Informační věda

Informace, řád a chaos

Podíváme-li se na lidské dějiny jakožto na dějiny hledání nejefektivnějších metod akumulace a komunikace informací, na proces, na jehož počátku je objev řeči a současném konci Internet, můžeme si povšimnout zajímavého paradoxu: používané technologie k akumulaci a komunikaci informací (kam můžeme v širokém záběru řadit řeč, písmo, knihovny, databáze atd.) v sobě snoubí nejenom impuls k vyšší organizovanosti společnosti, efektivnějšímu uspořádání, řádu (což všechno jsou atributy, které jsou s pojmem informace asociovány), ale také jis

Činčera, Jan. Informace, řád a chaos. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/871>. urn:nbn:cz:ik‐000871. ISSN 1212-5075.

Kyberfilosofie a kyberspiritualita

Představme si, co by se stalo, kdyby na ostrov, kde žijí domorodci na úrovni doby kamenné, někdo najednou dopravil železnou sekeru. Ostrované by jistě pochopili, k čemu taková věc slouží. Přesto by se pro ně nestala pouhým nástrojem. Ovlivnila by jejich společenské struktury, produktivitu práce, mýty... Média, jak upozorňoval Marshall McLuhan, nejsou jen nástroje. Mnohem spíše jsou našimi novými orgány. Rozšiřují naše možnosti - a současně nás mění.

Činčera, Jan. Kyberfilosofie a kyberspiritualita. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 6 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/774>. urn:nbn:cz:ik‐000774. ISSN 1212-5075.

Evoluce jako informační proces

Je fascinující, že jedním z nevyřešených problémů informační společnosti je vůbec pochopení samotného pojmu informace. Porozumění tomuto klíčovému pojmu naší doby přitom není jen otázkou intelektuálských debat: nesprávné porozumění obecného pojmu informace může vést k následkům pro celou tzv. informační společnost fatálním, stejně jako nesprávné porozumění konkrétní informaci nám může způsobit, že nám třeba ujede vlak.

Činčera, Jan. Evoluce jako informační proces. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/829>. urn:nbn:cz:ik‐000829. ISSN 1212-5075.

Pojem "informace" ve světě sdíleného pojetí skutečnosti

Místo úvodu

V souvislosti s očekáváním příchodu informační společnosti se stále častěji setkáváme s úvahami, zda jsme jako občané na tuto technologickou etapu dostatečně připraveni.
Ve sféře knihovnictví a vzdělávání je snad nejčastěji citovaným výrokem věta ze závěru výzkumu funkční gramotnosti. "Náš největší handicap spočívá v aktivním přístupu k informacím, tj. ve schopnosti informace vyhledávat, třídit, zobecňovat a kombinovat. "
Jonák, Zdeněk. Pojem "informace" ve světě sdíleného pojetí skutečnosti. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 2 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/524>. urn:nbn:cz:ik‐000524. ISSN 1212-5075.

Otevřené problémy efektivního využití hypertextu v knihovnictví

Mnoho nejasností v prognózování perspektiv knihovnictví ve vztahu k některým "vymoženostem" informačních technologií je způsobeno prostě tím, že knihovnictví často přejímá nestrávené iluze některých jiných oblastí. V důsledku toho často odsouvá do pozadí kroky nezbytné k řešení úkolů, kterými je zprostředkování obsahu dokumentů adresnému uživateli, tedy problémy s řešením vztahu kategorizace potřeb uživatele a kategorizace obsahů dokumentů.
Jonák, Zdeněk. Otevřené problémy efektivního využití hypertextu v knihovnictví. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/536>. urn:nbn:cz:ik‐000536. ISSN 1212-5075.

Čtu a nechci vědět proč!

Chtěl bych reagovat na články (za všechny Četl bych, ale nevím proč?, Ikaros č. 2, 1998) pana Z. Jonáka, které se více či méně týkají interpretace a percepce literárního díla.
Plachý, Petr. Čtu a nechci vědět proč!. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/537>. urn:nbn:cz:ik‐000537. ISSN 1212-5075.

Odpověď na kritický článek Petra Plachého: Čtu a nechci vědět proč

Autorovi článku, dle mého názoru, není nic milejšího než se setkat s kritickou odezvou, ať již v pozitivním či negativním smyslu. Zejména, když se jedná o věc tak konstruktivní, jako je diskuse na poli literární vědy, kterou se Petr Plachý pokusil vyjmout z oblasti exaktní vědy tím, že z jejího předmětu - literárního díla, učinil "tajemství, které nelze s konečnou platností vysvětlit".
Jonák, Zdeněk. Odpověď na kritický článek Petra Plachého: Čtu a nechci vědět proč. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/538>. urn:nbn:cz:ik‐000538. ISSN 1212-5075.

Omezení a možnosti hypertextu při tvorbě uměleckého literárního textu

Úvod

V článku “Pojem ´informace´ ve světě sdíleného pojetí skutečnosti” jsem poukázal na fakt, že s nárůstem složitosti informačního prostředí narůstá i složitost celého sociálního prostředí.
Jonák, Zdeněk. Omezení a možnosti hypertextu při tvorbě uměleckého literárního textu. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 3 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/555>. urn:nbn:cz:ik‐000555. ISSN 1212-5075.

TEXTQUEST: software pro obsahovou analýzu

Obsahová analýza dokumentu představuje vedle řady rutinních knihovnických procesů, činnost, vyžadující nejen mnoho času, ale i vysoký podíl intelektuální a tvůrčí činnosti. V důsledku toho se pojem obsahové analýzy v knihovnách omezil na proces letmé prohlídky dokumentu a jeho několikařádkový popis.

Takto zúžený pohled na obsahovou analýzu vůbec neodpovídá představě autorů, kteří metodu obsahové analýzy uvedli někdy v první třetině 20. století v život.

Jonák, Zdeněk. TEXTQUEST: software pro obsahovou analýzu. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 5 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/576>. urn:nbn:cz:ik‐000576. ISSN 1212-5075.

Kultura versus příroda

Od vzniku kybernetiky se v odborné literatuře diskutuje problém, zda existence informací je spojená výlučně se světem znaků, dokumentů či počítačových pamětí nebo zda její existenci lze prokázat i v rostlinných a živočišných organismech nebo dokonce ve fyzikálním světě.

Otázka, zda za informaci je možno považovat bioelektrické či biochemické signály, enzymy či hormony s jejich spouštěcím či katalytickým efektem, se dá jen obtížně rozhodnout. Dá se mluvit o existenci informace u rostliny v případě její reakce na podnět, např.

Jonák, Zdeněk. Kultura versus příroda. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 6 [cit. 26.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/597>. urn:nbn:cz:ik‐000597. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah