8134>. urn:nbn:cz:ik‐008134. ISSN 1212-5075.

Čínská národní digitální knihovna

English title: 
National Library of China - China Digital Library
Abstract: 

This article focuses on the Chinese National Digital Library that was first launched in 2005 as a part of the National Library’s digitization activities. The text primarily introduces this digital library and describes its background based on available resources. It also describes significant features: services, search options and user interface are thoroughly examined. The conclusion offers an evaluation of the entire national digital library.

Úvod

Jedním z nejvýznamnějších mezníků ve vývoji dlouhodobé ochrany národního kulturního dědictví v Číně bylo oficiální spuštění Projektu národní digitální knihovny v Čínské národní knihovně v říjnu roku 2005. Projekt, financovaný ze státního rozpočtu a podporovaný ze strany ministerstva kultury, si záhy zásluhou komplexní propagace získal pozornost nejen čínské veřejnosti, ale i odborníků a organizací po celém světě. Již v září roku 2010 dosáhla velikost obsahu Čínské národní digitální knihovny (viz obr. 1) 460 Terabytů, přičemž až 76 procent z něj tvořily digitální zdroje uživatelům dostupné zcela volně, bez jakýchkoliv omezení[1].

Lochman, Martin. Čínská národní digitální knihovna. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8102>. urn:nbn:cz:ik‐008102. ISSN 1212-5075.

Nová Digitální veřejná americká knihovna

English title: 
New Digital Public Library of America
Abstract: 

The article focuses on brand new Digital Public Library of America that was introduced in April 2013. It aims to introduce this digital library, describe its background and most significant features as well as the content and offer an evaluation of its services. The emphasis is put on a thorough examination of the user interface and search options.

Úvod

18. dubna 2013 byla v Bostonu ve Spojených státech amerických zprovozněna nová Digitální veřejná americká knihovna (anglicky The Digital Public Library of America, dále jen zkratka DPLA). Knihovna představuje výsledek téměř tříletého úsilí Berkmanova centra pro internet a společnost (Berkman’s Center for Internet and Society) při Harvardské univerzitě zpřístupnit široké veřejnosti bohatství amerických informačních a kulturních institucí – knihoven, archivů a muzeí.

Knihovnu v současné době provozuje stejnojmenná společnost (Digital Public Library of America, Inc.) a nabízí přístup k více než 4,5 milionu záznamů digitálního obsahu různých typů materiálů: fotografiím, rukopisům, starým tiskům, knihám, zvukovým i audiovizuálním nahrávkám (viz obr .č .1). Vše je samozřejmě dostupné zdarma uživatelům z celého světa.

Lochman, Martin. Nová Digitální veřejná americká knihovna. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8092>. urn:nbn:cz:ik‐008092. ISSN 1212-5075.

Projekt Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva

English title: 
Memory of Slovakia – The national center of excellence in research, protection and accessibility of cultural and scientific heritage
Abstract: 

The drafting phase of the center of excellency started by two Slovak universities begun in September 2010 and will run for another four months. Three strategic aims were defined as the possible developments beyond the initial phase: establishing the functional center, furnishing it with equipment and attracting work power with specific skills, and reaching significant results on the field of cultural and scientific heritage. This article names specific activities of interest presented within the project.

Ochrana a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva patria dnes medzi prioritné úlohy odborníkov a vedeckých pracovníkov Slovenska. Dlhodobo sa tejto problematike venujú aj pracovníci Slovenskej národnej knižnice v Martine a Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Vzájomná spolupráca týchto dvoch subjektov vyústila aj do spoločného projektu podporovaného Európskou úniou – Európskym fondom regionálneho rozvoja a Agentúrou školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.

Augustínová, Eva; Kudelová, Tatiana. Projekt Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7908>. urn:nbn:cz:ik‐007908. ISSN 1212-5075.

Digitalizace uměleckých historických děl a jejich restaurování

English title: 
Historic Works of Art Digitizing and Restoring
Abstract: 

A lecture in the Science Café series in Jidřichův Hradec introduced the methods of laser digitizing and its benefit for various fields: restoring architecture, criminal research, or automobile and petrochemic industry. Technical details on the 3D scaner were provided, as well as numerous examples of completed projects.

