Informační věda

Evoluce jako informační proces

Je fascinující, že jedním z nevyřešených problémů informační společnosti je vůbec pochopení samotného pojmu informace. Porozumění tomuto klíčovému pojmu naší doby přitom není jen otázkou intelektuálských debat: nesprávné porozumění obecného pojmu informace může vést k následkům pro celou tzv. informační společnost fatálním, stejně jako nesprávné porozumění konkrétní informaci nám může způsobit, že nám třeba ujede vlak.

Činčera, Jan. Evoluce jako informační proces. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/829>. urn:nbn:cz:ik‐000829. ISSN 1212-5075.

Fenomenologie a počítač

"Chodíme po asfaltu, ne po dobré zemi; vzhlížíme na neonové reklamy a ne k divu hvězdného nebe. Zřídka zahlédneme panenskou tmu, nenarušenou elektrickým světlem, zřídkakdy jsme schopni vybavit si odvěký rytmus přírody a mravního zákona, jehož ozvěna přesto přetrvává v životě našich těl i v našem vědomí pod hlubokou vrstvou zapomnění. Svět našich výtvorů a pojmů, jímž jsme se obklopili, nezná zákona ani rytmu; i vstávání a uléhání se v něm zdá otázkou libovůle.

Činčera, Jan. Fenomenologie a počítač. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/848>. urn:nbn:cz:ik‐000848. ISSN 1212-5075.

Informace, řád a chaos

Podíváme-li se na lidské dějiny jakožto na dějiny hledání nejefektivnějších metod akumulace a komunikace informací, na proces, na jehož počátku je objev řeči a současném konci Internet, můžeme si povšimnout zajímavého paradoxu: používané technologie k akumulaci a komunikaci informací (kam můžeme v širokém záběru řadit řeč, písmo, knihovny, databáze atd.) v sobě snoubí nejenom impuls k vyšší organizovanosti společnosti, efektivnějšímu uspořádání, řádu (což všechno jsou atributy, které jsou s pojmem informace asociovány), ale také jis

Činčera, Jan. Informace, řád a chaos. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/871>. urn:nbn:cz:ik‐000871. ISSN 1212-5075.

Pojem "informace" ve světě sdíleného pojetí skutečnosti

Místo úvodu

V souvislosti s očekáváním příchodu informační společnosti se stále častěji setkáváme s úvahami, zda jsme jako občané na tuto technologickou etapu dostatečně připraveni.
Ve sféře knihovnictví a vzdělávání je snad nejčastěji citovaným výrokem věta ze závěru výzkumu funkční gramotnosti. "Náš největší handicap spočívá v aktivním přístupu k informacím, tj. ve schopnosti informace vyhledávat, třídit, zobecňovat a kombinovat. "
Jonák, Zdeněk. Pojem "informace" ve světě sdíleného pojetí skutečnosti. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/524>. urn:nbn:cz:ik‐000524. ISSN 1212-5075.

Otevřené problémy efektivního využití hypertextu v knihovnictví

Mnoho nejasností v prognózování perspektiv knihovnictví ve vztahu k některým "vymoženostem" informačních technologií je způsobeno prostě tím, že knihovnictví často přejímá nestrávené iluze některých jiných oblastí. V důsledku toho často odsouvá do pozadí kroky nezbytné k řešení úkolů, kterými je zprostředkování obsahu dokumentů adresnému uživateli, tedy problémy s řešením vztahu kategorizace potřeb uživatele a kategorizace obsahů dokumentů.
Jonák, Zdeněk. Otevřené problémy efektivního využití hypertextu v knihovnictví. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/536>. urn:nbn:cz:ik‐000536. ISSN 1212-5075.

Čtu a nechci vědět proč!

Chtěl bych reagovat na články (za všechny Četl bych, ale nevím proč?, Ikaros č. 2, 1998) pana Z. Jonáka, které se více či méně týkají interpretace a percepce literárního díla.
Plachý, Petr. Čtu a nechci vědět proč!. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/537>. urn:nbn:cz:ik‐000537. ISSN 1212-5075.

Odpověď na kritický článek Petra Plachého: Čtu a nechci vědět proč

Autorovi článku, dle mého názoru, není nic milejšího než se setkat s kritickou odezvou, ať již v pozitivním či negativním smyslu. Zejména, když se jedná o věc tak konstruktivní, jako je diskuse na poli literární vědy, kterou se Petr Plachý pokusil vyjmout z oblasti exaktní vědy tím, že z jejího předmětu - literárního díla, učinil "tajemství, které nelze s konečnou platností vysvětlit".
Jonák, Zdeněk. Odpověď na kritický článek Petra Plachého: Čtu a nechci vědět proč. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/538>. urn:nbn:cz:ik‐000538. ISSN 1212-5075.

Omezení a možnosti hypertextu při tvorbě uměleckého literárního textu

Úvod

V článku “Pojem ´informace´ ve světě sdíleného pojetí skutečnosti” jsem poukázal na fakt, že s nárůstem složitosti informačního prostředí narůstá i složitost celého sociálního prostředí.
Jonák, Zdeněk. Omezení a možnosti hypertextu při tvorbě uměleckého literárního textu. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/555>. urn:nbn:cz:ik‐000555. ISSN 1212-5075.

TEXTQUEST: software pro obsahovou analýzu

Obsahová analýza dokumentu představuje vedle řady rutinních knihovnických procesů, činnost, vyžadující nejen mnoho času, ale i vysoký podíl intelektuální a tvůrčí činnosti. V důsledku toho se pojem obsahové analýzy v knihovnách omezil na proces letmé prohlídky dokumentu a jeho několikařádkový popis.

Takto zúžený pohled na obsahovou analýzu vůbec neodpovídá představě autorů, kteří metodu obsahové analýzy uvedli někdy v první třetině 20. století v život.

Jonák, Zdeněk. TEXTQUEST: software pro obsahovou analýzu. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/576>. urn:nbn:cz:ik‐000576. ISSN 1212-5075.

Kultura versus příroda

Od vzniku kybernetiky se v odborné literatuře diskutuje problém, zda existence informací je spojená výlučně se světem znaků, dokumentů či počítačových pamětí nebo zda její existenci lze prokázat i v rostlinných a živočišných organismech nebo dokonce ve fyzikálním světě.

Otázka, zda za informaci je možno považovat bioelektrické či biochemické signály, enzymy či hormony s jejich spouštěcím či katalytickým efektem, se dá jen obtížně rozhodnout. Dá se mluvit o existenci informace u rostliny v případě její reakce na podnět, např.

Jonák, Zdeněk. Kultura versus příroda. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 6 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/597>. urn:nbn:cz:ik‐000597. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah