Ikaros Roč. 8, č. 6 (2004)

Informační politika

Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách

Elektronické publikování

Plné texty děl Eugena Garfielda online

Informační zdroje, služby, aplikace

Filozofie
Nadnárodní index rukopisů

Informační gramotnost

Jak školit internet aneb Počítačová učebna nejen pro knihovníky

Digitalizace a digitální knihovny

Digitalizace s přidanou hodnotou

Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy

Cesta středem Evropy: unikátní veduty k vidění v Západočeském muzeu

Zahraniční souborné katalogy

Polské souborné katalogy

Zprávy, reportáže a glosy [1]

18. knižní salon v Ženevě
Ceny INFORUM 2004 bez překvapení
Do Městské knihovny v Praze se navrátila Pražská bible
Ohlédnutí za Světem knihy 2004
Online zpravodajství z konference INFORUM 2004
Padesát tisíc hlasů pro nejoblíbenější knihu
Pracovní seminář Internetizace knihoven, financování projektů ze strukturálních fondů EU
Rakousko-český workshop a kulturním dědictví
Zahraniční odborné akce v červnu 2004

automaticky generované reklamy