Informační věda

Knihovny a Internet

Spojení digitálního prostředí Internetu a „papírového„ prostředí knihoven poskytuje uživateli mnoho nových možností, ale také vyžaduje řešení celé řady dlouho opomíjených technických, legislativních, finančních, ale i sociálních problémů. Konference v Seči přinesla k této problematice množství zajímavých podnětů. V následujícím textu jsem uspořádal alespoň ty nejzávažnější náměty do čtyř tématických okruhů:

1. Papír nebo bity?
2. Stanou se informace zbožím?
3. Knihovny a vzdělávání

Jonák, Zdeněk. Knihovny a Internet. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 9 [cit. 29.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/462>. urn:nbn:cz:ik‐000462. ISSN 1212-5075.

Hypertext není novinkou

Už více než 50 let uplynulo od chvíle, kdy Vannevar Bush publikoval svůj světoznámý As we may think, jenž bývá považován za jeden ze základních kamenů informační vědy. Učinil tak roku 1945 v červencovém čísle amerického časopisu The Atlantic Monthly. Mnohé z jeho idejí a názorů již odvál čas, mnohé však přetrvávají stále a i dnes je chápeme jako prognostiku budoucnosti.

vannevar.gif

Bajger, Matyáš. Hypertext není novinkou. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 10 [cit. 29.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/491>. urn:nbn:cz:ik‐000491. ISSN 1212-5075.

Internet, extropie a virtuální nesmrtelnost člověka

Média nesporně významným způsobem ovlivňují úroveň, rychlost rozsahu šíření společenského poznání. Zatím se nepodařilo tento vztah vyjádřit kvantitativně. Jednou z příčin je nesporně fakt, že vedle pravdivých informací obsahují média rovněž dezinformace a cyklus ověřování pravdivosti u různých druhů médií je rozdílný. Dalším důvodem může být skutečnost, že zatím neexistuje mechanismus umožňující o věrohodnosti poznání přesvědčit dostatečně velkou část populace.
Jonák, Zdeněk. Internet, extropie a virtuální nesmrtelnost člověka. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 10 [cit. 29.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/492>. urn:nbn:cz:ik‐000492. ISSN 1212-5075.

Klonování informace

Ze závěrů posledních výzkumů vepřů, tvorů, kteří jsou údajně fyziognomicky nejblíže člověku a poskytují tudíž ideální transplantáty, vychází najevo, že kromě objevu opiátů (endorfinů), které mozku slouží k uklidnění při výskytu stresových situací, byl učiněn další závažný objev: zjistilo se, že mozek vepřů a tudíž i lidí (dedukce) produkuje molekulu spouštějící něco jako jednoduchý podprogram, schopný eliminovat na minimum rozdíly mezi přijímanými a již uloženými informacemi a vyhledávat tudíž mezi přijímanými informacemi
Jonák, Zdeněk. Klonování informace. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 11 [cit. 29.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/512>. urn:nbn:cz:ik‐000512. ISSN 1212-5075.

Vychází nová hvězda informační vědy

Redakci Ikara se konečně podařilo získat exkluzivní rozhovor s osobností, jejíž jméno si v teorii informace buduje čím dále silnější postavení, jedná se o osobu, jejíž aktivita udivuje všechny instituce, s kterými dosud spolupracovala.

Její dosavadní úspěchy naznačují, že se brzy zařadí vedle takových odborníků jako byl Shannon, Ranganathan, Tobolka, možná, a to nechci předbíhat, i Dewey. Představujeme vám slečnu Kristýnu Houdkovou.

Jonáková, Karolina. Vychází nová hvězda informační vědy. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 11 [cit. 29.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/513>. urn:nbn:cz:ik‐000513. ISSN 1212-5075.

Pokles důvěry ve vědu jako důsledek změny paradigmatu vědy

Článek se zabývá v informační vědě zatím nedostatečně akceptovaným posunem, k němuž došlo v tomto století vlivem změny paradigmatu celé vědy. Vlivem proměny pravidel a metod přístupů ke skutečnosti se do jisté míry proměnilo i pojetí a hodnocení některých pojmů, které patří do sféry informační vědy. Současně se změnou úhlu pohledu na skutečnost došlo i ke změnám v koincidenci, průniku předmětu této vědy s ostatními vědami, z nichž informační věda čerpá své poznatky.
Jonák, Zdeněk. Pokles důvěry ve vědu jako důsledek změny paradigmatu vědy. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 2 [cit. 29.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/295>. urn:nbn:cz:ik‐000295. ISSN 1212-5075.

Transkódování informace při komunikaci

Místo úvodu

Motto:
Jonák, Zdeněk. Transkódování informace při komunikaci. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 4 [cit. 29.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/330>. urn:nbn:cz:ik‐000330. ISSN 1212-5075.

Virtuální válka

Zvláštní shodou náhod se filmovým tvůrcům podařilo za posledních několik měsíců dvakrát bezprostředně předpovědět možné události na politicko-mediální scéně. Ve filmu Vrtěti psem filmaři ztvárnili fiktivní příběh amerického prezidenta, který ve snaze oddálit propad přízně, nechal sehrát média divadlo představující válku se zemí, která sice reálně existuje, avšak pro většinu Američanů je spíše "virtuální". Několik týdnů po uvedení tohoto filmu na česká plátna zahájily U.S.
Jedličková, Petra. Virtuální válka. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 5 [cit. 29.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/350>. urn:nbn:cz:ik‐000350. ISSN 1212-5075.

Krize mezilidské komunikace v období komunikační a informační exploze

V sérii článků nazvaných souhrnně "Pokles důvěry ve vědu jako důsledek změny paradigmatu vědy", jsem poukazoval na skutečnost, že teoretická základna současné vědy o informacích nedostatečně reflektuje a absorbuje teoretický vývoj společenských věd (zejména sociologie, psychologie, vědy o mozku apod.) a nemůže tudíž opětovně poskytovat společenským vědám očekávanou teoretickou oporu.
Jonák, Zdeněk. Krize mezilidské komunikace v období komunikační a informační exploze. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 5 [cit. 29.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/351>. urn:nbn:cz:ik‐000351. ISSN 1212-5075.

Vztah komunikační a obsahové struktury literárního díla

Vztah komunikační a obsahové struktury literárního díla minulých číslech jsem se v cyklu článků nazvaných společným názvem "Pokles důvěry ve vědu jako důsledek změny paradigmatu vědy" zabýval problematikou vztahu komunikační a obsahové struktury sdělení či textu a zejména možnostmi, které pro výzkum této oblasti přinášejí společenské vědy.

Někomu se mohly zdát úvahy příliš teoretické, proto se pokusím ukázat, jakým způsobem lze realizovat výzkum uvedené problematiky na konkrétních materiálech.

Jonák, Zdeněk. Vztah komunikační a obsahové struktury literárního díla. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 6 [cit. 29.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/369>. urn:nbn:cz:ik‐000369. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah