Ikaros Roč. 7, č. 5/2 (2003)

Digitální knihovny: brány do naší minulosti

Digitalizace historických dokumentů a kontextualizace kulturního dědictví (Zdeněk Uhlíř)
Komerční využití kulturního dědictví v pameťových institucích (Zinaida Manzhukh)
Memoriae Mundi Series Bohemica - z trezoru na Internet (Stanislav Psohlavec)
Nové způsoby ochrany a záchrany kulturního dědictví v digitálním světě (Nerute Kligiene)
Projekty zpřístupnění rukopisů (a starých tisků) ve světě (Michal Dragoun)
Sběr a archivace elektronických zdrojů v Litvě - vznik virtuální knihovny (Jodelis Remigijus)
Vizuální kontextualizace: projekt VICODI (Edvins Snore)

Informační chování a informační zdroje

Hledání a utváření hodnoty pro uživatele komerčních databází (Radovan Kačín)
Jaký účel mají uživatelské průzkumy? Vliv empirických důkazů na zlepšování informačních služeb (Barbara Wildemuth)
Pozvánka na výroční konferenci EUSIDIC v roce 2003 v Praze (Johan van Halm)
Učící se organizace, síťové sdílení znalostí a změny chování uživatelů (Richard Papík)
Úvodní slovo ministra informatiky ČR (Vladimír Mlynář)

Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie

Analýzy zemí, obchodní analýzya prognózy od vydavatelství Economist Intelligence Unit (Raul Garcia Rodriguez)
Evropské programy IST a eContent (Romana Křížová)
Komplexní agenturní informace o EU (Přemysl Cenkl)
Systém elektronických informací o EU zjišťovaný Evropským dokumentačním centrem v univerzitní knihovně v Tartu (Ruth Tammeorg)
Veřejný přístup k dokumentům o EU (Michael Duero)
Zjednodušená legislativa EU a její prezentace na internetu (Jitka Hradilová)

Knowledge management externích inf. zdrojů a systémy pro správu el. dokumentů

Informace o firmách od databázového centra DataStar (Michael Larner)
Jak implementovat nástroje typu DMS (Document Management System) (Jan Mottl)
Jak učinit informace dostupné informacemi využitelnými (Tomáš Vejlupek)
Pokročilé vyhledávací služby (nejen) pro DMS (Pavel Kocourek)
Profesní skupiny a znalosti (Jiří Nevrkla)
Přidaná hodnota ve faktografických databázích informační agentury ČEKIA (Dagmar Vránová)
Systém pro řízení a sdílení informací v Českém telecomu, a.s. (Denisa Parkosová)

Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví (

Diagnostika nádorů na Internetu aneb Zapomeňte na tlusté bichle (Stanislav Smitka)
Lippincott, Williams & Wilkins Collection exkluzivně dostupné v Journals@Ovid (Reiner Klimesch)
Medicínské informace na internetu. Klasifikace hodnotících systémů (metod) (Jiří Menoušek)
Porovnání rešeršních programů SilverPlatter a OVID z pohledu českého uživatele (Jana Hercová, Adéla Jarolímková, Jarmila Langová)
Telemedicína a informační společnost : projekt e-EUROPE+ 2003 (Jiří Bakala, P. Minář, B. Kadlčíková, M. Krajčová)
Využívání platformy OVID na LF UP v Olomouci : pět let zkušeností a současné možnosti (Jarmila Potomková, Irena Daubnerová, K. Langová)
Získávání relevantních důkazů pro klinické problémy – spolupráce knihovníka s lékařem (Eva Lesenková, Jitka Feberová)

Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu

Elektronické dokumenty v knihovnách: OPAC versus gateways (Klára Koltay)
Jak oddělit zrno od plev: Ověřování informací v prostředí internetu (Petr Boldiš)
Pokročilé techniky vyhledávání: jak profesionální rešeršéři dobývají zlato na Internetu (Mary Ellen Bates)
Problémy súčasného internetu a navrhované riešenia (Soňa Makulová)
Sémantický web (Vilém Sklenák)
Svět podle Googlu (Ondřej Pečený)
What You Didn’t See Is What You Get : Dynamická klasifikace (Pavel Kocourek)

Přechod od klasických k el. médiím: možnosti koexistence a hranice využívání

Akademické informační portály (Kerstin Zimmermann)
CABI Publishing : od tištěného dokumentu k internetu (Chris Ison)
Dostupnost vysokoškolských kvalifikačních prací : východiska pro další řešení (Martin Svoboda, Jan Bayer)
E-články : slepá ulička publikačního vývoje? Komu to vadí? Komu to prospívá? (Milan Špála)
Elektronické dodávání výukových materiálů (Robert Ingram-Smith)
Elektronický archív akademických prací na ESF MU (Jiří Poláček)
Kluwer Online – nezbytný prostředek podpory výzkumu (Alan Harris)
O krok napřed se ScienceDirect (Annemarie Koot)
PEC = Portál Elektronických Časopisů (Marie Paráková, Petr Boldiš)
Principy, aktéři, modely, postupy a technologie v systémech elektronických disertací (e-DIS) (Eva Bratková)

Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání

Informační výchova učitelů (Jiří Potáček)
Možnosti ověřování znalostí a způsoby evaluace při online vzdělávání (Pavel Kasal)
Národní program počítačové gramotnosti (NPPG) a příležitosti vzdělávacích center v ČR (Pavel Komárek)
O jednom nekonvenčním vědecko-informačním centru (Pavel Klán)
Projekt informačnej výchovy používateĺov v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici (Mária Meleková)
Role informačních technologií v celoživotním vzdělávání (Pavel Samec)
Výuka či samostatné studium? (Ludmila Tichá)

Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů

Aspekty přístupu a využití informací v elektronické podobě v oblasti výzkumu v Estonsku a dalších přidružených zemích (Toomas Liivamägi, Aira Lepik)
CSA představuje: RefWorks – webový systém pro správu bibliografických citací a kolekci elektronických časopisů z vydavatelství SAGE (Gabriele Bertioli)
Integrovaná řešení pro knihovny : správa seriálů a monografií (Kai-Henning Gerlach, Yne Hogetoorn)
Nové elektronické produkty z nabídky K.G.Saur/Gale (Ulrike Engel)
Nové služby Albertina icome Praha pro uživatele elektronických informačních zdrojů (Vladimír Karen)
Nové způsoby propojení záznamů s plnými texty od Ovid Technologies (Eric-Jan van Kleef)
Online databáze z produkce Oxford University Press (Anne Kail)
SpringerLink – co se skrývá za elektronickými časopisy (Ulrike Lengwenat)

Veřejné informační služby a e-government

K otázce využívání možností e-governmentu v České republice (Stanislav Hampl)
Možnosti uplatnění veřejných knihoven v informačním systému státní správy a samosprávy (Dana Petrýdesová)
Role knihoven jako kontaktního místa e-Governmentu (Jitka Krčilová)
Současný stav e-governmentu u nás aneb Česká republika ve srovnání s ostatními kandidátskými zeměmi (Denisa Faltová)
Spolupráce mezi MěK Ústí nad Orlicí a starosty malých obcí okresu Ústí nad Orlicí v oblasti veřejných informačních služeb (Jana Kalousková)
Veřejné informační služby & PHARE 2001 (Jaroslav Svoboda, Katarína Husárová)
Zkušenosti z tvorby jednotného website všech úřadů resortu zeměměřičství a katastru (Milan Talich)

automaticky generované reklamy