V úterý 12. února proběhla v rámci přednášek Science café v Národním muzeu fotografie (Jezuitská kolej) v Jindřichově Hradci přednáška Mgr. Zdeňka Marka na téma Digitalizace uměleckých historických děl a jejich restaurování. Autor se laserovému skenování věnuje již několik let. Tuto metodu uplatňuje v kriminalistice, v oblasti stavební dokumentace, v automobilovém, strojírenském a petrochemickém průmyslu. Spolupracuje s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Národním památkovým ústavem.

Marek, Zdeněk. Digitalizace uměleckých historických děl a jejich restaurování. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7871>. urn:nbn:cz:ik‐007871. ISSN 1212-5075.

Elektronická knihovna pražského Institutu Cervantes

English title: 
E-Library of the Cervantes Institute in Prague
Abstract: 

The Cervantes Institute library in Prague provides services that meet the information needs of all kinds of users of the library. The Cervantes Institute libraries are present in 40 countries all over the world. Its E-library collection consists of the reference database, audiobooks and eBooks. This platform is administrated by the headquater in Madrid. The launch of the consultation service in the e-library and the e-library loans in the Prague’s library are fairly recent, that is why the library has started a marketing campaign to make people aware of the new services. One of the first steps was the acquisition by the library of several mobile devices. The library also started developing tutorials and guides to facilitate its access and use. This article introduces the reader to a unique worldwide platform for electronic documents related to the Spanish and Latin American community.

Knihovna pražského Institutu Cervantes má za svůj hlavní cíl šíření španělského jazyka a kultury španělsky mluvících zemí. Děje se tomu díky specializované sbírce a rozsahu služeb adaptovaným potřebám svých uživatelů. Je součástí sítě knihoven Institutu Cervantes (dále jen RBIC), největší sítě španělských knihoven na světě. Tyto knihovny jsou zastoupeny ve více než 40 zemích, čímž se stávají jedinečným zdrojem kultury a literatury Španělska a Latinské Ameriky. Souborný katalog RBIC je k dispozici on-line a obsahuje více než milion svazků.

Martincová, Lucie; Segura, Francisca. Elektronická knihovna pražského Institutu Cervantes. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7844>. urn:nbn:cz:ik‐007844. ISSN 1212-5075.

Jak může digitalizace škodit bádání

English title: 
How Digitization Can Harm Research
Abstract: 

A speech given by the author Caleb Crain while participating in a panel about libraries informs about his stand on recent development at the New York Public Library. Also raises questions about the advantages of digitization, considering the usual approach of libraries. Organizational and technical aspects are mentioned, as well as copyright issues preventing a wide circulation of books among public. The author provides his view on a work with conventional and electronic books as well as a number of systematic flaws and notable problems that information science is facing in the digital age.

Autor: Caleb Crain | pracovní překlad: Pavel Farkas

V pátek 26. října 2012 jsem se účastnil panelové debaty o knihovnách na In Re Books, konferenci o právu a budoucnosti knih, kterou pořádala Právnická škola města New York (New York Law School). Hovořil jsem o tom, jak digitalizace knih škodí studiu. Zmíněná škola bude zřejmě publikovat odkaz na videozáznam, ale níže předkládám verzi mé řeči.

Crain, Caleb; Farkas, Pavel. Jak může digitalizace škodit bádání. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7773>. urn:nbn:cz:ik‐007773. ISSN 1212-5075.

Digitalizační projekty Národního archivu ČR

Poměrně velký přednáškový sál Národního archivu v Praze se 9. května zaplnil celkem rychle a opozdilcům nezbylo, než postávat kolem jeho stěn. Prohloupili. Program odpoledne, během něhož byly představeny dokončené digitalizační projekty, byl totiž dlouhý: posluchači, kteří se chtěli seznámit s posledním projektem a třeba ještě nahlédnout do zákulisí Národního archivu, odcházeli po nabitých čtyřech hodinách.

Farkas, Pavel. Digitalizační projekty Národního archivu ČR. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7598>. urn:nbn:cz:ik‐007598. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah